Za predčasno glasovanje na voljo tri dni

V nedeljo, 2. decembra 2018, bo potekal drugi krog volitev za župana. Volivci, ki bodo na dan glasovanja odsotni, bodo lahko svoj glas oddali na predčasnem glasovanju v torek, 27. novembra, sredo, 28. novembra 2018, in četrtek, 29. novembra 2018, od 7. do 19. ure, v Domžalskem domu, Domžale, Ljubljanska cesta 58.

Občinska volilna komisija Občine Domžale je na podlagi 78. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-UPB-3, 45/08, 83/12 in 68/17) dne 22. 11. 2018 sprejela Sklep o predčasnem glasovanju za drugi krog volitev župana.

Predčasno glasovanje bo potekalo v torek, 27. novembra 2018, sredo, 28. novembra 2018, in četrtek, 29. novembra 2018, od 7. do 19. ure, v Domžalskem domu, Domžale, Ljubljanska cesta 58.

Obvestilo volivcem

Obvestilo o volišču, kjer so volivci vpisani v volilni imenik in na katerem je naveden podatek o volišču so volivci že prejeli in velja tudi za drugi krog volitev župana. Zaradi ugotovitve istovetnosti morajo volivci na volišče skupaj z obvestilom prinesti tudi osebni dokument. V kolikor obvestila volivec nima, je možno tudi glasovanje na podlagi osebnega dokumenta. Pred prevzemom glasovnice se volivec podpiše v za to namenjen prostor v volilnem imeniku.

Glasovanje na domu

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo Občinski volilni komisiji Občine Domžale, najkasneje 3 (tri) dni pred dnem glasovanja, to je do vključno 28. novembra 2018.

Miha Ulčar; Foto: splet

Tagi