»Zaradi eksplozije rezervoarja v podjetju Helios posredovalo večje število gasilskih enot«

Gasilsko-reševalna vaja "Helios 2018"

Danes nekaj po 13. uri je med rednim tehnološkim procesom v obratu Pigmentnih premazov v podjetju Helios na Količevem, zaradi nastanka elektrostatskega naboja med šaržiranjem toulena v izdelovalni rezervoar prišlo do preskoka iskre. Nad površino tekočine v rezervoarju je bila prisotna eksplozijska mešanica hlapov in zraka, ki se je vnela. Nastal je vzbuh, ogenj je segal nad pokrov rezervoarja, posledično se je požar razširil v okolico, kjer so bile v tem času nameščene prevozne posode s topili. Požar se je zaradi vrste in količine gorljive snovi hitro širil. Temperatura v prostoru je naraščala, nastajale so ogromne količine dimnih produktov. V požaru je nekaj zaposlenih utrpelo poškodbe, ostali pa so tudi ujeti v objektu. Na kraju je posredovalo večje število gasilskih enot.

Večin zaposlenih v obratu je pravočasno zapustilo prostore, štirje pa so zaradi močne zadimljenosti prostora ostali ujeti v objektu. Istočasno so se sprožili tudi avtomatski javljalniki požara, ki so aktivirali poklicno gasilsko enoto CZR Domžale. Ostali delavci v obratu so se takoj po sprožitvi alarma v skladu z načrtom evakuacije umaknili na zbirno mesto zaposlenih.

Matjaž Korošec, vodja III. izmene poklicne gasilske enote CZR Domžale je takoj po prihodu na kraj dogodka ugotovil, da zaradi razsežnosti požara lastne sile ne bodo zadostovale za uspešno izvedbo intervencije in je zato takoj aktiviral načrt zaščite in reševanja za nesrečo v primeru požara v podjetju Helios in postopa v skladu z operativnim načrtom poklicne gasilske enote CZR Domžale, za primer nesreče ob požaru v podjetju Helios. O požaru je obvestil poveljnika CZR Domžale, obratovodjo in direktorja podjetja, ter aktiviral vse prostovoljne gasilske enote Gasilske zveze Domžale, civilno zaščito podjetja Helios ter enoto prve pomoči PGD Vir, PGD Dob in PGD Studenec. Takoj po prihodu so gasilci pričeli z zunanjimi in notranji in napadi. Istočasno so se lotili iskanja štirih zaposlenih, ki so ob eksploziji utrpeli poškodbe in ostali ujeti v objektu. Gasilcem je požar uspelo hitro pogasiti ter preprečiti, da bi se ogenj razširil še na druge obrate. Prav tako so našli vse pogrešane osebe, ki so jih predali v oskrbo enotam prve pomoči.

Na srečo je šlo le za veliko gasilsko-reševalno vajo »Helios 2018«, ki jo vsako leto v sodelovanju s civilno zaščito podjetja Helios, pripravijo poklicni gasilci CZR Domžale, na vaji pa sodelujejo vse gasilske enote Gasilske zveze Domžale in enota prve pomoči. Vaja je bila organizirana z namenom preverjanja delovanja javne gasilske službe v občini Domžale za primer požara v podjetju Helios TBLUS. Na vaji so preverjali delovanje sistema aktiviranja in obveščanja ter opremljenosti in usposobljenosti enot javne gasilske službe, ter delovanja pasivne in aktivne požarne zaščite. Na vaji se je izvedla tudi evakuacija objekta 23 (PP) podjetja Helios na lokaciji Količevo in preverila usposobljenost odgovornih oseb za izvedbo evakuacije.

Na gasilsko-reševalni vaji je sodelovalo 120 gasilcev z dvaindvajsetimi gasilskimi vozili. Vajo sta vodila poveljnik CZR Domžale Matjaž Merkužič in vodja III. izmene CZR Domžale Matjaž Korošec. Vajo so si gledali tudi direktor podjetja Helios Roman Pirnat, namestnik poveljnika civilne zaščite občine Domžale Peter Gubanc, poveljnik civilne zaščite podjetja Helios Miha Pirc in direktor CZR Domžale Andrej Jarc.

Po besedah poveljnika CZR Domžale Matjaža Merkužiča so takšne vaje, ki jih v podjetju Helios izvedejo vsako leto v mesecu oktobru – mesecu požarne varnosti, vedno v obojestransko korist. Gasilci na vaji spoznavajo lokacijo, objekt in tehnologijo, kar je dobro za primer resnične intervencije. Tokrat je bila po besedah Merkužiča vaja sestavljena malo drugače kot običajno, saj pred samo izvedbo vajo sodelujoče gasilske enote niso dobile nobenih navodil o samem načinu poteka vaje.

Vsem sodelujočim gasilcem se je zahvalil tudi direktor tovarne  Helios Roman Pirnat, ki je povedal, da jim takšne vaje v podjetju pomenijo veliko, saj se zavedajo, da se na vajah pokažejo morebitne pomanjkljivosti, ki jih je možno na naslednji vaji odpraviti. Peter Gubanc, namestnik poveljnika civilne zaščite Domžale je povedal, da je izvedba vaje pokazala, da je sodelovanje med gasilci in podjetjem Helios nepogrešljivo, za sam sistem civilne zaščite v občini Domžale pa je pomembno, da ima podjetje zagotovljeno ustrezno požarno varnost, saj so tudi na ta način občani bolj varni.

Več fotoutrinkov z vaje si lahko ogledate na povezavi tukaj.

Avtor: Miha Ulčar; Foto, video: Miro Pivar

Komentarji uporabnikov
Tagi