Slovesno odprtje prizidka k Osnovni šoli Rodica

Danes popoldne je potekalo slovesno odprtje prizidka k Osnovni šoli Rodica, ki sta ga s simboličnim prerezom traku odprla župan Občine Domžale Toni Dragar in ravnateljica OŠ Rodica Milena Vidovič. V kulturnem programu so sodelovali učenci in učenke OŠ Rodica, ki so pripravili prijeten program. Predstavil se je tudi odlični mladi tolkalist. Sodelovala pa je tudi Godba Domžale, ki ob tako slovesnih dogodkih nikoli ne manjka.

V OŠ Rodica so se že kar nekaj časa spopadali s prostorsko stisko, tako pri izvajanju pouka v učilnicah, kot tudi v telovadnici, saj je kapaciteta le-te komaj pokrila potrebe pouka v drugem in zadnjem triletju. Prav tako so se s prostorsko stisko soočali tudi učitelji, saj je bilo za individualno delo z učenci na voljo premalo kabinetov.  

Občina Domžale je lani pričela z  gradnjo prizidka k tej osnovni šoli. S to investicijo je sedaj veliko bolje poskrbljeno za zagotavljanje optimalnih prostorskih pogojev. Delo učiteljev pri izvajanju individualnega dela z učenci ter ostalo delo, pa bo s pridobitvijo novih učilnic in kabinetov veliko lažje. V kleti prizidka so telovadnica in spremljajoči prostori, v pritličju in prvem nadstropju pa po dve učilnici in kabineti. Urejena je tudi okolica šole in javna razsvetljava. Vrednost del skupaj z opremo pa je bila 1 milijon evrov.

Ravnateljica Milena  Vidovič je povedala, da se skupaj s kolektivom učiteljev šole, učenci in starši zahvaljuje Občini Domžale za skrb in konsenz pri odločitvi za širitev šole, ki je s tem dobila prepotrebne prostore za  telesno vzgojo najmlajših učencev. Pomembna pridobitev sta tudi dve učilnici za delo v prvem razredu in dve učilnici za glasbo in tuj jezik. Prav tako bo sedaj lahko potekal tudi kabinetni pouk, oziroma dodatna strokovna pomoč posameznim učencem ali manjšim skupinam učencev, saj imajo sedaj na voljo dovolj kabinetov.

    

Župan Občine Domžale Toni Dragar se je najprej zahvalil vsem svojim sodelavcem, ki so sodelovali pri izvedbi projekta, projektantki, izvajalcu del in svetnikom, ki so razširitev šole podprli. Prav tako se je zahvalil učencem, učiteljem in staršem za razumevanje in upoštevanje reda v času gradnje prizidka. Poudaril je, da so prioritetne naloge Občine Domžale reševanje prostorskih stisk tako v vrtcih kot v šolah in da bo tako bo tudi v prihodnje. Kot je še povedal, bo letos otvoritev razširjenega vrtca Palček na Viru, prihodnje leto pa še otvoritev razširjenega vrtca v Krtini. Ob tem na Občini tudi že razmišljajo o širitvi še nekaterih šol, oziroma gradnji nove šole. Pravo rešitev pa bo pokazala analiza, ki jo pripravljajo, je še dodal Dragar.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar; Video: Miro Pivar
Komentarji uporabnikov