Krašnja na starih razglednicah

Tokrat se bomo na našem zgodovinskem popotovanju ustavili v vasici Krašnja, ki se nahaja v občini Lukovica, ogledali pa si bomo nekaj starih razglednic, ki jih je v svoji knjigi “Oj ta slamnik, občina Domžale na starih razglednicah” objavil Stane Stražar.

Krašnja je nad cesto umaknjena gručasta vas in staro cerkveno središče. Je sedež istoimenske župnije, posvečene Sv. Tomažu in spada med najzgodnjše slovenska župnišča. V času prevozništva je bil kraj pomembna trgovska in furmanska postojanka na cesti Dunaj – Trst.

Na zgornji razglednici, ki je nastala pred prvo svetovno vojno, lahko vidite cerkev sv. Tomaža, župnišče in mežnarijo z gospodarskimi poslopji, čebelnjak, Martinkovčevo hišo, Mihetovo hišo (za drevjem), znamenje in šolo.

Juretova gostilna z južne strani ter cerkev z župniščem in mežnarijo okrog leta 1900. (razglednica spodaj)

Vas pred drugo svetovno vojno, kot je bila opisana na zgornji barvni razglednici. Vidna pa so še poslopja: spredaj Martinkovčevo gospodarsko poslopje s skladiščem lesa, gasilski dom, Šimenčkova hiša (to so Nemci med vojno podrli); zadaj ob cesti je del vasi s pokopališčem in mrliško kapelico. (razglednica spodaj)

Nekaj iz zgodovinskega arhiva, kar je v svoji knjigi “Oj ta slamnik, občina Domžale na starih razglednicah” zapisal Stane Stražar:

  • Henrik Planinski je 10. avgusta 1325 prodal za 436 oglejskih feningov Gerlahu, sinu Friderika Stupleina iz Slovenjega Gradca, štiri kmetije v Spodnji Krašnji, na katerih so bili gospodniki Meinhard, Herman, Janez in Jurij.
  • Stalni vikar v Krašnji (Crawxen) se je 21. januarja 1341 imenuje Otokar Blagoviški, ki je bil obenem tudi župnik dobrniški in mengeški ter naddiakon Kranjske in Marke.
  • Župnija Krašnja se omenja v listini z dne 17. aprila 1363, ko sta Neža in mož Ulrik poklonila samostanu v Mekinjah dvor na Vrhu v krašenjski župniji (in der Chraschnerpharr).
  • Pri Andrejčku se je 25. marca 1845 rodil pisatelj in prevajalec Josip Podmilščak – Andrejčkov Jože. Umrl je v Ljubljani 24. decembra 1847.
  • V bližnjih Spodnjih Lokah pa je bil 24. decembra 1852 rojen Fran Maselj – Podlimbarski. Umrl je v pregnanstvu 19. septembra 1917. Pokopan je v Ljubljani.

Miha Ulčar; Foto: Oj ta slamnik – občina Domžale na starih razglednicah (Stane Stražar)

 

Komentarji uporabnikov
Tagi