Voden ogled po Domžalski čebelarski učni poti

Zelena rekreacijska os ob Kamniški Bistrici je znana in priljubljena med številnimi sprehajalci. Na njo se navezuje tudi Domžalska čebelarska učna pot, ki sta jo v sodelovanju z Službo za turizem Občine Domžale uredili Čebelarsko društvo Krtina Dob in Čebelarsko društvo Domžale. Na Domžalski čebelarski učni poti, ki vodi od Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik, kjer se nahaja apiterapevtski čebelnjak, pa vse do Krtine, se nahaja devet točk, na katerih stojijo informativne table ter tudi klopi, na katerih se lahko pohodniki spočijejo. Seveda pa se na čebelarsko učno pot lahko odpravite iz katere koli vstopne točke. Med potjo si lahko ogledate naravne znamenitosti ter naravni habitat živalskih in rastlinskih vrst, ki uspevajo ob in v okolici Kamniške Bistrice, na osamelcu Šumberk ter naprej ob Rači in Radomlji.

V organizaciji Službe za turizem Občine Domžale, Čebelarskega društva Krtina Dob in Čebelarskega društva Domžale je v soboto, 22. maja 2021, ob svetovnem dnevu čebel potekal vodeni ogled po Domžalski čebelarski učni poti. Pred apiterapevtskem čebelnjaku pri Centralni čistilni napravi Domžale – Kamnik so pohodnike sprejeli Andrej Jus, predsednik ČD Domžale, apiterapevtka Nika Pengal ter Mira Bečan, vodja Službe za turizem Občine Domžale, v parku pod Močilnikom v Dobu so obiskovalce, med njimi so bili tudi „Sladkorčki“, otroci s sladkorno boleznijo iz Tacna pod Šmarno goro ter učenci čebelarskih krožkov iz OŠ Dob in POŠ Krtina, sprejeli Marjan Koderman, predsednik ČD Krtina Dob, Jana Keržan in Peregrin Stegnar.

Predsednik Čebelarskega društva Domžale Andrej Jus je v uvodu predstavil nekaj dogodkov iz preteklosti, ko so vsi čebelarili skupaj, dokler se niso ustanovile nove občine, s tem pa se je nekdanje skupno čebelarsko društvo razbilo na manjša društva po novonastalih občinah. Učni čebelnjak, ki so ga postavili na Brdu pri Lukovici, je z nastankom nove občine ostal v drugi občini, zato je bila dolgoletna želja Čebelarskega društva Domžale, da bi imeli svoj učni čebelnjak, v katerem bodo sedaj imeli tudi sedež društva, poleg tega pa bodo imeli tudi apiterapevstko sobo, kjer se bodo izvajale apiterapije. Čebelarsko društvo Domžale ima namreč izšolanih kar nekaj apiterapevtov. Ena od njih je tudi mlada čebelarka Nika Pegal, ki je v svojem nagovoru obiskovalcem predstavila svojo vizijo delovanja Apiterapevtskega centra. Z apiterapijami pa bodo začeli takoj, ko se sprostijo korona ukrepi. So pa prve čebelje družine v novem čebelnjaku naselili že lani. Nika je v nadaljevanju obiskovalcem podala veliko koristnih nasvetov o jemanju medu in drugih čebeljih pridelkov, o delovanju apiterapevtskih učinkov na človeško telo ter tudi o zgodovini apiterapije, ki sega v daljno leto 1888.

Predsednik Čebelarskega društva Krtina Dob Marjan Koderman je obiskovalcem predstavil nekaj dejavnosti njihovega društva, kako so postavili učni čebelnjak v parku pod Močilnikom, o čebelarskih krožkih, ki jih izvajajo na OŠ Dob in POŠ Krtina, o čebelarjenju v njihovem društvu, nazadnje pa tudi o udejanjanju pobude Mire Bečan in Ajde Vodlan iz Službe za turizem Občine Domžale, da bi postavili čebelarska učno pot, ki so jo tudi skupaj z Čebelarskim društvom Domžale pričeli uresničevati. Postavili so 14 panojev pri Močilniku okoli učnega čebelnjaka in o reki Rači, na katerih se obiskovalci v sliki in besedi seznanijo o zgodovini in čebelarjenju v teh krajih ter seveda o medonosnih rastlinah. Pot od Močilnika v Dobu ter do Podružnične osnovne šole v Krtini so si pohodniki ogledali v nadaljevanju ob vodstvu Jane Keržan ter Peregrina Stegnarja.

Čebelarstvo v naših krajih ima dolgo tradicijo. Ker se zavedamo pomena čebel za življenje človeka, smo Občina Domžale, Čebelarsko društvo Krtina – Dob in čebelarsko društvo Domžale v letu 2018 zasnovali, ob svetovnem dnevu čebel pa tudi slavnostno odprli novo poučno pot, ki povezuje čebelnjaka obeh društev: Apiterapevtski učni čebelnjak pri Centralni čistilni napravi Domžale – Kamnik, učni čebelnjak v parku pod Močilnikom in POŠ Krtina.

Če se boste kdaj sami podali na Čebelarsko učno pot, je pot zelo lepa, saj je dostop tudi za otroške vozičke in gibalno ovirane in poteka brez težav. Pot poteka po rekreacijski poti, primerni je za sprehajalce in kolesarje. Večina poti poteka v senci, razen v določenih odsekih, kot je ta ob Rači, kjer lahko pričakujete več sonca, zato v poletnih mesecih svetujemo primerno zaščito. Na Domžalsko čebelarsko učno pot lahko vstopite na katerikoli od desetih informativnih točk: pri POŠ Krtina, ob reki Radomlji pri poligonu DMA Modra ptica, pri mostičku ob Radomlji, pri klopci na peš poti proti parku pod Močilnikom, pri učnem čebelnjaku v parku pod Močilnikom, ob reki Rači, pri plezalni steni Knezove skale, pri brvi pod Šumberkom, pri piknik prostoru Pri vagončku ali pri Apiterapevtskem čebelnjaku pri Centralni čistilni napravi Domžale – Kamnik.

Celotno domžalsko čebelarsko pot je možno prehoditi v slabih dveh urah, lahko pa se je lotite v dveh delih v dveh ločenih dneh. V obeh primerih si vzemite čas, se na poti ustavljajte, saj v tem času ob poti cveti veliko cvetlic, na katerih nabirajo medičino čebele, čmrlji, metulji in druge drobne živalce. Ob poti je veliko naravnih znamenitosti: naravni habitat živalskih in rastlinskih vrst, ki uspevajo ob in v okolici Kamniške Bistrice, Rače in Radomlje, osamelec Šumberk, po katerem je speljana poučna pot ter pot Pravljičnega Šumberka, Močilnik v Dobu, letališče Modelarskega društva Modra Ptica iz Krtine ter veliko rekreacijsko igrišče v Krtini, Domžalah in pri vagončku, ki se nahaja ob poti Študa – Ihan. Obiskovalci vseh starosti boste na učni poti na nevsiljiv način ob gibanju in druženju na svežem zraku odkrivali čebelarjenje in njegovo zgodovino, življenje čebel ter njihov pomen za zdravje človeka in ohranjanje biotske pestrosti.

Domžalska čebelarska učna pot je dolga skoraj osem kilometrov, vendar si jo možno ogledati tudi v več delih, saj je za majhne otroke celotna pot kar dolga in jo je lažje v enem kosu prevoziti s kolesom. Ne glede na to, kjer začnete svoj sprehod, vas bo pričakala prijetna pot, ki poteka delno ob Kamniški Bistrici in delno ob njenem levem pritoku, ob Rači. Simbol poti je rumena čebelica. Pot v to smer se zaključi v Dobu, natančneje v prijetno urejenem parku pod Močilnikom, kjer je poleg otroških igral in številnih s čebelarsko potjo povezanih informativnih tabel tudi lepo urejen čebelnjak, pot pa nato nadaljujete proti Krtini, kjer vas čaka še nekaj točk z informativnimi tablami in biotsko raznolikostjo razgibana narava.

Dobrodošli na Čebelarski učni poti in veliko užitkov ob fotografiranju in prebiranju tabel na panojih, kjer boste izvedeli vse o čebelarjenju. Za strokovno vodenje pa vam na TIC Domžale uredijo tudi vodnika.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Simona in Miro Pivar

Komentarji uporabnikov
Tagi