Varneje čez železniška prehoda v Kamniku in Zgornjih Jaršah pri Domžalah

Sistema COPS@rail za varnejši promet na cestnih odsekih, ki prečkata nivojske železniške prehode

Pozornost voznikov je ključna za varno prečkanje odsekov, na katerih se križata cestni in železniški promet. Zato voznike v občini Domžale in občini Kamnik k dodatni previdnosti na nivojskih prehodih cest čez železniško progo spodbujata inovativna opozorilna sistema COPS@rail.

Če se neprevidnosti v cestnem križišču lahko končajo brez hujših posledic, je nepazljivost pri prečkanju železniške proge na nivojskem cestnem prehodu pogosto usodna. Zato je nujno, da vozniki železniške prehode prečkajo zbrano in pri tem vestno upoštevajo cestno-prometne predpise ter prometno signalizacijo. Voznike, ki prečkajo železniški progi na nivojskih prehodih v občini Kamnik in naselju Zgornje Jarše v občini Domžale, k večji pozornosti spodbujata nova sistema COPS@rail (Collision Preventning Safety system).

Za višjo pozornost voznikov v Zgornjih Jaršah

Aleš Klement direktor Območne enote Ljubljana Zavarovalnice Triglav in sponzoriranec Zavarovalnice Triglav Domen Prevc.

Sistem COPS@rail je v naselju Zgornje Jarše v Občini Domžale postavljen ob nivojskem prehodu Gregorčičeve ulice čez železniško progo v neposredni bližini križišča s Kamniško cesto. Zaradi neposredne bližine priključka lokalne ceste na regionalno ga vozniki v preteklosti pogosto niso opazili dovolj zgodaj. Bližajoča se vozila sedaj s senzorji zazna sistem COPS@rail, ki voznike nato s svetlobnimi signali opozori na približevanje prehodu in tako spodbudi njihovo pozornost. Sponzoriranec Zavarovalnice Triglav v Domžalah in Kamniku Domen Prevc je opisal, kako tovrstni sistemi pripomorejo k varnejši vožnji mladih voznikov: »Sistemi, kot je COPS@rail v Domžalah, vzpodbudijo mojo pozornost med vožnjo. Obenem me s svetlobnimi znaki opomnijo na vse, česar sem se naučil v avtošoli.«

K skrbi za večjo varnost pri prečkanju prehoda v Zgornjih Jaršah je s prijavo na razpis podjetja COPS systems (prej A.s.K) in Zavarovalnice Triglav pristopila tudi Občina Domžale. »K izboljšanju prometne varnosti lahko prispevamo največ sami. V občini Domžale skrbimo za prometno varnost in prometne sisteme z načrtovanjem in sodelovanjem vseh deležnikov. Varnost udeležencev v prometu je prvo vodilo pri načrtovanju prometne infrastrukture, zato smo pristopili k izvedbi nove označbe križišča v Zg. Jaršah v Domžalah, ki je sedaj preglednejše in varnejše s sistemom COPS@rail. Nov opozorilni sistem poudarja nivojski prehod in opozarja voznike na ustavitev in previdnejšo vožnjo ob prečkanju nivojskega prehoda. Poleg tega opozorilna enota beleži prometno statistiko kar omogoča nadaljnje ukrepe za povečanje varnosti in optimizacijo prometnega režima,« je o novi pridobitvi povedal Vlado Jerant, višji referent za komunalne zadeve v Občini Domžale.

Bolj zbrano tudi pri prečkanju proge v Občini Kamnik

K razpisu, ki sta ga z namenom zagotovitve večje prometne varnosti v slovenskih občinah pripravila Zavarovalnica Triglav in podjetje COPS systems, je pristopila tudi Občina Kamnik. »Občina Kamnik veliko pozornost posveča urejenosti občinskih cest in na različne načine skrbi za čim večjo varnost vseh udeležencev v prometu, tako mladih kot tudi starejših ter občank in občanov, ki prebivajo v bližini cest. Železniški prehodi predstavljajo nevarne točke v prometu, še posebej tisti, ki niso ustrezno zavarovani ali pa so slabo vidni,« je razložil Aleš Škorjanc, vodja oddelka za gospodarske javne službe v Občini Kamnik in dodal: »Prav zato se je Občina Kamnik tudi prijavila na razpis za sofinanciranje dodatne prometne signalizacije. Postavitev sistema COPS@rail ob nezavarovanem železniškem prehodu bo vsekakor pripomogla k večji prometni varnosti na območju stanovanjske soseske ob Tunjiški cesti.«

COPS@rail v Kamniku.

Z opozorilnim sistemom COPS@rail je bolje viden prometno obremenjen nivojski prehod v bližini stanovanjskega naselja, kjer cesta železniško progo prečka pod kotom. Nova pridobitev z rumenimi utripalci, kontrastno tablo in znakom Stop voznike opozarja na Tunjiški cesti v Kamniku.

12 sistemov COPS@rail po Sloveniji

Zavarovalnica Triglav in podjetje COPS systems sta v sodelovanju s slovenskimi občinami, ki so se prijavile na razpis projekta Pozor, železniški prehod!, letos postavila 12 opozorilnih sistemov COPS@rail. »V Zavarovalnici Triglav že tradicionalno spodbujamo voznike k varni vožnji in vlagamo v prometno varnost. Še posebej ponosni smo, da smo v luči varnosti in odgovornosti letos pristopili tudi k projektu, s katerim povečujemo pozornost voznikov na cestnih odsekih, ki prečkajo železniške prehode,« je povedal direktor Območne enote Ljubljana Zavarovalnice Triglav Aleš Klement.

Poleg kamniške in domžalske občine so se na razpis Zavarovalnice Triglav in podjetja COPS@rail za postavitev sistemov COPS@rail uspešno prijavile še občine Novo mesto, Mokronog – Trebelno, Straža, Metlika, Trebnje, Žalec, Šmartno ob Paki, Podvelka, Središče ob Dravi in Sežana. »Točke, ki jih opremljamo, so pogosto nevarne za tiste voznike, ki se prvič ali redko vozijo po določenih cestah in zaradi vremenskih pogojev ali infrastrukturnih omejitev ne zaznajo, da se bližajo prehodu čez železnico. Prav tako lahko domačine, ki se zanašajo na to, da vlaka ob določeni uri ne bo, včasih preseneti vlak, kar se prehitro lahko konča tragično. Zato je ob takšnih prehodih potrebna še posebna previdnost. Veseli smo sodelovanja s slovenskimi občinami in z Zavarovalnico Triglav, s katero si že od leta 2014 na različne načine skupaj prizadevamo za zmanjševanje prometnih nesreč v Sloveniji,« je pojasnil Peter Korun iz podjetja COPS systems.

Miha Ulčar; Foto: Zavarovalnica Triglav

Tagi