Homec: gradnja Društvenega doma in živahno življenje ob njem – digitalna zgodba

Domoznanstvo je veda, ki pokriva vsa področja človekovega ustvarjanja in védenja na določenem geografskem območju. Nemalokrat smo siromaki, ko gre za poznavanje okolja v katerem odraščamo in živimo. Vse tuje in oddaljeno nam je zanimivo, svojo okolico pa redko zelo dobro poznamo, čeprav je polna izjemnih zgodb, ki se jih ne zavedamo in ne poznamo. Vsak dan hodimo ali se peljemo mimo znamenj, cest, vzpetin, zgradb, ostankov, pa niti ne vemo kakšne bogate zgodbe se skrivajo v vsej tej zapuščini.

Majhni kraji v sebi pogosto nosijo izjemno bogato in slavno zgodovino, ki bi jo sicer prej pripisali kakšnemu velikemu mestu. Zgodovina, ki je okoli nas in v nas samih, je naša vez s preteklostjo. Spomini na posameznike in dogodke so pomembni za razumevanje tega, kar smo, in okolja, v katerem živimo. Prav zato si zaslužijo našo pozornost. Zgodbe prežemajo naša življenja. Imajo mnogo oblik in opravljajo veliko nalog. Živijo v knjigah, na slikah, fotografijah, v glasbi, novicah, umetnosti, znanosti in v vsakdanjem življenju.

Regijski portal Kamra (www.kama.si) je spletno mesto, ki združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva v knjižnicah in drugih lokalnih kulturnih ustanovah. Digitalizirane vsebine so tako dostopne z enega mesta. Knjižnica Domžale vsako leto objavi vsaj dve zgodbi s širšega območja. Vsebine Kamre so predstavljene kot zgodbe, s spremnimi besedili ter pripadajočimi digitaliziranimi objekti in metapodatki. Na Kamri spoznavamo zgodbe, ki so za neko področje značilne, zanimive in v interesu lokalne skupnosti kot na primer: predstavitve lokalnih avtorjev oz. znamenitih oseb; dokumenti in fotografije značilnih lokalnih društev; razglednice krajev iz različnih časovnih obdobij; dela lokalnih umetnikov, njihove biografije, katalogi razstav; znamenite zgradbe, zgodbe ljudi, ki so v njih živeli in še marsikaj drugega. Uporabniki tako lahko dostopajo do vsebin, ki so bile do zdaj skrite v skladiščih knjižnic, arhivov in muzejev, arhivih društev ali predalih šolskih zbornic.

(Foto: Kristina Galun)

Nova zgodba, ki jo na portalu Kamra objavlja Knjižnica Domžale predstavlja barvito zgodovino naselja Homec v občini Domžale. Homec je bil nekdaj priljubljen in zelo obiskan romarski kraj, pozneje je to mesto zavzelo romarsko središče Brezje. Zgodba se osredotoča na izgradnjo Društvenega doma, ene najlepših stavb na takratnem Kranjskem, v letih med 1914 in 1918 ter na pestro kulturno, prosvetno, športno in drugo življenje v naselju.

(Foto: Kristina Galun)

Največ zaslug za ohranitev fotografij iz tega obdobja ima Peter Naglič, fotograf ter ščetarski mojster in tovarnar iz Šmarce pri Kamniku. Njegovi ustvarjalnosti gre zasluga, da je ohranjenih veliko število čudovitih fotografij iz bližnje in daljne okolice kraja, v katerem se je rodil. Posnel je tudi izjemne fotografije v drugih krajih Slovenije in tujine. Njegov vnuk Matjaž Šporar je prepoznal pomembnost ohranitve vsega posnetega materiala in tudi delitve le-tega med ljudi. Njemu gre zasluga, da izjemne zgodbe in fotografije ne ostajajo skrite in zaprašene, stran od oči vseh nas, ki nas zgodovina in življenje v naši okolici zanima. Na tem mestu se mu iskreno zahvaljujemo za sodelovanje.

(Foto: Peter Naglič)

Z digitalnimi zbirkami na Kamri želimo vplivati na pozitiven odnos naslednjih generacij do lokalne dediščine, saj menimo, da je poznavanje lastne zgodovine in krajev, ob katerih živimo, pomembno za razvoj občutka pripadnosti in odgovornosti do vsega, kar so za nas storile prejšnje generacije.

Povezava na zgodbo o Homcu: https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/homec-gradnja-prostvetnega-doma.html

Vabljeni k branju in ogledu čudovitih fotografij

Avtor: Kristina Galun, Knjižnica Domžale

Tagi