REPORTAŽA: Akcija zbiranja in odvoza kosovnih in nevarnih odpadkov je več kot dobrodošla

V teh dneh na območju občin Domžale, Trzin, Mengeš, Lukovica in Moravče poteka spomladanska akcija zbiranja in odvoza kosovnih in nevarnih odpadkov. Akcija, ki jo dvakrat na leto izvaja Javno komunalno podjetje Prodnik, je več kot dobrodošla za gospodinjstva, saj je to priložnost, da se znebimo komunalnih odpadkov, ki zaradi velikosti, oblike ali teže niso primerni za zbiranje v zabojnikih ali vrečkah za odpadke. Poleg kosovnih odpadkov se zbirajo tudi nevarni ali posebni odpadki, in sicer v premičnih zbiralnicah za nevarne odpadke, ki so postavljen na predhodno določenih mestih. Ti odpadki gredo v nadaljnjo predelavo in obdelavo, odlagajo pa se samo tiste količine, ki jih ni mogoče obdelati.

Akcija zbiranja in odvoza kosovnih in nevarnih odpadkov je več kot dobrodošla
Odvoz kosovnih in nevarnih odpadkov v takšni obliki na območju občin, kjer javno storitev opravlja Javno komunalno podjetje Prodnik, poteka že mnogo let. S predhodnim obvestilom oziroma objavo natančnih urnikov odvoza podjetje občane seznani, kdaj lahko na njihovem odjemnem mestu pričakujejo odvoz odpadkov. Od obvestila in do samega odvoza je vedno tudi dovolj časa, da lahko v miru pogledajo, česa vse ne potrebujejo več. Vodja odvoza v sektorju za ravnanje z odpadki v Javnem komunalnem podjetju Prodnik, Simon Urankar, nam je povedal, da v podjetju beležijo statistiko pobranih kosovnih in nevarnih odpadkov po občinah. Koliko se posameznim gospodinjstvom v določenem obdobju nabere kosovnih odpadkov, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za zbiranje v zabojnikih ali vrečkah za odpadke, je odvisno od različnih dejavnikov. Največ se jih nabere, kadar prenavljajo prostore v stanovanju, menjajo pohištvo, gospodinjske naprave … Urankar nam je povedal, da odvoz komunalnih odpadkov poteka po natančnem urniku za vsako ulico. Uporabniki tako natančno vedo, kateri dan bo na njihovem odjemnem mestu potekal odvoz. Takšen sistem ima tudi pomembno vlogo pri dodatnem obveščanju. Sosed pri sosedu vidi za odvoz pripravljene kosovne odpadke, kar ga spomni, da tudi pri sebi malo pogleda, če ima kaj takšnega, kar ne potrebuje. Kot pravi Urankar, se urnikov odvoza držijo v največji možni meri, včasih pa se vendarle zgodi, da zaradi večje količine odpadkov ali višje sile (na primer v primeru močnega deževja ali okvare vozila) ne uspejo vsega pobrati na predvideni dan. V takšnem primeru pripravljene kosovne odpadke poberejo takoj naslednji dan.

Na terenu – spomladi največ lesenih kosovnih odpadkov in zelenega odreza
Kot smo že omenili, odvoz kosovnih odpadkov poteka po točno določenem urniku in od ulice do ulice. Na teren smo se odpravili z ekipo, ki sta jo sestavljala Rok in Edo. Glede na to, da je šlo za večji kamion, smo predvidevali, da bo trajalo kar nekaj časa, da se ga napolni. Pa je bilo ravno nasprotno. Kosovne odpadke smo pobrali pri treh gospodinjstvih, od tega je bilo v enem gospodinjstvu pobranih več kot dve tretjini odpadkov. Za težje in večje kosovne odpadke, sta se Rok in Edo posluževala klešč, ki so nameščene na tovornjaku in kup se je hitro manjšal. Na koncu je ostalo nekaj manjših koščkov lesa in steklovine, kar sta tudi pomedla in pospravila na kamion, tako da po našem odhodu ni bilo več »dokazov«, da so tam ležali kosovni odpadki. Oba moja sogovornika nam še zaupata, da gospodinjstva v spomladanskem času največ oddajo lesenih kosovnih odpadkov ter zelenega odreza. Sem ter tja pa občani na odjemno mesto postavijo tudi kakšne odpadke, ki sodijo med nevarne odpadke, kot so gume, barve … Nevarnih odpadkov se sicer ne sme odlagati med kosovne, saj je z njimi treba ravnati še posebej pazljivo, zato se zbirajo posebej.

Zbrani kosovni odpadki končajo v predelavi oziroma na ustreznem mestu
Ko smo odpadke pripeljali na Center za ravnanje z odpadki v Dobu, smo se najprej ustavili na tehtnici. Ta je pokazala, da je naš enkratni prevoz kosovnih odpadkov tehtal več kot 2 toni. Na vrhu smo na posebni ploščadi stresli naložene kosovne odpadke, zaposleni pa so jih ročno in s stroji takoj pričeli sortirati po posameznih podvrstah. Nekatere so odložili v posebne zabojnike, spet druge (les, zeleni odrez …) pa na ločene kupe. Zbrani kosovni odpadki so tam razvrščeni na odpadke, ki jih je možno oddati v predelavo (za te so zagotovljeni ustrezni prevzemniki). V času našega obiska, so na priklopnik nalagali odslužene gospodinjske naprave (hladilnike, skrinje, hladilne omare), ki so nato romali v določeno podjetje na predelavo. Tako kot prihajajo odpadki na Center za ravnanje odpadki, tako tudi odhajajo. Ločeno po vrstah, zato tam ni nikoli gneče z odpadki.

Zbiranje nevarnih odpadkov v premičnih zbiralnicah
V času akcije podjetje Prodnik na predhodno določenih lokacijah postavi tudi premične zbiralnice za nevarne odpadke. S temi odpadki je potrebno ravnati posebej pazljivo in skrbeti, da se že v gospodinjstvu ločeno zbirajo od ostalih odpadkov. Tudi ko nevarne snovi niso več uporabne, moramo uporabniki poskrbeti, da ne pridejo v stik z ljudmi ali okoljem. Nevarni odpadki nastajajo tako v industrijski, obrtni in kmetijski proizvodnji kot tudi gospodinjstvih. Mednje sodijo na primer akumulatorji, baterije, zdravila, gume osebnih avtomobilov, motorno olje, pločevinke s potisnim plinom, pesticidi, barve, laki, kozmetika, svetila, razredčila, odpadno jedilno olje…, nevarnost za okolje pa predstavljata tako snov kot embalaža, ki je v stiku z nevarno snovjo. Nevarne odpadke lahko takoj prepoznate po primernih označbah na embalaži, na vsakem izdelku pa je zapisano, kako ga uporabljati in kako z njim ravnati ob koncu njegove življenjske dobe. Kot smo lahko videli ob obisku premične zbiralnice ob Tuš centru v Domžalah, so občani tja oddajali različna olja, barve, baterije, razne spreje …, ki sta jih zaposlena po vrstah nato shranjevala v posebne posode oziroma zabojnike. Zaposleni so posebej usposobljeni in izobraženi za pravilno ravnanje z nevarnimi odpadki, ki jih nato prevzamejo pooblaščena podjetja, ki poskrbijo, da odpadki ne povzročajo škode okolici.

Občani lahko kosovne in nevarne odpadke brezplačno pripeljejo tudi na Center za ravnanje odpadki Dob
Občani lahko kosovne odpadke in nevarne odpadke v Center za ravnanje z odpadki Dob pripeljejo vsak delovni dan med 14. in 20. uro, ob sobotah pa med 8. in 20. uro (v poletnem obdobju, od aprila do novembra), oziroma med 14. in 18. uro ter ob sobotah med 8. In 18. uro, v zimskem času. Stroški prevzema kosovnih in nevarnih odpadkove ob dovozu v zbirni center se po besedah Urankarja občanom ne zaračunajo dodatno, saj so ti stroški vključeni v ceno, ki jo občani mesečno plačujejo za storitve ravnanja z odpadki. V kolikor občani pripeljejo na primer gradbeni material ali salonitno kritino, se plačilo vrši po veljavnem ceniku, saj ti odpadki niso del občinske javne službe.

Eden od namenov centra za ravnanje z odpadki je, da občani lahko tja pripeljejo večje količine komunalnih odpadkov, ki občasno nastajajo v gospodinjstvih in ki jih ni mogoče odložiti v sistem organiziranega rednega prevoza komunalnih odpadkov. Prav tako pa v gospodinjstvih nastajajo manjše količine nevarnih odpadkov, ki imajo strupene, vnetljive ali celo eksplozivne lastnosti in bi njihovo odlaganje med preostale odpadke za okolje pomenilo nepopravljivo škodo. Po prevzemu v centru za ravnanje z odpadki je za vse odpadke poskrbljeno v skladu s predpisi in neškodljivo za okolje.

Možnosti za pravilno in okolju prijazno odlaganje vseh vrst odpadkov je torej v naši občini veliko, od nas pa je odvisno, ali jih bomo izkoristili in tako poskrbeli za čisto in varno okolje.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov
Tagi