Tudi v Domžalah poteka preventivna akcija “Starejše ohranimo mobilne in njihovo mobilno varnost”

Na parkirišču pred Mercator centrom Domžale, je danes dopoldne potekala preventivna akcija "Starejše ohranimo mobilne in njihovo mobilno varnost." Preventivna akcija je potekala v izvedbi Javne agencije RS za varnost prometa, šole vožnje Šmarca, Lončar in Ježica, Izpitnega centra za vozniške izpite Domžale in Policijske postaje Domžale. Akcijo bodo ponovili v četrek 25. aprila 2013, med 9. in 13. uro, na parkirišču pred Mercator centrom Domžale.

Gre za preventivno akcijo, s katero se osredotoča na starejše voznike. Starejšemu posamezniku pomeni imeti avtomobil in ga voziti več kot zgolj možnost, da se pripelje do cilja. Pomeni svobodo izbire, kdaj in kam bo šel, pomeni nadziranje svojega časa, neodvisnost, udobje. Voziti avtomobil je simbol avtonomnosti in vključenosti v mobilno družbo.

Z vidika spoštovanja posameznika je potrebno storiti čim več, da vsak ostane voznik, dokler je lahko varen voznik. Zato je cilj preventivnih dejavnosti Javne agencije za varnost prometa, povezanih s starejšimi vozniki, zagotavljati starejšim voznicam in voznikom samostojno in varno mobilnost z motornimi vozili, kar ponazarja slogan: "starejše ohranimo mobilne in njihovo mobilnost varno."

Najvarnejši vozniki so vozniki v starostnem obdobju od 45 – 54 let in voznice v starostnem obdobju od 35 – 54 let. Povzročijo najmanj prometnih nesreč in so redkeje tudi sami žrtve prometnih nezgod. Starejši vozniki imajo v primerjavi s povprečnim voznikom veliko vozniških izkušenj. Vozijo bolj umirjeno, načrtujejo vožnjo in v večji meri ločujejo vožnjo in uživanje alkohola.

Ogroženost starejših voznikov se pomembno poveča po 75 letu. Verjetnost, da se bodo vozniki, starejši od 75 let, smrtno poškodovali v avtomobilski nesreči, je kar štirikrat, pri voznikih nad 85 let pa do šestkrat večja kot pri voznikih srednjih let. Ta podatek je še posebej opazen ob dejstvu, da je število kilometrov, ki jih letno prevozijo starejši, sorazmerno majhno.

Število prometnih nesreč z udeležbo voznikov, starejših od 64 let, se je v zadnjem 2 letnem obdobju povečalo za 27 %. Tipična prometna nesreča, v katerih je udeležen starejši voznik, se zgodi na križišču, pri zavijanju levo, ko se mora voznik hitro odločiti, ali se bo ustavil ali nadaljeval brez ustavljanja. Kako osvestiti starejše, potencialno nevarne voznike, jim podati čim več informacij o lastnem stanju, o možnostih nadomeščanja funkcionalnih pomanjkljivosti z učenjem, je rastoč problem.

Primerni programi svetovanja starejšim voznikom omogočajo lažjo integracijo v promet, zlasti če imajo ob tem možnost uporabljati avtomobil:

  • izbira časa vožnje: starejši voznik naj ne bi izbiral časa, ko nastajajo prometne konice (tki. >Rush-Hours);
  • vremenske razmere: starejši voznik naj izbira za vožnjo ugodne vremenske razmere: suho vozišče, dobro vidljivost, ne preveliko vročino ali mraz.;
  • psihofizična kondicija: starejši voznik se mora zavedati svoje slabše psihofizične kondicije (slabše zaznavanje, počasnejše predvidevanje in odločanje, nespretnost gibov) in naj temu prilagodi način svoje vožnje;
  • poznavanje svojega vozila: priprava na vožnjo, uporaba novih tehnologij upravljanja z vozilom, nameščenih v lastnem vozilu, uporaba luči, uporaba varnostnih pripomočkov v vozilu (zglavniki, varnostni pasovi), ekološki način vožnje, vožnja sopotnikov, otrok, domačih živali, poslušanje glasbe med vožnjo, kajenje in pitje med vožnjo;
  • razgovor z lečečim zdravnikom: upošteva naj nasvete osebnega zdravnika, ki najbolje pozna njegove subjektivne sposobnosti glede na zdravstveno stanje;
  • obnavljanje znanja in spretnosti: priporočljive so svetovalne vožnje v šolah vožnje, spoznavanje svojih motoričnih spretnosti v centrih varne vožnje.

Akcija je potekala na šestnajstih lokacijah v Sloveniji, na lokaciji krajevnega Mercator centra. Zainteresirani starejši vozniki pa so imeli možnost:

  • preveriti svoje znanje o vožnji v prometu s pisnim testom za preverjanje;
  • preveriti način svoje vožnje s prisotnim uradnim ocenjevalcem za opravljanje vozniških izpitov in izboljšati način svoje vožnje s prisotnim učiteljem vožnje, na lastnem vozilu ali v vozilu šole vožnje;
  • pridobiti informacije glede nadzora prometa.

Akcija se bo odvila tudi v četrtek 25. aprila 2013, med 9. in 12. uro na parkirišču Mercator centra Domžale.

Vse voznike in voznice na slovenskih cestah pozivamo, da so do starejših voznikov in voznic tolerantni in kjer se le da, da jim pomagajo, da bodo čim dlje samostojno in varno mobilni. Starejše voznike in voznice pa pozivamo, da se nam v primeru kakršnih koli dilem pri presoji lastnih vozniških sposobnosti oglasijo po elektronski pošti ali po telefonu. Skupaj z drugimi jim bomo pomagali z nasveti in tudi kako drugače.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar
Tagi