Zmaga! V Študi jim je uspelo izklopiti tempirano ekološko bombo!

»Zmaga«, je danes odmevalo v Študi, ko je z zemljišča, kjer so se dobre pol leta skladiščile balirane bale z odpadki, odpeljal zadnji kamion, na katerem so bile naložene še zadnje bale z odpadki. S tem pa se je zaključila dobre pet mesecev trajajoča agonija in borba tamkajšnje civilen iniciative ter krajanov, ki so skupaj z Občino Domžale odločno nasprotovali, da bi pri tam nastalo novo odlagališče odpadkov. Na kraju »zločina« so se danes popoldan sestali vsi glavni akterji, ki so si ves čas prizadevali, da v Študi ni nastalo in obstalo odlagališče odpadkov, in da so dosegli odvoz vseh skladiščenih bal.

Iz ust navijače naše reprezentance, ki se bo danes zvečer na stadionu v Stožicah v Ligi narodov pomerila z nogometaši Cipra, po vsej verjetnosti ne bo odmevalo »zmaga«, je pa to danes popoldan, ko je iz Štude odpeljal kamion naložen z zadnjimi balami odpadkov, odmevalo iz ust tamkajšnjih krajanov, ki so se pred dobrimi petimi meseci združili v civilno iniciativo, katera se je prizadevala za to, da v Študi ne nastane novo odlagališče odpadkov. Poleg Boruta Ernestla, vodje civilne iniciative ter še nekaterih aktivistov, sta se študljanskim borcem pridružila tudi župan Toni Dragar in podžupanja mag. Renata Kosec, saj sta oba ves čas skupaj z občinskimi službami aktivno sodelovala pri vseh aktivnostih, ki so na koncu pripeljale do tega, da se je dosegla prepoved odlaganja in skladiščenja bal z odpadki ter odvoz le-teh. Res, da se vsa stvar ni zgodila čez noč, so pa morale svoje delo opraviti tudi pristojne državne institucije. In so ga opravile!  

V Študi so danes nazdravili zmagi, ki so si jo priborili po petih mesecih agonije z odpadki.

Vodja civilne iniciative Borut Ernestl je zbranim povedal, da ga veseli, da se je po petih mesecih vztrajanja danes zgodba v zvezi s skladiščenjem baliranih odpadkov v Študi končala. Ob tem pa se je zahvalil vsem krajanom, saj so s skupnimi močmi pripeljali zgodbo do konca. »V prvi vrsti se moram zahvaliti Občini Domžale in županu Toniju Dragarju ter podžupanji mag. Renati Kosec, za vso pomoč pri prizadevanjih za prepoved odlaganja in odstranitev obstoječih baliranih odpadkov. Našli smo skupno točko ter na njej vztrajali. Vse to pa se je obrestovalo,« je poudaril Ernestl. Izrazil je tudi obžalovanje, da v vsej tej zgodbi ni vključene Krajevne skupnosti Simona Jenka Domžale. Upa pa, da se bo ta zgodba čez mesec dni spremenila, saj bo skupaj s še nekaterimi člani civilne iniciative kandidiral v svet te krajevne skupnosti. Prepričan je namreč, da se s skupnimi močmi da storiti marsikaj.

Zadovoljstva, da se je ta zgodba z odpadki v Študi zaključila, ni skrival župan Toni Dragar, ki je povedal, da so ves čas tudi na Občini Domžale vztrajali, da se odpadki iz Štude odstranijo ter da takšni odpadki v Študo ne sodijo. Prav tako je povedal, da se danes vidi, da so imeli pri svojih prizadevanjih še kako prav. »Civilna iniciativa kot je ta v Študi, je lahko pozitivna stvar, če je na strani krajanov. Stopili smo skupaj in to kar danes vidite, je rezultat našega prizadevanja. Hvala lepa Borut in civilna iniciativa v Študi. Če bomo delali z roko v roki, lahko zmagamo še kdaj,« je še dodal župan.

Zbrane sta nagovorila župan Toni Dragar in vodja civilne iniciative Borut Ernestl. Pridružila se je tudi podžupanja mag. Renata Kosec, ki se je tudi sama ves čas aktivno prizadevala za rešitev te problematike.

Najprej so mislili, da se v balah skladišči seno

Zgodba o balah se je začela v sredini maja letos, ko je pričelo podjetje Publikus na parcelo, ki je v lasti tega podjetja, dovažati stisnjene in v plastično folijo zavite bale z neznano vsebino. In teh je bilo iz dneva v dan več. Sprva so mislili, da gre za skladiščenje sena, bližnji ogled pa pokazal, da je v balah vse drugo, samo seno ne. Krajani je močno zaskrbelo, saj so predvidevali, da se poleg njih nahaja ekološka bomba, ki bi se lahko sprožila vsak trenutek, posledice pa bi najbolj občutili krajani Štude, Šentpavla in Male loke ter tudi Domžal z okolico.

Prvi zbor krajanov na deponiji odpadkov je bil v sredini meseca maja.

Zahtevali prepoved nadaljnjega dovažanja bal in odstranitev že skladiščenih bal

Na našem portalu smo redno spremljali dogajanje in aktivnosti v zvezi z odlagališčem za odpadke v Študi, ki je združil krajane v civilno iniciativo, katera je od pristojnih institucij zahtevala določene ukrepe, predvsem v smeri, da se prepove nadaljnje dovažanje bal z odpadki na zemljišče v Študi in odvoz že skladiščenih bal, zemljišče pa naj se povrne v prvotno stanje. Največja bojazen oziroma strah krajanov je bil, da bi prišlo zaradi požara (samovžiga ali požiga) do ekološke katastrofe, prav tako pa se skladiščene bale z odpadki nahajajo na vodovarstvenem območju. Pri tem je potrebno dodati, da se v neposredni bližini nahajata tudi Petrolova bioplinarna in Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik.

Namesto sena so se v balah skrivali odpadki.

V reševanje problematike se je aktivno vključila tudi Občina Domžale, ki je ves čas sodelovala tudi s civilno iniciativo, občinski inšpektorat pa je že takoj po prvem obvestilu o kopičenju baliranih odpadkov, opravil ogled kraja ter s tem seznanil pristojne institucije na državni ravni. Izredni inšpekcijski pregled kraja je nato opravila Inšpekcija RS za okolje in naravo IRSOP in z ukrepom prepovedala nadaljnje dovažanje in skladiščenje odpadkov ter odredila postavitev fizičnih preprek. Prav tako je takrat inšpektorat izdal odločbo, da mora Publikus v 15 dneh po vročitvi odločbe odstraniti bale. To se nato, tudi v kasnejšem obdobju, ni zgodilo. Le v mesecu avgustu je od tam odpeljal en kamion naloženih bal, kar pa je bila takrat bolj ali ne predstava za javnost.

Stanje v torek popoldan, 16. oktobra 2018.

S strani Inšpekcije RS za okolje in prostor IRSOP uveden izvršilni postopek za odstranitev bal

Inšpekcija RS za okolje in naravo IRSOP je po preteku roka za odstranitev baliranih odpadkov (31.7.2018), ki je bil določen v izdani odločbi podjetju Publikus, s katero jim je bila odrejena odstranitev baliranih odpadkov iz lokacije v Študi, opravila kontrolni pregled. Ker odločba ni bila izvršena, je inšpektorica začela z izvršilnim postopkom. S sklepom o dovolitvi izvršbe je bil določen nov rok za odstranitev bal, istočasno je bil določen tudi način izvršbe, izvršba po drugi osebi, kar pomeni, da bi na stroške Publikusa na ustrezen način prevzel balirane odpadke s strani IRSOP izbran izvajalec. Le-to se po naših informacijah ni zgodilo, saj je bale iz Štude odstranilo podjetje Publikus samo. Danes je iz Štude odpeljal kamion naložen z zadnjimi baliranimi odpadki, s tem pa se je petmesečna agonija tudi zaključila.

Avtor: Miha Ulčar; Foto, video: Miro Pivar

Tagi