V Trzinu bodo gradili Dom zaščite in reševanja

Predvidoma marca prihodnje leto se bo v Trzinu pričela gradnja Doma zaščite in reševanja, ki ga bo v celoti s proračunskimi sredstvi financirala Občina Trzin. Gradnja naj bi bila zaključena do jeseni 2021. Nov objekt bo omogoči nemoteno opravljanje nalog javne gasilske službe ter nalog s področja zaščite in reševanja ter zagotovil prostore za delovanje Prostovoljnega gasilskega društva Trzin, občinske civilne zaščite in Planinskega društva Onger Trzin. Na ta način bo na enem mestu zagotovljena vsa potrebna oprema ter usklajeno opravljanje njihovih skupnih nalog.

Občina Trzin je letos poleti izvedla javno naročilo za izbor izvajalca gradnje Doma zaščite in reševanja Trzin. Do roka za oddajo (8.7.2019) je prispelo šest pravočasnih ponudb v razponu od 1.907.097 EUR do 2.190.970 EUR z DDV. Cenovno najugodnejša je bila ponudba podjetja Gorenjska gradbena družba iz Kranja.

Zaradi želje po čim večjem odzivu ponudnikov je bil v razpisni dokumentaciji določen fleksibilni rok pričetka gradnje, kar pomeni, da mora izbrani izvajalec z gradbenimi deli začeti najkasneje v marcu 2020. Gradnja bo zaključena do jeseni 2021. Izgradnja Doma zaščite in reševanja v Trzinu se bo v celoti financirala s proračunskimi sredstvi Občine Trzin. Gradbeno pogodbo sta 11. novembra 2019 slovesno podpisala Peter Ložar, župan Občine Trzin in Stanislav Remic, direktor Gorenjske gradbene družbe d.d. iz Kranja. Javno naročilo za notranjo opremo objekta bo objavljeno v prihodnjem letu.

Gradbeno pogodbo sta 11. novembra 2019 slovesno podpisala Peter Ložar, župan Občine Trzin in Stanislav Remic, direktor Gorenjske gradbene družbe d.d. iz Kranja.

Stavba bo s svojo pojavnostjo tvorila prepoznaven simbolni element v vstopnem delu Trzina

Objekt s tisoč dvesto kvadratnimi metri notranjih neto tlorisnih površin, tisoč štiristo kvadratnimi metri zunanjih manipulacijskih in vadbenih površin ter dodatnimi štiristo kvadratnimi metri vadbenih površin na strehi objekta, bo omogočil nemoteno opravljanje nalog javne gasilske službe ter nalog s področja zaščite in reševanja in zagotovil prostore za delovanje Prostovoljnega gasilskega društva Trzin, občinske civilne zaščite in Planinskega društva Onger Trzin. Na ta način bo na enem mestu zagotovljena vsa potreba oprema ter usklajeno opravljanje njihovih skupnih nalog.

Osnovna ideja urbanistične, kot tudi arhitekturne rešitve, je umestitev doma v prostor tako, da bo stavba s svojo pojavnostjo tvorila prepoznaven simbolni element v vstopnem delu Trzina. Zamisel je podprta z urbanističnim konceptom, ki poudarja in dograjuje mestni značaj Ljubljanske ceste ter celotnega centralnega dela Trzina.

Objekt bo imel tudi dvorano za organizacijo dogodkov

Objekt bo sestavljen iz podkletenega enonadstropnega upravnega dela z mansardno prirezanim stolpom višjim za dodatni dve etaži in nepodkletene garaže za intervencijska vozila z dvoetažnim skladiščem. Prostori namenjeni intervenciji bodo v pritličju, skupni prostori in prostori društev pa v etažah.

Skupni prostori v prvem nadstropju bodo omogočali usklajeno delovanje vseh uporabnikov, zaradi fleksibilne zasnove pa bodo večino časa na voljo tudi širšemu krogu občanov, ki delujejo v okviru društev. Osrednji prostor nadstropja bo dvorana, primerna za organizacijo dogodkov z večjim številom ljudi, kot so občni zbori, predavanja, delavnice in manjše proslave in prireditve, ki jo bo možno razdeliti na tri manjše prostore, primerne za organizacijo delavnic in srečanja manjših skupin. Pred dvorano bo avla s čajno kuhinjo in medijskim pultom.

Projekt predvideva tudi ureditev okolice

Pred objektom bo enotna asfaltirana površina, s klopjo in drevesom razdeljena na intervencijsko parkirišče in vhodni plato. Plato ob intervencijski poti zaključuje drevored, ki nadaljuje potezo Ljubljanske ceste. Na dvorišču za objektom bo parkirno mesto za funkcionalno ovirane osebe v nadaljevanju pa parkirišča za osebna vozila gasilcev ter vadbišče. Ob Mengeški cesti je predviden manjši peščen park s klopjo in drevesi, ki povezuje zadnje dvorišče in trg pred objektom. Parkirna mesta za obiskovalce doma bodo urejena preko Mengeške ceste, pred starim gasilskim domom.

Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje Počivašek d.o.o. iz Celja, ki je bilo izbrano s prvonagrajeno rešitvijo v sklopu javnega anonimnega enostopenjskega arhitekturno-urbanističnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše arhitekturne rešitve za Dom zaščite in reševanja v Trzinu, ki ga je Občina Trzin v letu 2016 izvedla v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije.

Miha Ulčar; Foto: Občina Trzin

 

Komentarji uporabnikov
Tagi