Grad Krumperk

Grad stoji v bližini Gorjuše pri Domžalah. Ob grajskem kompleksu je urejen konjeniški center, v bližini se nahaja Jamarski dom z urejeno muzejsko zbirko in Železno jamo.

Grad Krumperk se v virih omenja že leta 1338, sedanji renesančni grad pa so okrog leta 1580 pozidali vitezi Ravbarji, ki so se pogosto bojevali s Turki. Posebej se je v bitki pri Sisku na sv. Ahaca, 22. junija 1593 odlikoval Adam Ravbar (Ad Rauber), ki ga slovenska ljudska pesem opeva kot legendarnega junaka.

Naslednji lastniki so bili Raspi (od leta 1631), nato grofje Thurn Valsassina, od leta 1840 plemiška rodbina Rechbach, ki so leta 1928 prodali posestvo zadnjemu lastniku, posestnici iz Ruš pri Mariboru, Stanki Pogačnik. Po 2. svetovni vojni je bil objekt nacionaliziran in oropan. Sedaj je grad v privatni lasti, dostop do grajske stavbe pa je omejen.

Je pa bilo mogoče v zadnjih dveh desetletjih slišati različne velikopotezne načrte v zvezi z gradom Krumperk in njegovo okolico. Vsi ti načrti pa ostajajo kot kaže, samo pobožne želje …

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Primož Hieng
Tagi