Po poteh neokrnjene narave – Poučna okoljska pot BLATA-MLAKE pri Radomljah

Tokrat se bomo podali v neokrnjeni del narave v bližini Domžal, kjer je Občina Domžale v mesecu maju odprla poučno okoljsko pot BLATA-MLAKE pri Radomljah, kjer boste našli priložnost za sprostitev, raziskovanje in spoznavanje narave.

Močvirni svet Blat in Mlak skupaj s Češeniškimi in Prevojskimi gmajnami na dobrih 500 hektarjih tvori obširno območje skoraj neokrnjene narave v neposredni bližini gosto poseljene Domžalske občine. To edinstveno okolje je nekako ušlo usodi južnejših močvirnih predelov, ki so bili v osemdesetih letih meliorirani za potrebe intenzivne kmetijske proizvodnje. Tod se prepletajo zaraščajoči mokrotni travniki, poplavni gozdovi črne jelše in ostanki poplavnih dobovih gozdov, ponekod pa tudi gozdovi rdečega bora, ki so se razvili potem, ko je človek dolga leta v njih steljaril…

Popolno podobo pokrajine ustvarja voda s potoki, bajerji in poplavnimi površinami. Pestro okolje nudi dom številnim rastlinskim in živalskim vrstam, tudi takim iz seznama ogroženih vrst. Mnoge živalske vrste so vezane na gozdni rob ter vodni in močvirni svet. Bajerji kljub umetnemu nastanku predstavljajo pomemben življenjski prostor za živalske vrste, ki za prehranjevanje in razmnoževanje potrebujejo večje vodne površine in obrežja. Tako so trstičja, ki tod uspevajo pomembna za gnezdenje ptic. Bajerji so obenem tudi prezimovališče za nekatere vrste žab, njihovo površino pa krasijo vodne rastline, značilne za stoječe vode (npr. rumeni blatnik).

Za biotsko raznovrstnost je še posebej ugodno prepletanje gozdnih in travniških površin. Vlažni travniki, ki se še niso zarasli, predstavljajo rastišče številnih, vse redkejših vlagoljubnih in kisloljubnih rastlin in ugoden življenjski prostor za razvoj določenih razvojnih stadijev žuželk. V današnjem času žal izginjajo zaradi intenzivnega kmetovanja oziroma izsuševanja zemljišč pa tudi zaradi pozidave, majhnih donosov in velike razparceliranosti.

Gremo na pot
Dober kilometer in pol dolga pot je lepo speljana po gozdni cesti in po stezah skozi močviren predel Rovščice ter na drugo stran okoli ribnika Črnelo. Na poti je deset postaj z lepimi tablami, na katerih so lepe ilustracije dreves, rastlin in živali. Poleg pa so dodani tudi opisi, tako da če nimate lične knjižice z vodilom, se ni potrebno bati, saj večina piše na panojih. V poplavnem gozdu črne jelše boste doživeli pravi koncert ptic pevk, saj so na tem malem prostoru strokovnjaki iz Društva za opazovanje ptic, našteli vsaj 60 vrst ptic. Steza vodi tudi mimo sto let stare bukve, ki impozantno stoji med mlajšimi sestrami tam okoli.

Na drugi strani gozdne ceste, pri jezeru pa se gozd spremeni, saj je na tej strani več smrek in visokega rdečega bora. Na jezeru boste zagotovo videli nekaj divjih rac mlakaric in želve, ki se rade sončijo na vejah dreves, ki so v vodi. Pot pa se sklene pri ribniku Črnelo,

Vsekakor boste po obisku poučne okoljske poti Blata-Mlake, bogatejši za nova spoznanja o neokrnjeni naravi, ki nas obdaja.

V priponkah spodaj boste našli vodnik in zloženko o poučni okoljski poti Blata-Mlake pri Radomljah, ki ju je izdala Občina Domžale.

VODNIK                            ZLOŽENKA

Avtor: Miro Pivar; Foto: Miro Pivar; Brošuri: Občina Domžale
Komentarji uporabnikov