Za svež dih v Blatne Mlake – hodi po prstih, da ne zmotiš tišine

Mavrica za zaščito naravnega okolja

V prvih pomladnih dneh so močvirja Blate in Mlake vzcvetela v vseh svojih skrivnostnih razsežnostih, zadišala v svežini čemaževega vonja in vsak dan vabijo radovedne fotoraziskovalce na foto sprehod.

Društvo Terra Anima skupaj s Kreativnimi nomadi, FKVK Mavrica in TIC Domžale so v okviru fotografskega natečaja na temo »Močvirja, jih želimo ohraniti?« v soboto, 11. marca 2023, organizirali prvi foto sprehod v Blate in Mlake. Skozi to območje močvirja je vodila predstavnica društva Terra Anima Špela Kaplja, ki se že dolgo zavzema za zavarovanje naših mlak Češeniško – Prevojske gmajne v krajinski park. Drugi foto sprehod je potekal, 30. marca 2023, zbor ob Ribniku Črnelo, kjer so reševali življenja žab ob selitvi čez gozdno cesto.

Na prvem obisku tega ogroženega območja je bilo prisotnih 14 fotografov, na drugem pa 8, mnogi so se sami podali skozi močvirna območja. Udeležili so se tudi mladi, kar vse še posebej veseli, da mladina spozna pomembnost tega habitata mnogih živih bitij. Izbrane fotografije bodo na razstavi ob Močvirskem simpoziju Moč-Vir-Je 19. maja 2023 v Kulturnem domu Radomlje v galeriji Dom.

Zanimivo je bilo, poučno, tudi zabavno in polno novih vtisov o mokriščih, ki skrivajo mnogo življenja v svojih mlakah, travah, mahu … Vse smo obredli in pritiskali na sprožilce fotoaparatov, pa tudi telefonov. Srečali smo zmaje (pupke), preskakovali potoke, pili izvirsko vodo in se od dneva poslovili skupaj s srnicami. Dragocen je ta naš svet in dragocena so taka druženja.

S fotografsko razstavo društvo Terra Anima, Kreativni nomadi in foto sekcija Mavrice opozarjamo na nujnost razglasitve krajinskega parka Prevojsko-Češeniške gmajne, ki predstavlja velik pomen ohranitve mokrišč ter da se prenehajo nedovoljena zasipavanja in drugi posegi v to naravno okolje, ki ga moramo ohraniti za naše potomce.

Besedilo in foto: Binca Lomšek

Tagi