Vir in Podrečje na starih razglednicah

Oglejmo si nekaj starih razglednic Vira in Podrečja, ki jih je zbral in v knjigi “Oj ta slamnik – občina Domžale na starih razglednicah” leta 1994 objavil Stane Stražar. Na zgornji razglednici z datumom 15. maj 1938 je spredaj vas Podrečje in zadaj Vir z glavno cesto ter Majdičevim valjčnim mlinom.

Podrečje je dobilo ime po patriarhovi vasi ali dvorcu; omenjeno je v listini 18. aprila 1437 »de Patriarhali villa« in 29. junija 1664 »Pattriarchdorff in Aycher pharr«. Po najstarejši znani listini se Vir omenja 5. januarja 1297 (vnser dorf vnd vnser eigen ze Wage).

Na razglednici izpred leta 1900 sta na levi strani Vehovčeva hiša in Avmanova s frčado. Na desni strani je bila Kerčeva ali Brinovčeva gostilna. Zadaj je bila hiša Franca Majdiča, ki je bil lastnik valjčnega mlina in oljarne na Viru. Kapelico ob lipi so po drugi svetovni vojni odstranili.

Na razglednici iz začetka prejšnjega stoletja je zgoraj Vehovčeva gostilna ter glavna cesta z Virom iz domžalske strani.

Zgoraj je pripisano voščilo: “Draga moja Anka, / kaj p tebi manjka? / Še moža ti manjka! / Vjela te sladka zanka. / Srečna brez prestanka / bodi z njim ti, Anka.”

Miha Ulčar; Foto: Oj ta slamnik – občina Domžale na starih razglednicah (Stane Stražar)

 

Komentarji uporabnikov
Tagi