Občina Domžale, mladim prijazna občina

Inštitut za mladinsko politiko je Občini Domžale podelil certifikat Mladim prijazna občina za obdobje od 2018 do 2022. Spomladi 2018 se je Občina Domžale prijavila na razpis za pridobitev omenjenega certifikata. V zadnjih letih je bilo namreč na področju mladih narejenih veliko pomembnih korakov. Najpomembnejši korak je župan Toni Dragar naredil že kmalu po nastopu novega mandata, ko je ustanovil Komisijo za mladinska vprašanja in vodenje prepustil takrat novi podžupanji, mag. Renati Kosec. S tem se je v domžalski občini pričelo načrtno obravnavanje področja mladine, ki je bilo v preteklosti zapostavljeno.

Na občinskem svetu je bila spomladi 2018 sprejeta Strategija za mlade 2018 – 2023, v kateri je določenih 7 strateških ciljev (organiziranje in informiranje mladih, participacija mladih, izobraževanje mladih, zaposlovanje mladih, razvoj podjetništva in spodbude gospodarstvu, stanovanjska politika za mlade, prosti čas, šport in zdravje mladih ter mobilnost mladih) in predlagani ukrepi. Veliko predlaganih ukrepov je bilo v tem obdobju že realiziranih (kadrovska okrepitev Centra za mlade, redno sestajanje Komisije za mladinska vprašanja, projekt Startup Domžale, izvedba prireditve Dan za mlade, zagotovitev prostora za grafite itn.). Vsekakor se delo na področju mladih tukaj ne ustavi, saj se bo Komisija za mladinska vprašanja kmalu ponovno sestala in določila nadaljnje ukrepe. Eden pomembnejših ukrepov, za katerega se zavzemajo, je Dom za mlade, objekt, ki bo namenjen izključno mladim občanom za druženje, delavnice in druge aktivnosti.

Avtor: Občina Domžale; Foto: Karin Božič

Komentarji uporabnikov
Tagi