Trzin (Direzin) na starih razglednicah

Oglejmo si nekaj razglednic Trzina, ki jih je zbral in v knjigi “Oj ta slamnik – občina Domžale na starih razglednicah” leta 1994 objavil Stane Stražar. Zgornja razglednica je nastala pred letom 1900, na njej pa se nahaja Grad Jable, vaška cesta v Trzinu z vodnjakom, kjer so se vaščani zbirali in kramljali, ter železniška postaja.

Do sedaj najstarejša znana omemba kraja Trzin sega v leto 1273, ko se omenja šest hub v Trzinu (Direzin), ki jih je Komenda Nemškega viteškega reda v Ljubljani pridobila 15. maja 1273 ali pa že pred tem. Istočasno so omenjene tudi štiri hube v Dobrljevem in ena huba v Malem Mengšu (Phaffendorf).

Razglednica iz leta 1913. Na sliki je cerkev sv. Florijana z župniščem, ki so ga med vojno partizani požgali; po vojni je bilo cerkvi odvzeto. Spodaj je del naselja ob Mengeški cesti in gostilna Na jezu.

Razglednica Trzina po prvi svetovni vojni. Zgoraj je cerkev, spodaj obcestni del vasi s šolskim poslopjem. Sezidano je bilo v letih 1885-1887, v letu 1908 pa nadzidano prvo nadstropje. Od leta 1984, ko so zgradili novo šolo, v tem poslopju ni več pouka.

V Boldinovi hiši se je 19. septembra 1851 rodil Ivan Hribar, gospodarstvenik, politik, publicist, častni doktor slovenske univerze, župan in častni meščan mesta Ljubljane, eden najpomembnejših Slovencev tistega časa. Umrl je 18. aprila 1941 v Ljubljani.

Miha Ulčar; Foto: Oj ta slamnik – občina Domžale na starih razglednicah

 

Komentarji uporabnikov
Tagi