Rova iz začetka prejšnjega stoletja

Rova na razglednici iz začetka prejšnjega stoletja, zgoraj so cerkev sv. Katarine, mežnarija z gospodarskim poslopjem, šola in župnišče. Na hrbtni strani je verz: "Bog te živi, jasna Rova, naj rosi ti blagoslova dan in noč!" Silvin Sardenko (Alojz Merhar)

Rova (zu Row) so prvič omenjena v listini, izdani 1. marca 1359. Hans Kamniški je takrat grofom Celjskim prodal svojo dedno posest v raznih krajih in tudi eno kmetijo na Rovih. Nato jo je od grofov Celjskih prejel v fevd.

Po avstrijski fevdni knjigi je Boltežar Lamberg leta 1428 dobil v fevd kmetije v Podgorju v mengeški župniji, ki jih je kupil od bratov Lenarta in Friderika z Rov (ob dem Raeu).

Vir: Povzeto po knjigi Oj ta slamnik: občina Domžale na starih razglednicah, avtorja Staneta Stražarja (fotografija je iz knjige).

Komentarji uporabnikov
Tagi