Pod Homškim hribom – zanimiva zgodovinska publikacija o življenju okrog homškega osamelca

Kulturno društvo Jože Gostič Homec in Društvo Peter Naglič Šmarca sta izdala knjigo Pod homškim hribom. Uredništvo jo je posvetilo 600. obletnici Marijinega prikazanja na Homškem hribu in 30. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije. Knjigo bogati več kot 800 novejših fotografij, zato jo lahko ocenimo s presežniki, je velikega formata (24 x 30 cm), tiskana na kakovostnem papirju in obsega 536 strani izredno zanimivega branja. Knjigo sta izdatno financirala Občini Kamnik in Domžale.

V prostorih Osnovne šole Preserje pri Radomljah je v soboto, 9. aprila 2022, potekala predstavitev zbornika Pod Homškim hribom. Predstavitve so se udeležili prof. dr. Janez Marolt, odgovorni urednik zbornika, Borut Jenko, član uredniškega odbora knjige in predsednik Kulturnega društva Jože Gostič Homec, Matjaž Šporar, član uredniškega odbora in predsednik Društva Peter Naglič, Toni Iglič, avtor novejših fotografij in oblikovalec knjige, ravnateljica OŠ Preserje pri Radomljah Ana Nuša Kern, predstavniki krajevnih skupnosti ter veliko obiskovalcev, ki so si prišli ogledat ta zanimiv zbornik. Na prireditvi, ki jo je povezovala Mateja Vrhovnik, so v kulturnem programu sodelovali citrarka Tanja Zajc Zupan s pevko Tejo Saksida in članice nekdanje Dekliške skupine Sirene pod vodstvom zborovodkinje Petre Grkman in klaviaturista Tomaža Pirnata.

Zbornik vsebuje več kot 800 novejših fotografij, od tega 15 dvostranskih in 25 enostranskih panoramskih posnetkov; več kot 250 fotografij Petra Nagliča, večina jih je predstavljena prvič; več kot 60 arhivskih načrtov, tlorisov, grafov, risb in skic; več kot 50 reprodukcij arhivskih dokumentov in umetniških podob; več kot 30 najstarejših cerkvenih podobic in razglednic krajev. Predstavljena je zgodovina krajev pod Homškimi hribom, vasi Šmarca, Nožice, Homec in Preserje.

Knjigo bogati več kot 800 novejših fotografij, zato jo lahko ocenimo s presežniki, je velikega formata (24 x 30 cm), tiskana na kakovostnem papirju in obsega 536 strani izredno zanimivega branja.

Na predstavitvi zbornika so ob slikovnem prikazu na projekcijskem platnu spregovorili prof. dr. Janez Marolt, odgovorni urednik zbornika, Borut Jenko, član uredniškega odbora knjige in predsednik Kulturnega društva Jože Gostič Homec, Matjaž Šporar, član uredniškega odbora in predsednik Društva Peter Naglič in Toni Iglič, avtor novejših fotografij in oblikovalec knjige.

Avtorji zbornika so povedali, da sledijo novim pogledom in dognanjem, s katerimi so osvetlili zgodovinske dogodke, ki so zaznamovali omenjene kraje in na novo ovrednotili njihovo bogato kulturno dediščino. Knjiga je na nek način tudi dopolnitev in nadaljevanje knjige Homec, ki jo je leta 1925 napisal in izdal homški župnik Anton Mrkun, z opisom življenja in pomembnejših dogodkov vse do danes. Besedilo je obogateno z izjemno fotografsko zapuščino Petra Nagliča, krajevnega fotografa in kronista.

Prof. dr. Janez Marolt, odgovorni urednik zbornika.

Poleg Nagličevih nadvse nazornih fotografij krajev in ljudi je knjiga prava paša za oči ob enkratnih, najnovejših panoramskih posnetkih krajev, ki jih je s pomočjo sodobne tehnologije izdelal Toni Iglič. Avtorji prispevkov so strokovnjaki za svoja področja, so strokovnjaki, specialisti na področju zgodovine, umetnostne zgodovine, arheologije, etnologije idr., ki so na novo ovrednotili arheološka izkopavanja, topografijo krajev, geološko sestavo, etnološko izročilo, upravni razvoj krajev, razvoj šolstva, delo vplivnih posameznikov in druge pomembne vsebine.

Toni Iglič, avtor novejših fotografij in oblikovalec knjige.

Del knjige vsebuje predstavitev društev, organizacij in posameznikov, ki so in še oblikujejo podobo krajev pod Homškim hribom. Natančno so opisana in predstavljena vsa znamenja, kapele in spominska obeležja. Prikazane in opisane so najstarejše znane cerkvene podobice in razglednice krajev. Knjiga, katere glavni urednik je zgodovinar prof. dr. Janez Marolt, predstavlja dediščino prednikov, ki so zaznamovali bogato družabno življenje na Homcu in okolici. Namen izdaje zbornika je ohraniti spomin na dogodke iz preteklosti, ujeti in ohraniti trenutke današnjega časa zanamcem ter jih na ta način iztrgati pozabi.

Borut Jenko, član uredniškega odbora knjige in predsednik Kulturnega društva Jože Gostič Homec.

Z mislijo »Ne samo preživeti, ampak tudi ustvarjati,« so se člani dveh kulturnih društev iz dveh sosednjih občin odločili, da združijo moči in sledijo nekdanjemu homškemu župniku Antonu Mrkunu, ki je leta 1925 s knjigo Homec predstavil zgodovino in življenje krajev pod Homškim hribom. Konec leta 2016 je dozorela odločitev, da s pisano besedo na novo osvetlijo čas naših prednikov, ki so ga zaznamovali zanimivi dogodki, pomembne osebnosti, življenjske navade in posebnosti ter vse to zapišejo v krajevno zgodovinsko kroniko in jo tako ohranijo bodočim rodovom, so v predstavitvi dejali avtorji knjige prof. dr. Janez Marolt, Toni Iglič, Borut Jenko in Matjaž Šporar. Odločitev uredniškega odbora je dodatno spodbudila bogata in raznovrstna fotografska zapuščina fotografa in kronista iz Šmarce Petra Nagliča. Njegova fotografska zbirka iz časa prve polovice 20. stoletja nas še danes nagovarja, da z radovednostjo podoživljamo čas, v katerem je ustvarjal. Malo je krajev pri nas, ki se lahko ponašajo s tako bogato in raznovrstno fototeko.

Matjaž Šporar, član uredniškega odbora in predsednik Društva Peter Naglič.

Pod vodstvom odgovornega urednika prof. dr. Janeza Marolta, zgodovinarja in velikega domoljuba, se je oblikoval uredniški odbor v sestavi: predsednik Kulturnega društva Jože Gostič Homec in predsednik odbora Borut Jenko ter člani, predsednik Društva Peter Naglič Šmarca Matjaž Šporar, šmarski župnik in dekan kamniške dekanije Janez Gerčar, homški župnik Gašper Mauko, Jan Bernot, Toni Iglič in Andreja Šuštar. Uspelo jim je oblikovati kronološko in vsebinsko raznovrstno branje. Med ustanovnimi člani uredniškega odbora je bil tudi nekdanji homški župnik Lojze Hostnik, ki je med nastajanjem zbornika preminil. S poglobljenim odstiranjem preteklosti, z različnimi raziskovalnimi pristopi posameznikov so uspeli oblikovati kronološko in vsebinsko raznovrstno branje. Gradivo zbornika je opremljeno s pestrim fotografskim izborom, ki so ga prispevali domačini ali pa temelji na dodatnih arhivskih virih. Ob tem velja poudariti izjemne fotografije Tonija Igliča, fotografa in strokovnega oblikovalca knjige. Pri odkrivanju, zbiranju in kasneje tudi pregledovanju gradiva so pozornost posvetili gospodarskemu razvoju, kulturnemu ustvarjanju, iznajdljivosti preprostih ljudi v preteklosti vse do današnjega časa. V zborniku so opisane pomembnejše osebnosti tega območja, veje obrti in podjetništvo, različna društva, vse, kar je močno zaznamovalo preteklost Duplice, Šmarce, Nožic, Homca in Preserij.

Zbornik je obogaten z izjemno fotografsko zapuščino Petra Nagliča, krajevnega fotografa in kronista.

Nadvse zanimiva zgodovinska publikacija ni le dolg preteklim generacijam, kot poudarjajo uredniki. Predstavlja popotnico vsem, ki jo bodo prebirali ali samo bežno pregledovali obsežno fotografsko dokumentacijo, s katero sta zaznamovana čas in prostor domovanja homškega osamelca, okoli katerega reže strugo vodna os Kamniške Bistrice s svojimi nekdaj življenjsko pomembnimi mlinščicami.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Tagi