V centru Domžal načrtovana gradnja dveh krožišč

Za leto 2019 in 2020 je načrtovana gradnja dveh krožišč v centru Domžal, ki bo pomembno vplivala na pretočnost prometa. V dogovoru z DRSI se je Občina Domžale že uskladila za izvedba krožišča na Ljubljanski cesti pri Policijski postaji Domžale, saj se projekt nanaša na križanje državne in lokalne ceste. Kdaj točno se bo pričela gradnja zaenkrat še ni znano, saj je potrebno še počakati na državni rebalans proračuna, v katerem bo država zagotovila del sredstev za sofinanciranje projekta ter na postopke v zvezi z javnim naročilom, ki jih bodo vodili na DRSI.

Na Občini Domžale so v zvezi s projektom “Krožišče pri Policiji” povedali, da bo potrebno po rebalansu državnega proračuna skleniti sporazum o sofinanciranju ter pričeti s postopki za izbor izvajalca in v nadaljevanju h gradnji. Kot naslednji ukrep na centralnem prometnem omrežju Občina Domžale načrtuje gradnjo krožišča v križišču Ljubljanske, Savske in Karantanske, ki bo zaradi prostorskih omejitev večji zalogaj. S projektiranjem načrtujejo pričeti v letošnjem letu.

Načrt krožišča pri Policijski postaji Domžale (Foto: Občina Domžale)

Že večkrat so se pojavljala tudi vprašanja v zvezi z ureditvijo križišča/krožišča pri bencinski črpalki Petrol oziroma pri AS, pri uvozu v Domžale. V zvezi s tem so na Občini Domžale povedali, da Občina Domžale ne more sama urejati križišč/krožišč na državni cesti, saj to ni njena pristojnost. To velja tudi za regionalno cesto Trzin – Lukovica. »Za križišče pri AS je izdelan idejni projekt. Projekt je bil revidiran in potrjen pri upravljavcu državne ceste to je DRSI. Naslednja faza je izdelava izvedbenega PZI projekta, ki ga bo naročila DRSI. Vendar je Direkcija pristopila k izdelavi prometne študije za odsek od križišča pri Arkadiji do križišča AS. V fazi izdelave študije bodo tako ponovno preverjena križišča na državni cesti, med drugim tudi križišče AS. V kolikor bodo ohranili potrjeno rešitev, sledi izdelava izvedbenega projekta in v nadaljevanju tudi izvedba v sodelovanju z občino, v nasprotnem primeru je ponovno potrebno izdelati novo projektno rešitev, jo potrditi in vse postopke peljati od začetka,« so še v zvezi z ureditvijo križišča/krožišča pri AS povedali na Občini Domžale.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: arhiv domžalca, Občina Domžale

 

Komentarji uporabnikov
Tagi