Arhitektura v živo – Grad Črnelo

V torek, 16. septembra 2014, smo si na pobudo Taje J. Gubenšek iz Muzejskega društva Domžale in s povabilom Janeza Burica in dr. Olge Burica, lastnikov dvorca, ogledali dvorec Črnelo, kapelico in park v vasi Turnše, severno od Doba pri Domžalah.

Občina Domžale je grad Črnelo razglasila leta 2006 za kulturni spomenik lokalnega pomena. Najprej bi naj grad imeli gospodje Črnelski, zatem grofi Lamberški, za te je datirana plošča Žige Lamberga, v vhodni avli na kateri se vidi letnica 1449, za Lambergi pa naj bi grad pripadel rodbini Abfaltrer. Med drugo svetovno vojno pa so grad požgali partizani. Po vojni so grad obnovili, nacionalizirala pa ga je takratna oblast, že več kot deset let pa sta sedanja lastnika gradu Črnelo Janez Burica in dr. Olga Burica.

Za posest in nujna vzdrževalna dela na gradu skrbita z lastnimi sredstvi. Grad je potreben temeljite obnove, ko bo obnova končana, pa bo potrebno ustvariti nove namembnosti, kot so poroke, kulturni večeri . Za vse to pa so potrebne predvsem strokovne roke pri obnovi, veliki denarni vložki, sodelovanje lastnikov z dobrim arhitektom, restavratorjem, tudi krajinskim arhitektom, zelo pomembno pa tudi z dobrim in kakovostnim gradbenikom.

Z lastniki gradu Črnelo ter gradu Krumperk) je dobro sodelovanje vzpostavilo Muzejsko društvo Domžale, ki je na pomen zapostavljene grajske dediščine večkrat tudi javno opozarjalo s strokovnimi srečanji. Na ogledu gradu Črnelo, ki je bil organiziran v sklopu študijske skupine Arhitektura v živo pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) v Ljubljani, ki jo vodi muzejska svetovalka Elizabeta Petruša Štrukelj, ki sta ga zasnovali in organizirali skupaj s Tajo J. Gubenšek iz Muzejskega društva Domžale, se nas je zbralo preko trideset vedoželjnih obiskovalcev, lepo vreme pa je pripomoglo k dobremu vzdušju. Ogled sta Strokovno vodila umetnostna zgodovinarka dr. Nika Leben, konservatorka, ZVKDS OE Kranj ter zgodovinar dr. Miha Preinfalk, docent, višji znanstveni sodelavec ZRC SAZU, namestnik predstojnice in odgovorni urednik revije Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino.

Po uvodnem obširnem predavanju o gradovih in kapelah ter sakralnih objektih na Slovenskem nas je lastnik Janez Burica povabil v notranjost gradu Črnelo, kjer smo si lahko ogledali, kako potekajo obnovitvena dela v notranjih prostorih. Ogleda so se udeležili tudi lastniki gradu Krumperk, še enega propadajočega gradu v domžalski občini. Tokratni ogled so namenili vzpostavitvi nove pobude sodelovanja in oblikovanju konkretnih zamisli za prenovo in namembnost dvorca Črnelo.

Po ogledu gradu smo si ogledali še prenovljeno grajsko kapelo, ki stoji pred gradom, zatem pa je lastnik vse obiskovalce povabil na »žar zakusko« ter kozarček domačega, ogledali pa smo si še ribnik za gradom, kjer so se šopirili labodi, gosi in race. Ribnik je v lepem, negovanem parku, postavljen ob tekoči vodi.

Na kratko graščini Črnelo
Graščina Črnelo, že ime vasi Turnše, v kateri stoji grad, nam pove, da je naselje zraslo ob dvoru. Prvi Črnelski grad se omenja že leta 1297. Leta 1449 so Lambergi stavbo prezidali (plošča v veži). Leta 1515 so stavbo poškodovali uporni kmetje. Grajska stavba, kakršno gledamo danes, komaj še spominja na svojo nekdanjo renesančno podobo. Med vojno je bil grad požgan in po vojni obnovljen. Ob gradu stoji grajska kapela, opremljena s freskami Franceta Jelovška

Podobo ravnine, ki sta jo s poplavljanjem oblikovali reka Kamniška Bistrica in potok Rovščica, poživlja osamljeni "Hribarjev hrib", ki se dviguje iznad gručaste vasi Turnše. Skoraj neznaten, če se iz njega ozremo proti veličastni kulisi Kamniških Alp, pa vendar dovolj visok, da so na njem že v 13. stoletju gospodje Črnelski pozidali grad z značilnim stolpom "turnom", po kateri so poimenovali tudi vas Turnše (včasih Podturnše) – vas pod grajskim turnom. V pisnih virih se stari grad Črnelo na Hribarjevem hribu prvič omenja 5. januarja 1297, ko so na njem gospodarili gospodje Črnelski. Za njimi pa so grad okoli dvesto led posedali znameniti grofje Lambergi, ki so takoj po prevzemu (leta 1449) grad temeljito prezidali v štirioglato stavbo z obrambnimi stolpi, kot jo prikazuje Valvazorjev bakrorez iz leta 1679. O tem priča tudi plošča z napisom: "Gradnjo je začel Žiga Lamberg leta 1449, ki je danes vzidana v hodniku današnje graščine in tako predstavlja zadnji ostanek prvotnega dvora.

Vir: internet: alan-co.si/alfi/

Po dogodku je Taja J. Gubenšek iz Muzejskega društva Domžale še povedala, da se zahvaljuje vsem obiskovalcem, lastnikoma gradu Črnelo za povabilo, strokovnima predavateljema ter novinarjem in snemalcem, ki so pokrili dogodek. »In nenazadnje, hvala tudi lastnikom in skrbnikom gradu Krumperk, da so se ponovno odzvali na naše povabilo in sodelovanje pri nastajajoči ideji.«

Zahvaljujemo se vsem, ki ste pripomogli h temu bogatemu kulturnemu popoldnevu, saj precej obiskovalcev sploh ni vedela, da ta grad obstaja, niti kje stoji, saj so nekateri povedali, da so komaj našli pot do njega.

Več fotoutrinkov iz ogleda dvorca Črnelo si lahko ogledate TUKAJ.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar
Komentarji uporabnikov
Tagi