V Domžalah gostili 1. skupščino Združenja slovenskih poklicnih gasilcev

Združenje slovenskih poklicnih gasilcev je imelo v sredo, 20. novembra 2019, v Kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah svojo prvo skupščino. Na njej so med drugim obravnavali poročila o dosedanjem delu združenja, sprejeli program dela za leto 2020, izvedli volitve v organe združenja ter podelili odlikovanja in priznanja. Skupščine sta se udeležila in zbrane delegate nagovorila tudi župan Občine Domžale Toni Dragar ter minister za obrambo Karl Erjavec.

Poklicni gasilci predstavljajo močno strokovno jedro slovenskega gasilstva. Delujejo v 13 večjih mestih, na letališčih in v večjih industrijskih obratih. Veliko poudarka dajejo stalnemu strokovnemu usposabljanju in izobraževanju, hkrati pa svoja znanja zelo uspešno delijo s prostovoljnimi gasilci. Tudi zaradi prenosa njihovega znanja na slovenske prostovoljne gasilce, ki v širšem mednarodnem prostoru izstopajo zaradi svoje množičnosti in pripadnosti gasilstvu, sistem gasilstva v Sloveniji deluje skladno in z visokimi strokovnimi standardi ob vseh vrstah gasilskih intervencij.

1. skupščine Združenja slovenskih poklicnih gasilcev so se udeležili tudi visoki gostje, med njimi Karel Erjavec, minister za obrambo, Toni Dragar, župan Občine Domžale, Darko But, direktor Uprave RS za zaščito in reševanje, Franci Petek, poveljnik Gasilske zveze Slovenije ter Marjeta Kristan, predsednica Gasilske zveze Domžale. Skupščino je vodilo delovno predsedstvo v sestavi Primož Vasle (predsednik ) in Jani Jeraj ter Marko Kovač (člana).

V uvod v skupščino so pevci Moškega pevskega zbora CZR Domžale pod vodstvom Primoža Leskovca zapeli gasilsko himno. Predsednik Združenja slovenskih poklicnih gasilcev Miran Korošak je pozdravil vse navzoče delegate in visoke goste, zatem pa podal poročilo združenja. Poročilo nadzornega odbora združenja je podal tudi Luka Pušnik. Sledile so volitve v organe združenja.

V posebno čast mi je, da lahko v Domžalah gostimo skupščino Združenja slovenskih poklicnih gasilcev”, je v uvodu svojega govora dejal župan Toni Dragar, ki je v nadaljevanju zbranim predstavil preoblikovanje domžalske poklicne gasilske enote iz nekdanjega Centra požarne varnosti Helios v javni zavod Center za zaščito in reševanje Domžale, ki ga je leta 2016 ustanovila Občina Domžale. Po njegovih besedah je bila to tudi prava pot in odločitev, ki je v Domžalah ohranila poklicno gasilsko enoto. 

Zbrane je nagovoril tudi minister za obrambo Karl Erjavec, ki je povedal, da bo enotna krovna organizacija poklicnih gasilcev dala nov zagon razvoju poklicnega gasilstva in s tem tudi prostovoljnega gasilstva na slovenskem. “Vi, skupaj s prostovoljnimi gasilci predstavljate steber zaščite in reševanja. Poslanstvo, ki ga opravljate je tako pomembno, da bomo tudi mi na ministrski strani in na strani Uprave RS za zaščito in reševanje poskrbeli, da vam omogočimo čim boljše pogoje za delo”, je dejal minister. Ob zaključku se je vsem gasilcem zahvalil za vse delo, ki ga opravljajo ob naravnih in drugih nesrečah, ki so največje grožnje naši varnosti.

Na koncu skupščine so podelili srebrna in zlata priznanja za 10 in 20 let delovanja v poklicnih gasilskih enotah, priznanja ob odhodu v pokoj ter priznanja za najboljše športnike in posameznike iz vrst poklicnih gasilcev.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Komentarji uporabnikov
Tagi