Toni Dragar je danes dobil drugi mandat v Državnem svetu

Danes so potekale splošne volitve članov Državnega sveta, ko se je v 22. volilnih enotah po Sloveniji izvolilo 22 predstavnikov lokalnih interesov.  Volitve za 2. volilno enoto, kamor spadajo občine Domžale, Kamnik, Komenda, Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče, Trzin in Šmartno pri Litiji, so potekale danes ob 17. uri v sejni sobi Občine Kamnik. V seznamu elektorjev je bilo vpisanih 27 volivk in volivcev.

Od petih evenditiranih kandidatov za člana Državnega sveta, sta se volitev udeležila dva kandidata in sicer župan Občine Domžale Toni Dragar in Joško Berlec iz Občine Kamnik, ki sta se tudi predstavila zbranim elektorjem.

Kandidati v 2. volilni enoti so prejeli naslednje število glasov:

Zap. št. Ime in priimek Predlagatelj(i) Prejeto št. glasov
1. Toni Dragar Občina Domžale 13
2. mag. Gvido Kres Občina Litija 1
3. Franc Malus Občina Mengeš 0
4. Mojca Pogačar Občina Komenda 0
5. Joško Berlec Občina Kamnik 13

 

Ker sta kandidata Toni Dragar in Joško Berlec prejela vsak po 13 glasov, je volilna komisija izvedla žreb, ki je določil novega državnega svetnika. Postopek je potekal tako, da je volilna komisija pripravila pet kuvert, tri prazne in dve z imeni in priimki od obeh kandidatov, ki sta prejela enako število glasov. Glasovnice so odpirali toliko časa, dokler niso odprli polno kuverto, v kateri je bil ime in priimek enega izmed obeh kandidatov. Gre za postopek, ki je predpisan za volitve v Državni svet, v kolikor dva kandidata prejmeta enako število glasov. Tako je bila odprta prva polna kuverta, v kateri je bil ime in priimek Tonija Dragarja.

Za člana Državnega sveta je bil v 2. volilni enoti izvoljen: Toni Dragar.

Župan Občine Domžale in novi-stari državni svetnik Toni Dragar je po izvolitvi dejal: "Moje delo kot državni svetnik bo še naprej enako. Tako kot do sedaj se bom zavzemal za vse občine, katere predstavljam v Državnem svetu, saj so problemi s katerimi se srečujemo v Domžalah, enaki tudi v drugih občinah."

Državni svet Republike Slovenije je predstavniško telo, ki ga Ustava Republike Slovenije opredeljuje kot zastopstvo socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov. Sestavljen je iz:

  • predstavnikov delovnih in socialnih interesov (funkcionalni interesi), in
  • predstavnikov lokalnih interesov (teritorialni interesi).

Naj ob tem spomnimo, da so pred časom nekatere politične stranke predlagale ukinitev Državnega sveta. Predlog pa takrat med poslanci ni dobil zadostne podpore.

Avtor: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov