Slovesno odprtje razširjenega vrtca Krtek in podružične šole v Ihanu

Prvega marca letos je v nove razširjene prostore vrtca Krtek v Ihanu,  prvič  na novo vstopilo 126 otrok. V tem času, pa do slovesnega odprtja razširjenih prostorov, ki je bilo danes popoldne, so otroci, ki so prvič vstopili v te prostore, skupaj z vzgojiteljicami pripravljali program, s katerim so se predstavili na današnjem slovesnem odprtju. S simboličnim prerezom traku so uradno razširjen vrtec Krtek in podružično šolo Ihan, odprli  župan Občine Domžale Toni Dragar, direktorica Vrtca Domžale Jana Julijana Pirman in v.d. ravnatelja OŠ Domžale Uroš Govc.

Župan Občine Domžale Toni Dragar se je v svojem govoru zahvalil vsem, ki so omogočili, da je prišlo do realizacije širitve vrtca Krtek in podružične šole v Ihanu in dodal: »Danes je pomemben dan tako za Občino kot za vse starše in njihove otroke, ki obiskujejo novi vrtec Krtek. Vesel sem, da smo investicijo zaključili v dogovorjenem roku in da smo znova dokazali, da lahko s smotrnim načrtovanjem sredstev tudi v teh, gospodarsko neugodnih časih, zaključimo tako velik projekt«.

Prav tako je Dragar še povedal, da se je z razširitvijo vrtca zmanjšalo število čakajočih otrok za vstop v vrtec v domžalski občini. Kot je še povedal je želja, da kmalu ne bo več čakajočih otrok na vrtec, kar naj bi se v kratkem tudi zgodilo, saj Občina Domžale zagotavlja vsako leto nove oddelke, tako z gradnjo novih vrtcev, kot z razširitvijo obstoječih.

Kot smo že omenili so v kulturnem programu sodelovali otroci iz vrtca Krtek, ki so zapeli nekaj pesmic in zaplesali, prav tako so sodelovali tudi učenci podružične šole Ihan s recitacijami in pesmicami. V programu sta sodelovala tudi Vzgojiteljski pevski zbor vrtca Domžale ter Godba Domžale.

Kaj je novega v razširjenem vrtcu Krtek in podružični šoli Ihan

V nadstropju prizidka so urejene štiri igralnice, hodnik z garderobami za otroke, prostor za dejavnost otrok, knjižni prostor, ena šolska učilnica, sanitarije za šolski prostor in garderobe za šolski prostor. Pritličje pa obsega pet igralnic, en večnamenski prostor, hodnik z garderobami, sanitarije za otroke, prostor za individualno delo z otroki, skupne hodnike, kabinete, shrambe, garderobo za zaposlene, pralnico, prostor za čistila in razdelilno kuhinjo. Vsaka igralnica in učilnica ima tudi pripadajočo zunanjo teraso. Prav tako so uredili ekološko-varčno ogrevanje stavbe s toplotnimi črpalkami.

Poleg tega so v nove prostore dodani trije novi vhodi z vetrolovi. Zunanje površine so predvidene na jugovzhodni strani v atriju, ki ga objema novi prizidek in povezovalni hodnik do telovadnice. Urejena so parkirišča, okolica šole in vrtca pa z zaščitno ograjo. Trenutno se ureja še dvopasovna cesta, ki vodi do podružične šole in vrtca, kjer bo urejen enostranski pločnik in javna razsvetljava ter obračališče za avtobus.

Naj ob tem dodamo, da je bila septembra v stari podružični šoli v Ihanu urejena tudi kuhinja, za kar so namenili 270.000 EUR. Kuhinja sedaj zagotavlja obroke tako za učence podružične šole Ihan, kot za otroke vrtca Krtek.

Vrednost del za izgradnjo prizidka k vrtcu Krtek znašajo 2.450.600 EUR in obsegajo vsa gradbeno obrtniška dela na novem objektu, izolacijo podstrešja in novo strešno kritino na starem delu vrtca. Notranja in zunanja oprema vrtca je znašala 180.000 EUR.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar; Video: Miro Pivar
Komentarji uporabnikov