V Kamniku rekordna turistična sezona 2017

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je v letu 2017 turistično destinacijo Kamnik z okolico obiskalo 26.038 turistov, ki so skupaj opravili 71.301 nočitev. Povprečna doba bivanja je znašala 2,74 dni, če pa pri tem upoštevamo samo tuje turiste pa 3,15 dni. Gre za rekordno sezono, saj velja, da je Kamnik obiskalo največ turistov od leta 2008, ko je Statistični urad Republike Slovenije pričel z merjenjem. Tako je v primerjavi z letom 2016 Kamnik zabeležil 16 odstotkov več prihodov turistov, ki so ustvarili za 21 odstotkov več nočitev. Ti podatki uvrščajo Kamnik med bolj rastoče destinacije v Sloveniji. Na ravni celotne države je statistika zabeležila 13 odstotno povečanje turističnih prihodov in 11 odstotno povečanje nočitev, so v izjavi za javnost zapisali v Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik.

»S takšnimi podatki smo vsekakor zelo zadovoljni,« pravi direktorica Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik Božena Peterlin in dodaja: »Podatki kažejo, da Kamnik postaja razvita turistična destinacija zanimiva za vedno večje število turistov. To je rezultat tudi dobrega dela turističnih ponudnikov v Kamniku in okolici, ki vlagajo veliko truda v tej vedno bolj zahtevni gospodarski panogi. Za ves trud se jim na tem mestu zahvaljujem.«

Po podatkih izrazito izstopa mesec avgust z 4.468 turističnimi prihodi ter 15.220 nočitvami, sledita pa julij (3.543 turistični prihodi in 11.852 nočitev) in september (2.774 turističnimi prihodi in 6.692 nočitev). »To kaže, da smo sicer še vedno izrazito sezonska destinacija, a si skupaj s turističnimi ponudniki zelo prizadevamo, da bi to spremenili. Tako slednji skušajo privabiti turiste z različnimi paketi, Zavod za turizem, šport in kulturo pa Kamnik kot turistično destinacijo digitalno oglašuje skozi vse leto. Poleg tega pa smo vse leto prisotni na Letališču Jožeta Pučnika, od koder na različne načine vabimo tuje turiste v Kamnik,« pojasnjuje vodja oddelka turizem Ana Porenta.

Podatki kažejo, da Kamnik postaja vedno bolj zanimiva lokacija za tuje turiste. V primerjavi z letom 2016 se je obisk tujih turistov povečal za 22 odstotkov (na državni ravni je rast 17 odstotna), število njihovih nočitev pa za 29 odstotkov (na državni ravni je rast 15 odstotna). Največ tujih turistov je prispelo iz Italije (3.005), Hrvaške (2.038) in Izraela (1.491). Slednji pa so ustvarili največ nočitev (7.269), sledijo pa Italijani (7.095) in Nizozemci (5.568). Ravno Nizozemci v Kamniku ostajajo najdlje, saj je njihova povprečna doba bivanja 5,7 dni, sledijo pa Izraelci s povprečno dobo bivanja 4,8 dni.

»Promociji Kamnika na tujih trgih posvečamo veliko pozornosti. Poleg že omenjenega digitalnega oglaševanja, smo letos že sodelovali na sejmu v Avstriji, na Nizozemskem in v Belgiji, odpravljamo se tudi v Srbijo, Nemčijo in Italijo. Ravno zaradi velikega števila gostov iz Italije, smo se odločili, da bomo letos intenzivno vstopili na italijanski trg. Poleg tega načrtujemo tudi intentizivni vstop na britanski trg. Očitno pa smo zanimiva lokacija tudi izven Evrope, saj so nas konec januarja obiskali predstavniki kitajske turistične agencije,« dodaja Ana Porenta.

S strategijo turizma, ki jo je lani sprejela vlada, je Kamnik postal vodilna turistična destinacija znotraj makroregije Osrednja Slovenija, kar Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik ter turističnim ponudnikom v občini Kamnik nalaga še večjo odgovornost. »Na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik od tega ne bežimo in si želimo še povečati tako število nočitev ter prihodov turistov kot povprečno dobo bivanja,« o načrtih za prihodnost pravi Božena Peterlin, ki nadaljuje: »Hkrati pa si v Kamniku in okolici ne želimo masovnega turizma, ampak želimo ostati privlačna butična turistična destinacija. Zato bomo v svoji promociji še naprej poudarjali zeleni aktivni turizem. Verjamem, da te naše cilje lahko dosežemo skupaj z aktivnim sodelovanjem vseh turističnih ponudnikov.«

Miha Ulčar; Foto: Zavod za turizem, šport in Kulturo Kamnik

Komentarji uporabnikov
Tagi