Obisk kamniške turistične destinacije v letu 2020 zadovoljiv, Kamnik ostaja aktivna destinacija

V čakanju, da se ves svet znova zavrti v svojem hitrejšem, veselejšem ritmu, celotna ekipa Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik (ZTŠKK), ni počivala. Nasprotno. V prizadevanju, da bi kljub vsem omejitvam, ki jih je nebodigatreba virus prinesel v vsako poro naše družbe, so sodelavci ZTŠKK v dolgih, mrzlih in sivih zimskih mesecih sokrajanom popestrili čakanje na boljši jutri, polepšali marsikateri dan in hladen večer ter vnesli svetlo upanje v sivino vseh dnevnih slabih novic, ki nas spremljajo ves čas že eno leto. Za mestne sprehajalce, družine in posameznike so za popestritev od decembra do danes postavili kar štiri zunanje razstave na Šutni in na Glavnem trgu ter preko socialnih omrežij z dogodki in koncerti pokukali v številne dnevne sobe. »Ponosni smo, da soustvarjamo naš Kamnik,« so zapisali.

Ekipa Doma kulture Kamnik je s svojo izvirnostjo, kreativnostjo in kameleonsko prilagodljivostjo doprinesla veliko izboljšav pri učnem procesu kamniških šol, saj so v okviru projekta Kamera teče! z učiteljicami posneli nekaj učnih ur za pestrejše učenje na daljavo. Z vrhunsko tehnično in programsko ekipo so se v novih razmerah hitro znašli in organizirali kar nekaj digitalnih dogodkov – od glasbenih koncertov, jutranje vadbe na daljavo, spletnih predstavitev knjig slovenskih avtorjev, fotografske razstave, razgrnitve programa nove abonmajske sezone za leto 2021, do proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti ter prvič letos tudi zanimivi Kulturni maraton ob kulturnem prazniku. Pripravljajo pa že proslavo ob občinskem prazniku.

Ekipa športa trenutno poglobljeno sodeluje z Občino Kamnik pri vrednotenju športa za potrebe razpisa za sofinanciranje športa. Poleg tega vzdržuje športno dvorano, športna in otroška igrišča v Kamniku, da bodo spomladi otroci ponovno srečni v svojih igricah in – v samo njim poznani domišljiji – na lesenih konjičkih odjezdili v grad za devetimi gorami in devetimi vodami ali z gugalnico odleteli raziskovat tuje svetove v naši galaksiji.

Ekipa turizma ves čas predano pripravljala programe, turistične produkte in prilagaja cilje novim razmeram v turizmu. Do takrat ekipa skrbi, da dober glas o Kamniku tudi v tem obdobju preko STO razpisa za digitalne promocije preko socialnih omrežij doseže ljudi doma in po Evropi. Prav tako so po svojih kanalih ter preko televizijskih prispevkov, oddaj in tiskanih medijev ves čas promovirali turistične ponudnike v Kamniku ter njihove zgodbe, nove produkte in pridobitve, saj tudi oni niso počivali. Tako v obdobju povečanega brskanja po internetu ljudje lahko sanjajo o Kamniku kot o destinaciji, kjer si želijo biti, ko bodo sproščeni ukrepi gibanja doma in po Evropi.

Preko ZTŠKK je Kamnik aktiven član v naslednjih združenjih: Združenje zgodovinskih mest Slovenije, Združenje Kamniško-Savinjske Alpe, Konzorcij Slovenia Green, Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji. V času pred prvim valom epidemije jim je uspelo predstaviti Kamnik preko sejemskih promocij na sejmih Vakantie Salon v Bruslju, Utrecht, Alpe-Adria Ljubljana. Ves čas krepijo sodelovanje s pomembnimi partnerji Turizmom Ljubljana oz. RDO Osrednja Slovenija, s Slovensko turistično organizacijo in njenimi predstavništvi v Avstriji, Nemčiji in Italiji. Kljub številnim omejitvam so opravili kar nekaj študijskih tur za novinarje, blogerje, tour operatorje in izvedli izobraževanja za vodnike in ponudnike. Svoje znanje in pozornost so usmerjali tudi v razvoj produktov, ki so za Kamnik najpomembnejši – kot je pohodništvo, nadgradnjo blagovne znamke Okusi Kamnika ter turistični produkt in 5* doživetje Po stopinjah pastirjev, ki je sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. V okviru le-tega projekta pripravljajo digitalizacijo prikaza izbranih koč na Veliki planini z 3D modeli. Veselijo se, da bodo pred poletjem postavili interpretacijski center najprej na TIC, po obnovitvi na Malem gradu pa si bo digitalizacijo prikaza koč možno ogledati v stražnem stolpu. Ekipa turizma je poskrbela tudi za razvoj novega Plečnikovega (samo)vodenega doživetja z nazivom Plečnik je šel mimo, izvajali so redna poletna petkova vodenja po mestnem jedru Kamnika (v planu tudi za poletje 2021), v sodelovanju s Planinskim društvom Kamnik je skrbela za urejanje pohodnih poti, sodelovali so z lokalnimi mediji, preko sodelovanja z ambasadorjem kamniškega turizma dr. Noahom Charneyem glas o njemu ljubemu Kamniku seže tudi v številne eminentne tuje medije. ZTŠKK oz. TIC Kamnik je kontakt za pomoč uporabnikom v občinskem projektu Kamkolo, ki ga vodi Občina Kamnik.

Turistično destinacijo Kamnik je po začasnih podatkih Statističnega urada v letu 2020 skupaj obiskalo 27.217 obiskovalcev, od tega 20.729 domačih gostov in 6.488 tujih gostov. Tako je bilo v Kamniku v letu 2020 skupaj 69.288 opravljenih nočitev, od tega je bilo nočitev domačih gostov 52.305, nočitev tujih gostov pa 16.992. Če primerjamo enake statistike z letom 2019, ko je Kamnik obiskalo 41.484 obiskovalcev, od tega 12.929 domačih in 28.573 tujih, ter bilo skupaj opravljenih nočitev skupaj 100.840, od tega 25.985 domačih in 74.855 tujih, vidimo, da je realnost zaradi korona epidemije povzročila, da je statistika leta 2020 dosegla le 65 odstotkov obiska destinacije v predhodnem letu, od tega je destinacijo v letu 2020 obiskalo kar za 60 odstotkov več domačih obiskovalcev kot leta 2019, tujih pa je bilo v 2020 le za slabih 23 odstotkov od obiska v predhodnem letu.

Pri nočitvah dosega statistika skupaj opravljenih nočitev v letu 2020 le skoraj 68 odstotkov nočitev iz leta 2019, od tega je v letu 2020 za več kot 2 krat več nočitev domačih gostov kot v letu 2019 in dosega le dobrih 22 odstotkov od števila nočitev tujih gostov v predhodnem letu 2019.

Zavedamo se, da bi statistike v letu 2020 obiska in nočitev destinacije napram letu poprej lahko kazale še bolj v smeri negativnih odklonov in smo veseli, da je dobra glavna poletna sezona padec obiska in nočitev zelo omilila.

Naj spomnimo, da je turistično destinacijo Kamnik po začasnih podatkih Statističnega urada v visoki turistični sezoni julija in avgusta 2020 skupaj obiskalo 14.817 turistov, ki so skupaj ustvarili 39.155 nočitev. Kar pomeni, da se Kamnik kljub posledicam korona krize ponaša z lepim rezultatom, saj smo v primerjavi s tema dvema mesecema predhodnega leta imeli celo za 5 odstotkov več prihodov in le dobre 3 odstotke manj nočitev. Oba podatka sta glede na takratno situacijo zelo dobra, kar je plod sodelovanja med Zavodom za turizem, šport in kulturo Kamnik in turističnimi ponudniki ter rezultat njihovega trdega dela.

Spomnimo – v treh poletnih mesecih leta 2020 v juniju, juliju in avgustu je Kamnik obiskalo 17.024 turistov, ki so skupaj ustvarili 43.568 nočitev. Kar pomeni, da smo zaradi posledic korona krize in vplivov na turizem v primerjavi s poletnim tromesečjem leta 2019 imeli le 12 odstotkov manj prihodov in skoraj 17 odstotkov manj nočitev.

Slovenske statistike prikazujejo, da so domači turisti tudi v avgustu 2020 ustvarili več kot dve tretjini vseh turističnih prenočitev, v Kamniku pa so v avgustu 2020 slovenski turisti v avgustu ustvarili kar 80 odstotkov nočitev v primerjavi s tujimi, kar je precej nad slovenskim povprečjem. V avgustu 2020 na slovenskem nivoju beležijo 14 odstotkov manj turističnih prenočitev kot v avgustu 2019, v Kamniku pa v avgustu 2020 beležimo le za 4 odstotke manj turističnih nočitev kot v lanskem avgustu, kar je prav tako precej nad slovenskim povprečjem.

»Glede na primerjavo obiska in nočitev v letu 2020 ter glavne poletne sezone, ki je rešila celoletno povprečje, lahko pritrdimo, da so lansko poletno turistično sezono in s tem celoletne rezultate, reševali predvsem turistični vavčerji, ki po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije s koriščenjem do 1.10.2020 postavljajo Kamnik na 16. mesto med vsemi slovenskimi občinami. Veseli smo, da smo z močnimi promocijskimi kampanjami tako turistične destinacije Kamnik kot turističnih ponudnikov ter soustvarjalcev kamniškega turizma in s kreativno promocijo znali in zmogli v domačem gostu vzbuditi zanimanje za Kamnik in ga privabiti na našo destinacijo,« številke komentira Franci Kramar, vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik.

»Takšni rezultati – v sicer izjemno oteženih razmerah za vse turistične ponudnike – so plod trdega dela močnih deležnikov v Kamniku in okolici, saj so nepredstavljive izzive premagovali skupaj s še večjim povezovanjem in sodelovanjem preko turističnih paketov ter promocije, ki jim jo je zagotavljal v veliki meri tudi Zavod. Hkrati pa je to tudi pokazatelj, da ekipa oddelka turizem na Zavodu promocijo celotne destinacije izvaja strokovno in uspešno. Pri tem ekipa tesno sodeluje s Slovensko turistično organizacijo in s Turizmom Ljubljana, kot izredno pomembnim partnerjem znotraj regije Osrednja Slovenija. Naše planirane aktivnosti za razširitev glavne sezone s poznim zaključkom jeseni in pa v zimski sezoni, da bi v Kamnik privabili družine, ki še niso uspele unovčiti svojih turističnih bonov, nam je ustavil drugi val epidemije,« pojasnjuje Samo Surina iz ekipe turizma.

Največ turistov prespi v Termah Snovik (43,49 odstotkov od vseh nočitev v Kamniku), ki ostajajo največji turistični ponudnik v Kamniku, sledi Slovenia Eco Resort (10,76 odstotkov od vseh nočitev v Kamniku) ter koče na Veliki planini (vse skupaj 15,35 odstotkov od vseh nočitev v Kamniku). Statistika kaže, da je lani izrazito visoko poskočilo povpraševanje Madžarov, kot stalni gostje pa še vedno ostajajo na prvem mestu Nemci, sledijo Italijani, Hrvati, Nizozemci, Poljaki in nato Madžari.

Po prihodih v Kamnik pa si tuji gostje po vrstnem redu sledijo iz Nemčije, Francije, Italije, Češke republike, Nizozemske, Madžarske, Avstrije, Belgije ter Bosne in Hercegovine.

Nenazadnje soliden obisk Kamnika kljub posledicam ukrepov med prvim in drugim valom epidemije pripisujemo tudi nekaj letnemu grajenju zelene, varne in trajnostne identitete kraja preko trajnostnega zlatega znaka Slovenia Green Destination s katerim se ponaša Kamnik. Zavedati se moramo, da turisti še posebno v času korona krize iščejo t.i. »green & safe« (op.p. zelene in varne) destinacije, kar Kamnik s svojimi naravnimi danostmi, odgovornim ravnanjem turističnih ponudnikov in ostalega gospodarstva ter zeleno in trajnostno strategijo razvoja kamniškega turizma, vsekakor je. Želimo si, da bi vsi deležniki znali in hoteli ohraniti takšno stanje, ki nikakor ni samoumevno, saj se je predvsem v času korona krize pokazalo koliko konkurenčnih prednosti ima Kamnik pred ostalimi turističnimi destinacijami – tudi Ljubljano.

Nina Irt/ZTŠK Kamnik; Foto: Arhiv Arboretuma Volčji Potok

Tagi