Brošura »Bodi kar si, premagaj skrbi« nagovarja tako otroke in mladostnike kot njihove starše

V Občini Domžale smo izdali brošuro z naslovom »Bodi kar si, premagaj skrbi«. Brošura bo otrokom in mladim ter njihovim staršem v pomoč pri premagovanju stisk, ki jih je v času po epidemiji bistveno več oziroma so bistveno bolj intenzivne. V brošuri so svoje programe predstavile institucije, društva in organizacije, ki delujejo v občini kot tudi na nacionalni ravni.

Tinkara Koleša, direktorica Centra za mlade je izpostavila rezultate zadnje raziskave o stanju mladih Mladina 2020: »Delež mladih, ki čutijo osamljenost kot problem, se je v zadnjih 10 letih povečal za 76 odstotkov, delež mladih, ki stres občutijo vsak dan oziroma več dni v tednu, pa za 110 odstotkov.« Lidija Bašič Jančar, s Študijsko-raziskovalnega centra za družino, je opozorila: »To pa niso samo stiske otrok in mladih, ampak tudi staršev, ki se sami v dobi odraščanja niso znašli v podobnih situacijah. Prav zato brošura nagovarja tako otroke in mlade kot njihove starše, da se, ko je vsega preveč in si je to potrebno tudi priznati, obrnejo po odgovore ali poiščejo rešitve v sodelovanju z različnimi organizacijami in strokovnjaki, ki delujejo na območju občine ali v Sloveniji.« V brošuri so svoje programe za pomoč otrokom, mladostnikom in družinam v stiski predstavili Center za mlade Domžale, Študijsko raziskovalni center za družino, Zdravstveni dom Domžale, kolektiv svetovalnih delavcev vrtcev in šol na območju občine Domžale, Center za socialno delo Osrednje Slovenije, Društvo za pomoč mladostnikom in odraslim s spektroavtistično motnjo, Gerontološki raziskovalni inštitut GeRI, predstavljene so Varne točke v občini ter nekateri programi na nacionalni ravni.« Brošura je na voljo na spletni strani občine in spletnih straneh zgoraj naštetih institucij, v tiskani obliki pa med publikacijami na sedežu Občine Domžale.

Center za mlade Domžale je v občini Domžale okolje, kjer mladi kakovostno preživljajo svoj prosti čas ter hkrati na ustvarjalen, zabaven in neformalen način pridobivajo izkušnje, kompetence, informacije in pomoč, ki jim omogočajo in olajšajo prehod iz otroštva v obdobje odraslosti. V okviru »Svetovalnice za mlade« je mladim tedensko na voljo psihologinja, s katero se lahko v neformalnem okolju pogovorijo o težavah, s katerimi se soočajo tekom odraščanja.

Center za mlade pa organizira tudi številne delavnice za starše, strokovne delavce in šole; organizirana je učna pomoč; v okviru programa poteka vodenje Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti, v okviru katere je tudi nastala brošura »Bodi kar si, premagaj skrbi«; na voljo je mala strokovna knjižnica; enotna spletna stran, kjer mladi najdejo vse informacije o delovanju centra in o drugih lokalnih in nacionalnih programih ter druge vsebine povezane z mladimi.

V občini Domžale deluje tudi Študijsko-raziskovalni center za družino, ki izvaja terapevtsko in svetovalno delo z družinami, posamezniki, otroci in mladostniki v stiski. Center podpira ranljive skupine ljudi, da se varno povežejo med seboj in v medsebojnih odnosih najdejo potrditev in naklonjenost.

V okviru centra delujeta dva programa, »Naj noben otrok ne izostane«, ki je terapevtski program namenjen otrokom in mladostnikom ter program »Šola za družino«, ki je v obliki mesečnih predavanj namenjeni staršem, partnerjem in vsem, ki jih zanimajo teme odnosov.

Zdravstveni dom Domžale je v brošuri predstavil Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ki deluje na Ljubljanski cesti v SPB v 2. nadstropju in kjer potekajo kliničnopsihološka, psihološka, logopedska, specialnopedagoška, delovnoterapevtska in socialna obravnava. V okviru Zdravstvenega doma Domžale deluje tudi Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo otrok, ki deluje kot pediatrična služba in nudi možnost zgodnje obravnave in nadaljnje pomoči otrokom z različnimi motnjami v razvoju. Zdravstvena vzgoja otrok in mladine pa ponuja tudi številne preventivne delavnice zdravstvene vzgoje otrok, mladostnikov in mladih.

Kolektiv svetovalnih delavcev domžalskih vrtcev in šol je v brošuri »Bodi kar si, premagaj skrbi«  povabil vse, ki so v stiski in potrebujejo pomoč, da se obrnejo na svetovalno službo vrtca ali občine, ki ga oziroma jo obiskuje otrok ali najstnik. Vsi kontakti so objavljeni na spletni strani vrtcev in šol.

Center za socialno delo Osrednje Slovenije je v brošuri izpostavil kontinuirano, individualno delo prostovoljcev z otroki in mladostniki na domu otroka oziroma družine.

Več desetletna praksa programa »Učenje za življenje« kaže, da je družinam z mnogimi izzivi pogosto v veliko pomoč sodelovanje z laičnim sodelavcem centra, s katerim otroci ali najstniki vzpostavijo zaupen odnos, prostovoljec pa jim nudi tudi psihosocialno in učno pomoč. Poleg individualne obravnave pa center organizira tudi srečanja za otroke in mladostnike v obliki delavnic.

V brošuri se predstavlja tudi Društvo za pomoč mladostnikom in odraslim s spektroavtistično motnjo.  Društvo združuje in pomaga mladostnikom starejšim od 16 let in odraslim z avtizmom ter staršem in vsem, ki so za osebe z avtizmom pomembne. Na območju občine izvaja društvo dva programa, in sicer »Nič več SAM – podpora in vključevanje oseb z avtizmom« ter »Nič več SAM – celostni program pomoči družinam z avtizmom«.

V brošuri je predstavljeno tudi Gerontološki raziskovalni inštitut, ki s sodelovanjem v različnih nacionalnih in mednarodnih projektih izvaja strokovno delo in znanstveno raziskovanje na področju gerontologije, socialnega varstva, izobraževanja, managementa, organizacije in drugih družbenih ved. Program socialne aktivacije »Točka SoDELOVANJA«, izvajajo na Masljevi ulici, pripravljajo pa tudi ustvarjalne delavnice za medgeneracijsko povezovanje in doseganje večje socialne vključenosti starejših.

V brošuri so predstavljene tudi Varne točke, ki so razporejene po vsej občini Domžale, v centru Domžal jih je deset, dve sta na Viru pri Domžalah, po ena pa so v Ihanu, Dragomlju, Radomljah, Dobu in Rodici. Varne točke so posebej označeni javni prostori, namenjeni otrokom osnovnih in srednjih šol, da se vanje zatečejo v primeru kakršnih koli stisk in težav. Dejavnost varnih točk v občini Domžale koordinira Center za mlade Domžale.

V brošuri so predstavljeni še nacionalni programi, ki lahko s svojimi aktivnostmi pomembno vplivajo na zdravje in dobro počutje otrok in mladih ter njihovih družin, Nacionalni program MIRA za duševno zdravje; Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana; Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov; POSVET – Center za psihološko svetovanje; Svetovalnica #to sem jaz Spletna stran: www.tosemjaz; Mreža virov pomoči na področju duševnega zdravja in Lunina vila, inštitut za zaščito otrok.

Brošura je na voljo na povezavi.

Občina Domžale

 

Tagi