To ni ločevanje, to je smetenje!

V občinah, kjer javno komunalno službo izvaja Javno komunalno podjetje Prodnik, je skupno 200 ekoloških otokov, ki so namenjeni zbiranju odpadnega papirja in stekla, na nekaterih lokacijah pa se zbira tudi odpadna elektronska in električna oprema. Se pa tudi dogaja, da se na nekaterih ekoloških otokih znajdejo neprimerno odloženi odpadki, ki ne spadajo na ekološke otoke, neurejenost pa je za okoliške prebivalce zelo moteča.

Eden izmed takšnih problematičnih ekoloških otokov se nahaja v Preserjah pri Radomljah, česar se zavedajo tudi na Prodniku, saj so v zadnjih mesecih sprejeli kar nekaj ukrepov z namenom izboljšanja stanja – povečali so frekvenco praznjenja zabojnikov in čiščenja njihove okolice, namestili pa so tudi opozorilno tablo, da je odlaganje izven zabojnikov prepovedano in da naj uporabniki večje količine odpadkov pripeljejo na Center za ravnanje z odpadki v Dobu.

Na Prodniku so nam povedali, da uporabniki na ekoloških otokih večinoma puščajo odpadke, ki bi jih sicer lahko predali v njihovem zbirnem centru brez kakršnega koli stroška: “Ločeno zbrane odpadke (mešano embalažo, steklo, papir, tekstil, nevarne odpadke, kosovne odpadke, odpadno električno in elektronsko opremo) od naših uporabnikov v zbirnem centru prevzemamo v okviru javne službe, zato se ob prevzemu ne zaračunava ničesar. Žal se še vedno najdejo posamezniki, ki kljub vsem možnostim, ki jih imajo na razpolago, ne poskrbijo ustrezno za svoje odpadke in jih malomarno predajajo na ekoloških otokih. Zato smo za lokalne medije v preteklosti že pripravili prispevek na to temo z namenom ozaveščanja uporabnikov.”

Čeprav se včasih zdi najbolj enostavna rešitev, da bi ekološki otok, na katerem se nečistoče in neprimerno odloženi odpadki neprestano ponavljajo, kar ukinili ali prestavili, pa so nam na Prodniku povedali, da se je treba zavedati, da je tudi s postavitvijo ekoloških otokov treba zadostiti tako določenim standardom kot tudi predpisom, saj so ekološki otoki namenjeni vsem uporabnikom javne službe ravnanja z odpadki in morajo biti skladno predpisi čim bolj dostopni uporabnikom, v mestih in soseskah z več večstanovanjskimi objekti morajo biti urejeni na vsakih 400 prebivalcev.

“Žal proti povzročiteljem ni možno ukrepati, če o njih nimamo nobene informacije, zato bi bile bolj kot fotografije nasmetenega ekološkega otoka, ki ga tako in tako spremljamo in trikrat tedensko praznimo oziroma čistimo, s strani občana dobrodošle fotografije povzročiteljev nereda,” so nam še povedali na Prodniku, ki so med drugim zaprosili tudi občinski inšpektorat, da poostri nadzor nad omenjenim ekološkim otokom.

Večje količine odpadkov prevzemajo v Centru za ravnanje z odpadki v Dobu

Če se doma iz določenih razlogov pojavi več odpadkov kot običajno in jih ne moremo odložiti v zabojnike doma ali na ekoloških otokih, je prav, da jih peljemo v Center za ravnanje z odpadki v Dobu, ki je temu namenjen. Vse ločeno zbrane odpadke od uporabnikov namreč prevzemajo v okviru javne službe, tako da ob predaji ni potrebno ničesar plačati, plača se le prevzem mešanih komunalnih in gradbenih odpadkov.

Uporabniki lahko v Centru za ravnanje z odpadki brez doplačila oddate ločeno zbrane odpadke, ki so vključeni v sistem javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki:

  • papir in lepenka vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
  • steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
  • plastika, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
  • odpadki iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
  • les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
  • oblačila in ostali tekstil,
  • odpadna električna in elektronska oprema (TV aparati, mikrovalovne pečice, telefoni, računalniki…),
  • kosovni odpadki (štedilniki, hladilniki, pralni stroji, pohištvo, kopalniška oprema, preproge, vzmetnice…),
  • nevarni odpadki iz gospodinjstev (topila, pesticidi, jedilno olje in maščobe, barve, lepila, čistila, baterije, akumulatorji…).

Prav tako lahko vsi tisti uporabniki, ki imate doma rjavi zabojnik, v centru brez doplačila oddate občasno povečane količine zelenega odreza.

V Centru za ravnanje z odpadki sprejemajo tudi mešane komunalne odpadke, gradbene odpadke in odpadke, ki vsebujejo azbest, ki jih predpisi ne vključujejo v sistem izvajanja javne službe in se uporabnikom zaračunajo ob dovozu v zbirni center. Cenik je objavljen ob vhodu v center in na spletni strani www.jkp-prodnik.si.

Dvakrat letno organizirana akcija odvoza kosovnih odpadkov

Kosovne odpadke lahko uporabniki oddajo tudi v okviru organiziranega odvoza, ki poteka dvakrat letno – enkrat spomladi in enkrat jeseni. Na dan odvoza lahko postavijo kosovne odpadke na zbirno mesto, kamor običajno postavijo zabojnike za odvoz, komunalno podjetje pa poskrbi za odvoz. V občini Domžale bo jesenski odvoz kosovnih odpadkov potekal v začetku meseca oktobra, točni urniki pa so objavljeni na spletni strani podjetja Prodnik.

Vsak mora poskrbeti za svoje odpadke

Na našem območju imamo dovolj možnosti za pravilno odlaganje odpadkov in potrebno je le nekaj volje in malo truda, da je za odpadke ustrezno poskrbljeno. Prav je, da vsak posameznik počisti za sabo in poskrbi za svoje odpadke, saj bo le tako naše okolje čisto in prijetno.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: občan, arhiv domžalca

 

Komentarji uporabnikov
Tagi