V stanovanjsko-poslovnem objektu SPB v Domžalah je zavrelo zaradi položnic

Položnice so ena izmed stvari, ki nas običajno ne spravljajo v dobro voljo. Dejstvo pa je, da so del vsakdanjika, saj z položnicami poravnamo razne stroške, ki smo jih naredili ali pa storitve, katerih smo bili deležni. Položnice za stroške, ki jih vsak mesec prejemajo stanovalci in lastniki oz. najemniki poslovnih prostorov v stanovanjsko-poslovnem objektu SPB v Domžalah, razburjajo marsikoga, saj so po besedah nekaterih stanovalcev in lastnikov poslovnih objektov, ki so se obrnili na nas, občutno previsoki in nepravični.

V stanovanjsko-poslovnem objektu SPB se nahaja okrog sedemsto stanovanjskih in poslovnih enot. Po besedah tamkajšnjega stanovalca Branka, za 62 kvadratnih metrov kolikor meri njegovo stanovanja, mesečno za stroške plačuje nekaj čez 230 EUR. Ob tem je potrebno dodati, da se na računu za mesec december 2013, ki smo si ga ogledali nahaja kar 39 različnih postavk, kot so strošek ogrevanja, komunale, vzdrževanja, varovanja, čiščenje, menjava žarnic, drobni material, upravljanje … Ob tem je potrebno dodati, da stanovalci in lastniki poslovnih objektov položnice za elektriko dobivajo posebej.

Kot nam pove Branko ni nezadovoljen samo s položnico, temveč tudi z upravljanjem in vzdrževanjem tega stanovanjsko-poslovnega objekta. Sedanji upravitelj naj bi imel mačehovski odnos do stanovalcev. V marsikaterem stanovanju zamaka, kar pomeni plesen … Neosvetljenost pred vhodi … Ko vstopiš v SPB ponoči, se počutiš kot bi prišel v hišo strahov … Da o neurejeni okolici ne izgubljamo besed … Po Brankovih besedah, so previsoki tudi stroški ogrevanja. Nekateri stanovalci so dobili tudi po 800 EUR poračuna za ogrevanje … Neka starejša gospa je celo povedala, ko je prejela poračun za ogrevanje, da bo zaprla radiatorje in da bo raje na mrazu, kot pa plačevala tako visok strošek ogrevanja, ker si tega enostavno ne more privoščiti.

Nezadovoljni pa so tudi lastniki oziroma najemniki poslovnih objektov. Kot nam je povedal Janez, eden izmed lastnikov poslovnega objekta, je nov način obračuna porabe toplotne energijo, ki so ga začeli obračunavati prvega junija 2011, nepravičen predvsem do poslovnega dela objekta. Namreč po 3. členu Sporazuma se 30% vseh stroškov nabavljenega energenta razdeli na neto kvadraturo povečano za faktor višine. Kot nam je povedal takšnega načina izračuna, do sedaj ni zasledil drugje. Meni, da se s tem predvsem poslovnim uporabnikom in pa nekaterim lastnikom stanovanj, ki so v medetažah v soseski SPB dela krivica. Saj le ti plačujejo tudi več kot dvakratnik pavšala na neto kvadraturo, poleg tega, pa imajo zaradi večjega volumna bolj obremenjena grelna telesa in posledično večjo porabo.

Kot nam je še povedal Janez, so se stroški gretja v njihovem poslovnem prostoru konkretno povečali za cca 80%, klub varčevanju. Ob tem je še dodal, da je bil njegov poslovni prostor obnovljen, dodatno izoliran in je glede na večino sosednjih poslovnih prostorov energetsko varčnejši.

Skratka visoke položnice spravljajo ob živce stanovalce in lastnike poslovnih objektov. Le-teh zadnjih pa je tam čedalje manj, saj so mnogi zaradi različnih razlogov zaprli svoja vrata, kar lahko ugotovite sami, če se sprehodite skozi pasažo SPB-ja. Ostal je samo spomin na tiste čase, ko je bilo tam polno trgovin in lokalov … Danes pa vse skupaj bolj ali manj spominja na hišo duhov ali pa strahov, kot je stanovanjsko-poslovni objekt SPB poimenoval eden izmed tamkajšnjih stanovalcev …

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov