V občini Domžale naj bi bilo po uradnih podatkih 1.471 praznih stanovanj

Na zadnji seji Občinskega sveta Občine Domžale, je svetnica Marija Majda Zevnik na občinsko upravo naslovila svetniško vprašanje o številu praznih stanovanj v domžalski občini.

Vir: Gradivo za 18. sejo Občinskega sveta Občine Domžale (www.domzale.si)

Zevnikova je tudi izpostavila, da Statistični urad RS, vodi kot prazna 175.000 stanovanj, od skupnih 845.000, vendar je v tej kvoti 21.000 počitniških in 50.000 stanovanj brez osnovne infrastrukture. Ostane jih 102.000. Skoraj polovica stanovanj je v osrednji Sloveniji. Svetnico je zanimalo tudi, koliko od praznih stanovanj v naši občini, je nelegalno naseljenih.

Občinska uprava je svetnici v odgovoru navedla, da Občina kot lokalna skupnost ne razpolaga s podatki o stanovanjskih enotah, katere niso v njeni lasti. So pa Statistični urad RS zaprosili za podatke o praznih stanovanjih na območju naše občine.

Iz odgovora urada je razvidno, da je v občini Domžale v zasebni lasti praznih 1.471 stanovanj z zagotovljeno osnovno infrastrukturo. Od tega se jih 798 nahaja v eni ali dvostanovanjskih stavbah, 673 pa v večstanovanjskih stavbah. V odgovoru še navajajo, da na osnovi podatkov s katerimi razpolagajo, ne morejo sklepati koliko od teh stanovanj je nelegalno zasedenih.

Ostaja torej neko temno polje, ki zamegli uradno številko praznih stanovanj, saj dejansko ne vemo koliko od teh je nelegalno zasedenih. Se je pa v preteklosti na državni ravni, že večkrat pojavila pobuda o obdavčitvi praznih stanovanj. Na ta način naj bi spodbudili tiste lastnike, ki imajo v lasti prazna stanovanja, da le-ta oddajajo v najem. Po drugi strani pa bi lahko iz davka od najemnin, v proračunsko vrečo kapnilo nekaj dodatnih evrov. Vsekakor pa bi z zmanjšanjem števila praznih stanovanj, rešili marsikatero stanovanjsko težavo, s katero se spopadajo predvsem mlade družine.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: arhiv domžalca
Komentarji uporabnikov