Velikonočna vstajenjska procesija v Domžalah

Kristjani danes praznujemo svoj največji praznik – Veliko noč, s katero se spominjamo Jezusovega vstajenja od mrtvih, s katerim je premagal smrt, vsem ljudem pa s tem odprl možnost, da so po smrti deležni večnega življenja. Tudi zato je vzdušje na Veliko noč med kristjani precej praznično in slovesno. Na veliko noč so po slovenskih cerkvah potekale vstajenjske procesije z mašami. Na njih so duhovniki naznanili, da je Jezus vstal od mrtvih, kar so zaznamovale slovesne velikonočne aleluje. Z vstajenjem od mrtvih je namreč Jezus po verovanju kristjanov premagal smrt, vsem ljudem pa s tem odprl možnost, da so po smrti deležni večnega življenja.

Velika noč je največji praznik krščanstva, ko se spominjamo največjega čudeža in temelja naše vere, ki je Jezusovo vstajenje od mrtvih. Ob 6.30 uri zjutraj se v “Božjem” grobu prične vstajenjska procesija z Najsvetejšim. Ne moremo si predstavljati slovenske velike noči brez velikonočne procesije, ki je izpoved vere v vstalega Kristusa. Za kristjana je to doživetje, ki ga obogati in okrepi.

Tudi v Domžalski župniji je izpred cerkve Marijinega vnebovzetja potekala vstajenjska procesija, ki so se je udeležile narodne noše, pevci cerkvenega pevskega zbora, nosilci bander, ministranti, duhovniki in duhovni pomočniki ter farani, ki so s pesmijo in molitvijo v dolgi procesiji oznanjali Vstalega Kristusa, pritrkovalci pa so iz cerkvenih zvonov izvabljali velikonočne pritrkovalske melodije, ki so spremljale procesijo.

Procesijo opravimo na velikonočno jutro, pred slovesno mašo ponekod pa tudi v soboto zvečer po maši velikonočne vigilije. Duhovnik in njegovi sodelavci, diakoni in ministranti, gredo k Božjemu grobu, tam pokleknejo in skupaj z verniki tiho počastijo Najsvetejše. Ko duhovnik Najsvetejše pokadi, ogrnjen z velumom, odstrani z monštrance tančico, in obrnjen k ljudem trikrat zapoje aleluja, vsakokrat više. Zbor in ljudstvo trikrat odpoje. Procesija se začne z vstajenjsko pesmijo  “Zveličar naš je vstal iz groba”, zatem procesija krene iz cerkve in se razvije po krajevni navadi.

V Domžalah ponavadi procesija krene mimo gasilskega doma v Stobu ter po ulici pri Kulturnem domu Franca Bernika nazah na Goričico in v cerkev, kjer se začne slovesna vstajenska sveta maša. Na podeželju so velikonočne procesije veliko bolj veličastne kot v mestih, kjer so možnosti omejene. Ko se procesija vrne v cerkev, zapojejo zahvalno pesem. Po blagoslovu z Najsvetejšim pa se nato nadaljuje s vstajenjsko mašo, med katero je domžalski župnik mag. Klemen Svetelj dejal: »Velika noč je praznik upanja in veselja, ki ga kristjani izražamo z vzklikom ALELUJA. Tega vsem faranom želim v obilju, predvsem bolnim, ostarelim in kakor koli preizkušenim.”

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Komentarji uporabnikov
Tagi