Župani petih občin podpisali Deklaracijo o varovanju okolja

Na skupnem sestanku županov in direktorjev občin iz območja Upravne enote Domžale (Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin), ki je v torek, 9. aprila 2019, potekal v prostorih Občine Moravče, je bila podpisana Deklaracija o varovanju okolja, s katero so se v duhu skorajšnjega dneva Zemlje, ki bo 22. aprila, župan Občine Domžale Toni Dragar, županja Občine Lukovica mag. Olga Vrankar, župan Občine Mengeš Franc Jerič, župan Občine Moravče dr. Milan Balažic in župan Občine Trzin Peter Ložar zavezali, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da zagotovijo občinam trajnostni razvoj. Deklaracijo, ki so jo podpisali župani, si lahko preberete v nadaljevanju.

DEKLARACIJA O VAROVANJU OKOLJA

Pobuda petih županov občin: Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin

“Slovenija je na področju naravne dediščine ena najbogatejših evropskih držav. Odlikujejo jo razgibano površje, prijetno podnebje, bogato vodovje s kakovostno podtalnico, gozdnatost in visoka stopnja biotske pestrosti. Žal je naše naravno bogastvo v zadnjem desetletju vse bolj ogroženo zaradi brezglavega razvoja, ki ustvarja okoljsko nepravičnost in oddaljuje smer razvoja od načel trajnostnega izrabljanja naravnih virov.

Prebivalci osrednjeslovenskih občin severovzhodnega zaledja Ljubljane toliko bolj občutimo posledice nespametnega ravnanja z okoljem, saj nagel razvoj prestolnice vse bolj posega v naše naravne vire. Opažamo, da se je zlasti v zadnjem desetletju v nekaterih naših naseljih vidno poslabšala kakovost bivanja, ponekod celo do te mere, da je ogroženo zdravje naših občanov.

Župani petih občin se zato zavezujemo, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da zagotovimo našim občinam trajnostni razvoj. S svojim delom bomo budno bdeli nad ravnanjem z okoljem. Posebno pozornost bomo posvečali ravnanju podjetij, ki najbolj grobo posegajo v naše okolje. Pri tem računamo na razumevanje in pomoč ustreznih državnih organov in Mestne občine Ljubljana. Hkrati se zavezujemo, da bomo na okoljskem področju delovali vzajemno, se med seboj podpirali, izmenjevali podatke in nastopali kar se da enotno.

Naše ravnanje naj prispeva h krepitvi regionalne zavesti. Pri razvojnih projektih bomo upoštevali najvišje mednarodne okoljske standarde, katerim se je zavezala Republika Slovenija. Od slednje bomo zahtevali pomoč pri sanaciji že obstoječih degradiranih območij in izvajanje rednega monitoringa. Ob tej priložnosti ustvarjamo temelje regijskemu projektu na okoljskem področju, v okviru katerega si bomo prizadevali pridobiti evropska sredstva.”

 

 

Tagi