Občina Domžale namenja hitro denarno pomoč društvom s področja športa in kulture

Društva so pomemben dejavnik družbenega razvoja občine, zato jim Občina Domžale v teh kriznih časih želi priskočiti na pomoč in jim dodeliti hitro denarno pomoč, ki bo namenjena društvom s področja športa in kulture, ki so v letu 2019 prejeli javna proračunska sredstva na podlagi izvedenih javnih razpisov Občine Domžale, ne glede na izvedbo programa prijavljenega na javnem razpisu.

“Spremenjene razmere so nas pripeljale do odločitve, da se javni razpisi, ki še niso dokončani ustavijo in se sredstva kulturnim in športnim društvom, namesto preko razpisa dodelijo skozi ukrep hitre finančne pomoči. Ob uveljavitvi odloka bo za pomoč mogoče zaprositi preko elektronske vloge,” so v zvezi s hitro finančno pomočjo za društva povedali na Občini Domžale.

Karin Božič Zupančič

 

Komentarji uporabnikov
Tagi