V maju pričetek rekonstrukcije ceste Dob-Češenik-Turnše – 2. faza

Predvidoma konec meseca maja se bo pričela rekonstrukcija ceste Dob-Češenik-Turnše – 2. faza. V sklopu rekonstrukcije ceste skozi naselje Češenik je predvidena tudi rekonstrukcija vodovoda.

Na Občini Domžale so v zvezi z investicijo povedali, da je dolžina trase odseka 2. faze približno 700 metrov, v sklopu rekonstrukcije ceste skozi naselje Češenik pa je predvidena tudi rekonstrukcija vodovoda. Na območju obravnavane ceste so še drugi komunalni vodi, ki se po potrebi ob tej priložnosti lahko uredijo (telekomunikacijski vod, plinovod, kanal odpadnih voda, elektrovod, javna razsvetljava). Dodatno naj bi se uredila še javna pot JP 572203 v dolžini približno 70 metrov.

Zaradi pomankanja prostora za kontinuirano izvedbo hodnika v širini 1,60 m in pogostimi individualnimi uvozi na zemljišča se bo izvedel poglobljen robnik (višina 1 cm nad voziščem). Iz podobnih razlogov se bo na robni del vozišča prav tako vgradil poglobljeni robnik. Hodnik je predviden na celotni trasi rekonstruirane ceste. V voziščno konstrukcijo pločnika in pripadajočo bankino se lahko smiselno vgradijo različni komunalni vodi. Celotna trasa 2. faze poteka skozi naselje Češenik, kjer je hitrost omejena s krajevno tablo na 50 km/h. V strnjenem delu naselja se hitrost omeji na 40 km/h.

Na Občini Domžale so še povedali, da bodo z investicijo pričeli konec meseca maja, trajala pa bo predvidoma do konca meseca avgusta.

Miha Ulčar; Foto: Google maps

 

Komentarji uporabnikov
Tagi