Odgovor podjetja Aktiva upravljanje na prispevek Revolucija v SPB-ju v Domžalah

Pred kratkim smo na našem portalu objavili prispevek z naslovom Revolucija v SPB-ju v Domžalah – Ljudje nezadovoljni s previsokimi položnicami in načinom upravljanja in vzdrževanja, ki ga izvaja podjetje Aktiva upravljanje. Prispevek smo pripravili na podlagi pogovorov z nekaterih stanovalci in lastniki poslovnih prostorov v stanovanjsko-poslovnem objektu SPB v Domžalah, ki so nezadovoljni z visokimi položnicami, ki jih vsakomesečno prejmejo za stroške ter načinom upravljanja. Na naše pisanje se je odzvalo tudi podjetje Aktiva upravljanje d.o.o. Njihov odgovor v celoti objavljamo v nadaljevanju.

Članek objavljen na portalu domžalec.si pod naslovom Revolucija v SPB-ju v Domžalah zahteva odziv s strani našega podjetja Aktiva upravljanje. V članku je navedenih veliko neresnic, izražene so tendence škodovati ugledu našega podjetja.

Težava celotnega naselja SPB je v slabi gradnji in posledica so zahtevne in drage sanacije. Kot upravnik na te zadeve redno opozarjamo, žal pa denarja v rezervnem skladu ni v količini, ko ti bil potreben za sanacijo vseh napak od zamakanja v garaži zaradi neustrezne hidroizolacije (za katerega sanacijo je potreben poseg v celotni zgornji plato) do slabe izoliranosti objekta in dolgih toplotnih vodov, ki povzročajo dodatne izgube toplotne energije.

Etažnim lastniki so s temi težavami seznanjeni in pripravljen je tudi načrt vzdrževanja za obdobje petih let, toda kot rečeno, so za to potrebna velika sredstva, ki trenutno niso na voljo.

Tako kot lansko leto, so tudi letos lastniki dobili okvirni poračun stroškov ogrevanja, saj je dogovorjeno, da to pripravimo meseca januarja. Torej ne gre za nikakršno naključje ampak redno delo. Prav tako ni naključje, da so položnice za ogrevanje nižje, saj je bila zima veliko krajša in milejša kot v lanskem letu, torej je bila tudi poraba kurilnega olja manjša. Večje nezadovoljstvo poslovnikov pa izvira iz dejstva, da je sprejet sporazum o delitvi toplotne energije, ki upošteva tudi višino stropov (kar je po pravilniku) in zato so stroški ogrevanja za poslovne prostore narasli, znižali pa so se za večino etažnih lastnikov. A ob vaši predstavitvi dejstev je očitno, da gre za tendenciozno pisanje z namenom škodovanja našemu podjetju.

Obračun stroškov, ki ga dobijo etažni lastniki je obširen iz razloga, ker je vsak strošek posebej opredeljen in razdeljen. Tako je na računu navedena vsaka storitev posebej, vsak nakup in popravilo, kakor tudi posebej elektrika porabljena za kotlovnico, za razsvetljavo stopnišč in podobno. Gre dejansko za to, da so stroški prikazani posamezno in zato transparentno, kot rečeno, pa gre za velik objekt in z njim povezanim velikim številom aktivnosti.

Eden izmed pobudnikov, gospod Miloševič je res začel akcijo zbiranja podpisov za odpoved pogodbe toda omenjeni gospod ni priskrbel nobenih novih konkretnih ponudb upravnikov (vsaj 3 ponudbe) in kot so nam zaupali nekateri etažni lastniki, niso vedeli, da podpisujejo odpoved, saj jim je bilo predstavljeno da podpisujejo anketo. Gre za nedopustno zavajanje, kateremu vzrok je sodelovanje omenjenega gospoda s konkurenčnim podjetjem, saj je podizvajalec tega podjetja. Vprašanje torej je, za kakšen motiv gre. Prva tako ne sklicujemo posebnih sestankov posameznih vhodov ampak gre za letne zbore etažnih lastnikov, ki so jih sklicali člani nadzornega odbora.

Res pa smo sklicali sestanek članov nadzornega odbora, saj je normalno, da smo na nastalo situacijo reagirali. Na sestanku smo dorekli nekaj novih pravil in jasno začrtali sodelovanje. Kot izvajalec moramo prisluhniti našim strankam in se prilagoditi tudi spremenjenim potrebam in zahtevam.

Dovolite še komentar, da bi pričakovali od vas kot avtorja in odgovornega urednika, da prejete informacije preverite še z druge strani, pa nas ni nihče iz vašega uredništva kontaktiral in preveril resničnost informacij, pač pa pripravil članek očitno na osnovi pričevanja ene osebe. Menimo, da mora javni medij poročati objektivno in operirati s preverjenimi informacijami. Ker članek očitno negativno vpliva na naš ugled, pričakujemo, da ste korektni do te mere, da naš odgovor na vaše pisanje objavite v celoti.

S spoštovanjem,

Jasmina T. Šušteršič, direktorica

Komentarji uporabnikov