Rekonstrukcija ceste Preserje – Mengeš se zaključuje, cesta že dobila novo obleko

Rekonstrukcija lokalne ceste LC 253021 Preserje – Mengeš, ki je potekala od začetka junija, se počasi zaključuje, saj so izvajalci del danes že polagali fini asfalt. To pa pomeni tudi konec zapore te ceste in sprostitev prometa med Preserjami in Mengšem. V času rekonstrukcije je izvajalec del izvedel polovično zaporo ceste, zadnjih nekaj dni, pa je bila cesta zaprta za ves promet, saj so na njej potekala zaključna dela.

Rekonstrukcija ceste Preserje-Mengeš je zajela prenovo voziščne konstrukcije ter pločnika na odseku od katastrske meje, do železniške proge Ljubljana – Kamnik, v skupni dolžini 445 m. »Obstoječe asfaltno vozišče je bilo namreč v zelo slabem stanju, razpokano, posedeno, poškodovano ter večkrat lokalno sanirano,« so pred pričetkom del povedali na Občini Domžale.

Rekonstrukcija vozišča je zajela zamenjavo celotnega zgornjega ustroja ter navezavo na obstoječe robnike na desni strani. Na nekaterih delih je bil prenovljen tudi pločnik na levi strani vozišča. Vozišče se je višinsko navezalo na asfaltirano parkirišče. Na območjih prehodov za pešce so bile izvedene klančine za invalide, z robniki v nivoju asfaltnih površin, drugod je bila izvedena razširitev vozišča za izvedbo pasu za leve zavijalce. Razširitev je bila izvedena v obstoječih širinah. Odvodnjavanje meteorne vode z vozišča je bilo urejeno preko vzdolžnih in prečnih naklonov v cestne požiralnike z utokom pod robnik oziroma rešetko ob pločniku. Na območju minimalnega vzdolžnega nagiba so ob robniku izvedli primerno odvodnjavanje. Gradbena dela v bližini podzemne komunalne infrastrukture so se izvajala z ročnim izkopom in pod strokovnim nadzorom strokovnih služb posameznega upravljavca obstoječih inštalacij. Vrednost investicije znaša okoli 200.000 evrov.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miro Pivar

Komentarji uporabnikov
Tagi