Društvo Šola zdravja in Vrtec Urša na medgeneracijskem srečanju

Spoznajte nov nacionalni projekt povezovanja vseh generacij z imenom Medgeneracijska koalicija Slovenije – MeKoS!

Predstavniki Dijaške organizacije Slovenije, Študentske organizacije Slovenije, Mladinskega sveta Slovenije in Zveze društev upokojencev Slovenije (skupaj MeKoS) so na Gospodarskem razstavišču organizirali srečanje generacij in predavanja, ki se tičejo problematike mladih in starejših.

Ugotavljajo, da z medgeneracijskim sodelovanjem lahko presežejo nastale napetosti v družbi – na eni strani vedno bolj  prisotno prekarno zaposlitev mladih, na drugi pa slab gmotni položaj upokojencev (predvsem upokojenk).

Pevke in plesalke (Češminke) iz Društva Šola zdravja so na prireditvi predstavitve zborov iz cele Slovenije, nastopile z venčkom ljudskih pesmi in plesov. Skupaj z otroki iz vrtca Urška so zapeli nekaj otroških pesmi in na koncu z vajami 1000 gibov razgibali še gledalstvo. Ob tem je predsednica Društva Šola zdravja Zdenka Katkič nagovorila prisotne z nekaj besedami o delovanju društva in koristnosti vsakodnevnega gibanja in druženja.

Tekst in fotografije: Mimi Šegina

Tagi