Iz reciklirane odpadne embalaže Tetra Pak nastanejo robčki, brisače, lepenka

Odpadna embalaža Tetra Pak spada v rumeni zabojnik

Čeprav smo v ločevanju odpadkov vsako leto boljši, v črnih posodah še vedno konča preveč odpadkov, ki bi jih sicer lahko reciklirali. Javno komunalno podjetje Prodnik v sodelovanju s podjetjem Tetra Pak, ki proizvaja kartonsko embalažo za mleko, mlečne izdelke in sokove, opozarja na pravilno ravnanje s to vrsto embalaže. Po podatkih družbe Tetra Pak v Sloveniji recikliramo le nekaj več kot 30 % te vrste embalaže, medtem ko najvišji delež recikliranja v Evropi znaša kar 80 %. Zato smo prepričani, da lahko tudi na našem območju ločevanje izboljšamo.

Izpraznjena embalaža Tetra Pak, ki jo imenujemo tudi kartonska embalaža za mleko in sokove ali sestavljena embalaža, torej spada v rumeni zabojnik, s čimer omogočimo njeno recikliranje in izdelavo novih izdelkov.

Pomembno je, da odpadno embalažo Tetra Pak stisnemo, saj tako zavzame v kuhinji in zabojniku za odpadno embalažo do 20-krat manj prostora. Prav tako je pomembno, da v zabojnike odlagamo popolnoma izpraznjeno embalažo, saj umazana ali neizpraznjena embalaža otežuje nadaljnjo reciklažo.

Komunalna podjetja zbrano odpadno embalažo prepeljejo do sortirnic, kjer na sortirnih linijah ročno ločijo posamezne vrste odpadne embalaže, na primer: pločevinke, različne vrste plastik (plastenke PET, folije, jogurtove lončke itd.) in tudi odpadno embalažo Tetra Pak. Zbrano in sortirano odpadno embalažo nato prepeljejo v recikliranje.

Po recikliranju nastanejo številni novi izdelki

Na svetu vsako leto reciklirajo več kot 650.000 ton odpadne embalaže Tetra Pak. Najbolj uspešni so v Belgiji in Luksemburgu, kjer reciklirajo kar 80 % odpadne embalaže Tetra Pak. V Sloveniji znaša delež recikliranja 30-35 %, z doslednim ločevanjem in zbiranjem odpadne embalaže »od vrat do vrat«, s tem pa tudi odpadne embalaže Tetra Pak, pa smo vse bolj uspešni tudi v Sloveniji.

Recikliranje odpadne embalaže Tetra Pak poteka na več načinov. Najbolj pogosti način je recikliranje v papirnicah, kjer v postopku predelave pridobijo reciklirani papir ali karton. Preostanek pri recikliranju (polietilen in aluminij) prav tako lahko ponovno uporabimo. Reciklirajo jo v več kot 20 papirnicah v različnih državah v Evropi.

Reciklirani papir, pridobljen iz odpadne embalaže Tetra Pak, je mogoče uporabiti za izdelavo papirnatih robčkov, papirnatih brisačk, toaletnega papirja, lepenke, kartona, valovitega kartona, kartonske embalaže za jajca, tulcev, pisarniškega papirja in podobnih izdelkov.

S sežiganjem odpadne embalaže Tetra Pak v sežigalnicah lahko pridobivajo energijo, saj je njena kurilna vrednost visoka (22 MJ/kg). Ker je 75 % embalaže sestavljene iz razgradljivih lesnih oziroma celuloznih vlaken, jo je mogoče uporabiti tudi pri kompostiranju. Eden izmed načinov pa je tudi recikliranje brez ločevanja materialov, kjer odpadno embalažo Tetra Pak zmeljejo in segrejejo, da se plastika stopi, zatem pa jo oblikujejo v različne izdelke. Iz teh plošč je mogoče izdelati pohištvo in celo strehe ali manjše hiše. Ta način recikliranja je manj pogost.

Sestavljena kartonska embalaža po uporabi torej ni le odpadek, ampak koristna surovina – če le z njo pravilno ravnamo.

                                                                                            

Tagi