Tradicionalni slovenski zajtrk tudi v domžalskih osnovnih šolah in vrtcih

Današnje jutro so po vseh slovenskih šolah in vrtcih pričeli z tradicionalnim slovenskim zajtrkom, v katerem imajo posebno vlogo domači pridelki, še posebej domače maslo, med, mleko in jabolka. Že drugo leto zapored pa ob tem dnevu obeležujejo dan slovenske hrane, s katerim želijo poudariti pomen zagotavljanja hrane iz lokalnega okolja.

Vsako leto se otrokom pri zdravem slovenskem zajtrku pridružita tudi župan in podžupanja Občine Domžale. Župan Toni Dragar je tako letos obiskal otroke v vrtcu Gaj v Preserjah ter pozajtrkoval v družbi otrok in vzgojiteljic, podžupanja Andreja Pogačnik Jarc pa je obiskala OŠ Venclja Perka, kjer je bil zajtrk sestavljen iz bio črnega kruha, bio mleka, bio medu in masla in pozajtrkovala v družbi osnovnošolcev in ravnateljice Petre Korošec.

Pomen zajtrka v zdravi prehrani
Na OŠ Venclja Perka bodo danes za učence od prvega do devetega razreda, potekale tudi delavnice z naslovom »Pomen zajtrka v zdravi prehrani.« Namen teh delavnic je izobraževati, obveščati in ozaveščati otroke in šolajočo mladino, vzporedno v določenem obsegu tudi širšo javnost, o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega porekla oziroma živil, ki so pridelana oziroma predelana v Sloveniji, pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih ter racionalnem ravnanju z embalažo. Pomembno je tudi splošno ozaveščanje mladine o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Čebelica, moja prijateljica
Ob današnjem dnevu, ki je tradicionalno namenjen zdravemu slovenskemu zajtrku, je posebna pozornost namenjena medu, ki ga med drugim zberejo in našim vrtcem ter šolam podarijo čebelarska društva, saj se Čebelarska zveza Slovenije že vsa leta aktivno vključuje v akcijo zdrav slovenski zajtrk. Ob tem pa vsako leto poskrbijo tudi za boljšo ozaveščenost o pomembnosti čebel in za večjo prepoznavnost čebeljih pridelkov.

Letos so tako pripravili promocijsko izobraževalno akcijo »Čebelica, moja prijateljica«, na temo čebeljih paš. Z zgibankami, ki so namenjene otrokom v vrtcih in prvi triadi osnovne šole, v sliki in besedi predstavljajo različne paše, ki pomenijo hrano čebelam in hkrati poučijo otroka o tem, zakaj je pomembno, da ohranjamo čisto okolje. Skozi miselno igrico ga pripeljejo do tega, da poveže pomen čebel s pridobivanjem hrane, ki jo potrebujemo za svoje življenje, dodan pa je tudi ustvarjalni namig za izdelavo lutke – čebelice iz PVC lončka. Otroci tako lahko z malce domišljije ustvarijo lutkovno predstavo in se skozi igro naučijo spoštovati našo čebelo in posredno tudi okolje in hrano.

To leto so za otroke pripravili tudi zanimive interaktivne vsebine: računalniško spletno animacijo, preko katere otroci spoznavajo čebeljo družino, glavno vlogo čebel v naravi – opraševanje in spoznajo čebelje pridelke. Z odgovori na vprašanja se preizkusijo v svojem znanju in če so njihovi odgovori pravilni, postanejo pravi pomočniki čebelarja Marka. Vsebine otroci najdejo na spletni strani www.ohranimo-cebele.si.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar; Občina Domžale
Tagi