Pogovor s Tonijem Dragarjem, kandidatom za župana občine Domžale

V nedeljo, 2. decembra 2018, bo potekal drugi lokalnih volitev za župana. Ker je soočenje v prvem krogu volitev, ki smo ga na našem portalu predvajali tudi v živo, vzbudilo veliko zanimanja med volivci, smo se odločili, da organiziramo soočenje županskih kandidatov tudi v drugem krogu in sicer z direktnim prenosom iz prostorov našega uredništva. V povabilu kandidatom smo navedli, da v primeru prijave samo enega kandidata, namesto soočenja izvedemo poglobljen intervju. Iz občine Domžale se je našemu povabilu odzval aktualni župan Toni Dragar, s katerim smo opravili pogovor, ki ste si ga lahko ogledali v živo ob 20. uri na našem portalu ter na naših socialnih omrežjih.

Toni Dragar se je rodil 7. maja 1961 v Domžalah in odraščal v Ihanu, kjer živi še danes. Je oče dveh otrok, hčere Tjaše in sina Andraža, in ponosen dedek vnuku Žanu. Največ prostega časa bi želel preživeti z njimi in svojo partnerko Tjašo. Osnovno šolo je obiskoval v Ihanu, srednjo pa nato zaključil na Poljanski gimnaziji v Ljubljani. Vztrajnost, kot ena izmed njegovih najmočnejših karakteristik, je dodatno pripomogla k uspešnemu nadaljevanju njegove izobraževalne poti. Po zaključeni Visoki upravni šoli, smer višji upravni delavec, je nadaljeval študij na Visoki šoli za upravljanje in management, smer diplomirani ekonomist – z diplomsko nalogo Odnos delničarjev do vrednostnih papirjev Leka. Še vedno se nenehno izobražuje, saj meni, da pridobivanje znanja nudi možnost sprejemanja pomembnih odločitev. Njegova močna osebnost se je pri njemu pokazala že v dobi uporništva in osamosvajanja.

Že zelo zgodaj se je začel aktivno ukvarjati s problemi v lokalni skupnosti in kmalu postal predsednik občinske konference ZSMS. Poleg tega, da  si je ustvaril družino, je zelo veliko svojega časa usmerjal v svojo poklicno kariero. Po mestu vodje zemljiško – pravne službe v Agroemoni, je nastopil službo v Leku. Združitev družinske in poslovne funkcije je od njega zahtevala veliko predanost. Pravijo, da se je dokazal kot dober oddelčni vodja, saj je bil do sodelavcev korekten in gospodaren. Ravno zato je bil na Seji sveta delavcev predlagan in izvoljen za člana nadzornega sveta Leka, to funkcijo pa je opravljal dva mandata.

V politiki je aktiven že več kot dve desetletji. V mandatnem obdobju 1998 – 2002 je bil član občinskega sveta, predsednik KVIAZ-a in član odborov za družbene dejavnosti, za kulturo, šport in dejavnost društev, Odbora za priznanja in občinske prireditve ter istočasno še predsednik Športne zveze Domžale in predsednik Občinskega odbora LDS Domžale. V naslednjem mandatnem obdobju, do leta 2006, je deloval kot podžupan Občine Domžale, predsednik KVIAZ-a, član odbora za stanovanjske zadeve, predsednik sveta zavoda Kulturnega doma Franca Bernika, član sveta OŠ Domžale in član sveta Zavoda za šport in rekreacijo Domžale.

»Leta 2006 se odločil za kandidaturo za župana občine Domžale in pridobil večinsko zaupanje občanov in občank, v svoji krajevni skupnosti preko 83 %. Ljudje so videli, da uresničim, kar obljubim in ponovno so me podprli tako leta 2010 kot leta 2014. Na zadnjih volitvah so izkazali tudi veliko podporo moji ekipi, članom LTD, saj smo močno zmagali in v občinskem svetu dobili 14 mest. Vsi skupaj si želimo svoje delo opravljati še naprej, nadaljevati razvoj občine Domžale in se še naprej zavzemati, da vsem generacijam v občini Domžale omogočimo kvalitetno in bogato življenje,« je pred začetkom intervjuja povedal Toni Dragar.

Vabljeni k ogledu intervjuja!

Miha Ulčar; Foto: LTD – Toni Dragar – Lista za vse generacije, domžalec.si; Video: domžalec.si

Tagi