Župani pozvali k zmanjšanju letalskega hrupa

Župani šestih zainteresiranih občin (poleg MO Kranj tudi občine Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Mengeš, Škofja Loka in Vodice) so podpisali skupen dokument, namenjen pristojnim organom in institucijam, s katerim pozivajo k zmanjšanju hrupa in tako tudi na ta način uveljavljajo pravico sodelovanja pri pereči problematiki za zaščito interesa in zdravja svojih občanov.

Na območjih gorenjskih občin je število preletov letal od leta 2013 bistveno povečano. Predvsem pa župane moti, da je mogoče brez soglasja lokalne skupnosti spreminjati koridorje in odletne procedure letalskega prometa. Po besedah župana Občine Šenčur Cirila Kozjeka, je njihov poziv prvi korak za izboljšanje razmer na tem področju. Ob tem je izpostavil, da Ministrstvo za Infrastrukturo še ni sprejelo Pravilnika o skupnem hrupu in emisiji motorjev zrakoplovov na letališčih in v letališki coni, ter višini pristojbine za odpravo škodljivih posledic za okolje, čeprav je bila obljuba, da bo osnutek pripravljen do decembra 2008, zakonsko pa bi moral biti sprejet že leta 2004. »Naše zahteve niso neuresničljive, s skupnimi močmi bomo prišli do želenega cilja, tako na področju hrupa kot preletov letal nad naselji. V občini Šenčur nismo proti razvoju letališča, nasprotno, želimo si njegovega razvoja, ampak ne na škodo občanov vpletenih občin,« je še pojasnil Kozjek.

Tudi v občini Vodice si že vrsto let prizadevajo za izboljšanju bivanjskih razmer prebivalcev, ki so podvrženi negativnim vplivom letalskega prometa izven koridorjev. Aco Franc Šuštar, župan Občine Vodice je dejal: »V naši občini od vseh pristojnih v letalski panogi pričakujemo, da se še v tem mesecu pričnejo izvajati aktivnosti, ki bodo v skladu s podanimi predlogi občin Mengeš, Vodice, Cerklje, Šenčur, Kranj in Škofja Loka pripomogli k zmanjšanju hrupa letal in z njim povezanih škodljivih vplivov na življenje naših občanov. Na Občini Vodice zavzemamo stališče, da bi hrup lahko izrazito zmanjšali z ukrepi, kot sta na primer vrnitev vzleta in pristajanja v koridor, ki se je uporabljal pred letom 2013, ter zmanjšanje preletov letal nad naselji v občini Vodice.

Da je za končni uspeh oziroma dosego cilja potrebno sodelovanje, je izpostavil tudi župan Občine Mengeš Franc Jerič: »Zato lahko izrazim zadovoljstvo, da smo se občine odločile za skupno sodelovanje pri izboljšanju, oziroma želji po zmanjšanju obremenjujočih učinkov letalskega prometa.«

Župan MO Kranj Matjaž Rakovec pa je dodal, da so se ob spremembi zračne poti leta 2013 upoštevali zasebni interesi letalskih prevoznikov, zanemaril pa se je javni interes oziroma vpliv na občane, ki jih povzroča prekomeren hrup letal: »Verjamem, da so naše zahteve realne in da bodo ukrepi za razbremenitev okolja s hrupom sprejeti, predvsem s primerno smerjo letenja nad manj poseljenimi območji.«

Miha Ulčar; Foto: splet

 

Komentarji uporabnikov
Tagi