Poglejmo kakšne investicije se planirajo v občini Domžale

Zadnje čase se vedno govori samo o krizi, takšni ali drugačni. Povsod je kriza, nam govorijo in nam to vsakodnevno vbijajo v glavo. Ni denarja, ni tega, ni onega, ni ničesar pravijo. Ampak vedno se še kaj najde, kljub temu kakor pravijo, da ni ničesar več.  Pa poglejmo kako je s tem v naši občini.

Tudi v občini Domžale se je javnofinančna situacija v zadnjih letih močno poslabšala, kar posledično pomeni upad javnofinančnih prihodkov, kar je tudi razlog za zelo restriktivno načrtovanje odhodkov, ki se bo predvidoma nadaljevalo tudi v prihodnjih letih Kot smo že poročali v preteklih dneh, bodo na občini zmanjšali sredstva za plače ter sredstva za materialne stroške. Manj sredstev za materialne stroške bodo prejeli tudi javni zavodi, podjetja in krajevne skupnosti.

Župan Občine Domžale Toni Dragar je na zadnji novinarski konferenci povedal, da sta proračuna za leto 2013 in 2014, ki so jih obravnavali na Občinskem svetu, uravnotežena, ni primanjkljaja in se tudi za naslednji dve leti ne predvideva zadolževanja. Pri tem je ponovno poudaril, da se bo Občina Domžale zadolžila edino za morebitne dolgoročne projekte. V tem trenutku so zagotovljena sredstva za vse investicije, ki so v teku.

Slišali smo že za primere, predvsem manjših občin, da so zadolžene "do vratu". Tu je potrebno poudariti, da je Občina Domžale ena najmanj zadolženih občin v Sloveniji, saj se je do sedaj zadolžila na letni ravni do 1 miljona EUR (zakonski limit je 2 miljona EUR na leto). Vsa zadoljževanja so bila za namene ustvarjanja pogojev za otroška varstva, izobraževanje in za starostnike. Trenutna zadolženost na prebivalca občine Domžale je 33 EUR, je še povedal Dragar.

V nadaljevanju novinarske konference je župan predstavil tekoče in prihodnje investicije:

  • Trenutno je v fazi realizacije projekt Wi-fi, torej brezplačen dostop do interneta. Pokrit bo glavni center Domžal s 17 usmerjevalniki in 11 okoliških vasi s po enim usmerjevalnikom. Omejitev bo poleg raznih filtrov (neprimerne vsebine) 2 uri na dan.
  • Občina pričenja tudi z urejanjem dostopov in okolice pri podružnični šoli Ihan ter z opremljanjem kuhinje. Vsa dela se bodo zaključila predvidoma do marca 2013.
  • V tem mesecu so izvajalci pričeli z rekonstrukcijo in širitvijo vrtca Palček na Viru. Gradbena dela, katerih vrednost znaša 1,7 mio EUR, obsegajo: ureditev nove kuhinje, v pritličju bo na stiku novega in starega vrtca večnamenski prostor, v nadstropju pa upravni prostori. Vhodi v obstoječi vrtec bodo ostali, z izjemo gospodarskega vhoda, ki se malenkost prestavi. Celotni kompleks vrtca bo po rekonstrukciji predstavljal skupaj 10 oddelčni vrtec s sodobno kuhinjo in zadostnimi zunanjimi površinami ter zadostnim številom parkirišč. Občina pričakuje, da bo uporabno dovoljenje za objekt pridobila v mesecu juliju 2013.
  • Pričela se bodo tudi dela na železniški postaji Rodica. Trenutno še teče postopek za izbiro izvajalca.
  • V naslednjih mesecih je predvideno tudi asfaltiranje ceste Češenik-Dob.
  • V pripravi sta tudi dva posega na pokopališčih, mrliška vežica Pšata in ureditev notranjosti domžalskega pokopališča.
Avtor: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov