V maju pričetek rekonstrukcije drugega dela Kolodvorske ceste v Domžalah

Z Občine Domžal občanke sporočajo, da bodo z uvedbo v delo in skorajšnjim začetkom gradnje, predvidoma 6. maja, začeli z obnovo Kolodvorske ceste – 2. del. Investicijsko vzdrževalna dela, ki bodo trajala predvidoma tri mesece, bodo obsegala preureditev območja javnih površin od železniške postaje do Ljubljanske ceste.

Kolodvorska cesta na odseku od Ljubljanske ceste do železniške postaje v centru Domžal je bila leta 2013 preurejena v prvem delu. Takrat so bila na tistem območju na novo urejena poševna parkirna mesta, ki se sedaj nahajajo samo na desni strani ceste. Območje je bilo zasajeno z mestnimi drevesi, na novo so uredili pločnik z betonskimi tlakovci, kolesarsko stezo ter javno razsvetljavo. Prav tako so ob rekonstrukciji zamenjali vse komunalne vode.

Za drugi del investicijsko vzdrževalnih del se bo preuredilo območje javnih površin od železniške postaje do Ljubljanske ceste, torej do križišča ki leži pri trgovini Mercator v centru Domžal. Dosedanja javna cesta poteka enosmerno, ob njej so parkirišča-modra cona za bližnje trgovine in potrebe kompleksa SPB-1.

V času del, ki se bodo predvidoma pričela 6. maja, bo moten promet na Kolodvorski cesti s polovično zaporo in tudi s popolnimi zaporami prometa.

Z investicijsko vzdrževalnimi deli, ki bodo potekala v poletnem času, bo Občina Domžale na omenjenem območju preuredila cesto v javno površino prvenstveno namenjeno pešcem in kolesarjem ter vozilom za dostavo. Javna površina je predvidena v enotni višini in tlakovana. Predvidena je ureditev priključka v semaforiziranem križišču z Ljubljansko cesto, ureditev javne razsvetljave, obnova vodovoda in kanalizacije, nova urbana oprema, javna razsvetljava in tudi zasaditev celotnega območja.

Z Občine Domžale še sporočajo, da bo v tem času moten promet na Kolodvorski cesti s polovično zaporo in tudi popolnimi zaporami prometa. Predviden rok izvedbe rekonstrukcije ceste je 3 mesece.

Miha Ulčar; Foto: Občina Domžale, arhiv domžalca

 

Komentarji uporabnikov
Tagi