Znano je: Odlagališča odpadkov v Študi ne bo!

Po zadnjih informacijah, ki smo jih prejeli, v Študi ne bo novega odlagališča odpadkov. Inšpektorat RS za okolje in prostor je po opravljenem izrednem inšpekcijskem pregledu z ukrepom prepovedal nadaljnje dovažanje in skladiščenje odpadkov, odrejena je postavitev fizičnih preprek, da bo onemogočen nenadzorovan dostop do odpadkov nepooblaščenim osebam. V nadaljevanju postopka bo z odločbo odrejena tudi odstranitev bal. 

Prejšnji teden smo na našem portalu poročali (Preplah med občani: Je v neposredni bližini Domžal začela tiktakati ekološka bomba?Publikus bi v Študi odpadke shranjeval začasno, a krajani so jasni: »Dovolj imamo vseh smeti in odpadkov«), da so se krajani Štude in Male loke zaradi na novo nastalega odlagališča odpadkov neznanega izvora, ki se nahaja neposredno v njihovi bližini, združili v civilno iniciativo. V tem času so si večkrat ogledali odlagališče, zaradi varnosti postavili tudi požarno stražo ter od pristojnih in od podjetja zahtevali določena pojasnila in ukrepe. Na zboru krajanov so krajevne skupnosti predstavili tudi sklepe, s katerim so pristojne institucije pozvali, da se izvedejo vsi ukrepi, za odvoz bal na drugo lokacijo,ker na tem prostoru ne dovolijo nobeno deponiranje nevarnih odpadkov, zemljišče pa naj se takoj povrne v prvotno stanje

Na omenjeno problematiko so se odzvali tudi na Občini Domžale in občinski inšpektorat, ki je obiskal lokacijo ter na podlagi ugotovitev podal prijavo na pristojne službe. Predstavniki Občine Domžale so se sestali tudi z vodstvom družbe Publikus d.d., na katerem so zahtevali, da se takoj ustavijo transporti odpadkov na lokacijo v Študi ter da jim v pisni obliki pojasnijo, kaj nameravajo z zemljiščem, za kakšne vrste odpadkov gre ali imajo pridobljena soglasja pristojnih institucij in podobno. Obenem je Občina odredila izvajanje požarne straže, ki jo izvajata Center za zaščito in reševanje Domžale in Gasilska zveza Domžale. Na Občini Domžale v zvezi z omenjeno problematiko aktivno sodelujejo tudi s civilno iniciativo ter predsedniki krajevnih skupnosti.

Na današnji novinarski konferenci, na kateri je župan Toni Dragar skupaj s podžupanjo mag. Renato Kosec in sodelavci predstavil aktualne investicije ter še nekaj drugih novosti, je bila predstavljena tudi omenjena problematika, s katero se na Občini Domžale aktivno ukvarjajo že ves čas, odkar je bilo jasno, da na zasebnem zemljišču v Študi nastaja novo odlagališče odpadkov. Župan je povedal, da so danes s strani Inšpektorata RS za okolje in prostor prejeli obvestilo, s katerim obveščajo Občino Domžale in vse vpletene stranke, glede njihovih ugotovitev in ukrepov, ki so jih oziroma jih še bodo sprejeli.

Župan Toni Dragar je predstavil ugotovitve in ukrepe Inšpektorata RS za okolje in prostor v zvezi z s shranjevanjem odpadkov v Študi.

V obvestilu inšpektorata je navedeno, da sta bila dne 25. maja 2018, na podlagi prispele prijave oziroma pobude opravljena dva izredna inšpekcijska pregleda: Pregled  na lokaciji bioplinarne Ihan, upravljavca Petrol d.d. in pregled na parceli št. 183/97, k.o. Študa, kjer je podjetje Publikus d.o.o. začasno odložilo 690 bal z nenevarnimi odpadki.

Na lokaciji bioplinarne je inšpektor za okolje IRSOP ugotovil, da je izvor neprijetnih vonjav iz bioplinarne Ihan, ki je od družbe KOTO d.d. prejel v obdelavo odpadek – substrat, neposredno po toplotni obdelavi, zaradi česar je pri prečrpavanju prihajalo do močnejšega izhlapevanja in neprijetnih vonjav. Se pravi, da smrad, ki se je širil po okolici ni izhajal iz skladiščenih bal.

Pri pregledu parcele, kjer se nahajajo bale, pa je inšpektorica za okolje IRSOP glede na svoje ugotovitve družbi Publikus d.d. z ukrepom Opozorilo po 33. Členu Zakona o inšpekcijskem nadzoru, prepovedala nadaljnje dovažanje in skladiščenje odpadkov na tej parceli in na sosednjih parcelah. Inšpektorica je odredila tudi fizične prepreke, da ne bo mogoč nenadzorovan dostop do odpadkov nepooblaščenim osebam. V nadaljevanju postopka bo z odločbo odrejena odstranitev bal.

Omenjeno obvestilo je zagotovo razveseljiva novica za krajane Štude, Šentpavla, Male loke, Ihana ter tudi drugih krajev. Z omenjenimi ugotovitvami in ukrepi bo župan danes zvečer seznanil tudi zbor krajanov v Študi.

Ob tej priložnosti velja še omeniti, da svoja vrata počasi zapira tudi bioplinarna v Študi in sicer zaradi poslovnih razlogov.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar, arhiv domžalca

 

Tagi