Tudi letos so se spomnili Šlandrove brigade

Na Šipku nad Blagovico je bila 6. avgusta 1943 ustanovljena VI. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigade Slavka Šlandra. Komandant je bil Janko Sekirnik – Simon, komisar pa Mitja Ribičič – Ciril. Brigada je bila ustanovljena, da nemškim okupacijskim enotam onemogoča prometne zveze v Črnem grabnu, Tuhinjski dolini in Zgornji Savinjski dolini.

Na zbornem mestu  so se zbrali Kamniški, Zasavski in Savinjski bataljon. Skupaj so šteli 350 starih borcev in okrog 400 novincev; imeli so le 287 pušk in 12 strojnic. Poseben pomen je brigada imela, ker je delovala na območju, ki ga je Hitler hotel vključiti v nemški rajh. Poimenovali so jo po Slavku Šlandru, predvojnem organizatorju partijskih organizacij na Štajerskem ter začetniku oboroženega boja. Gestapovci so ga ustrelili že 24. avgusta 1941 – aretirali so ga v Mariboru, ko je poskušal iz zapora rešiti Slavo Klavoro.

Brigada se je takoj po ustanovitvi premaknila na Menino planino, kjer je pripravila veliki miting. Premiki brigade so bili potrebni, da bi se izognili morebitni nemški hajki, saj je bilo v enoti veliko neoboroženih novincev. Po osmih dneh je doživela ognjeni krst. Jeseni 1943 ni nobeni drugi brigadi v Sloveniji uspelo toliko ofenzivnih akcij kot prav Šlandrovi brigadi, zato je kmalu dobila naziv udarna brigada. Poleg bojnih akcij je nenehno skrbela za mobilizacijo novih borcev, njihovo vojaško usposabljanje in politično vzgojo. Imela je razvito kulturno prosvetno dejavnost, v njej je deloval eden najboljših medvojnih in povojnih slovenskih pesnikov Peter Levec – Boris.

Stanislav Ravnikar je udeležence pozdravil v imenu moravške občine.

Šlandrova brigada je v letu 1943 večino akcij usmerila proti nemškim postojankam, tovarnam in prometnicam, septembra je osvobodila Novega mesta in razorožila italijansko vojsko. Zadnji boj brigade je bil 21. maja 1945 na Koroškem, kjer se je spopadla s skupino ustašev.

Za svojo imajo brigado v več občinah, zato je vsakoletna spominska prireditev plod več občin občinskih organizacij ZZB NOB. Letošnja slovesnost je potekala 4. avgusta. Ob spomenik so položili cvetje in venec, navzoče so pozdravili predstavniki občin Kamnik, Moravče, Domžale in Lukovica. V kulturnem programu so nastopili Kvartet Krt, kvintet harmonikarjev, recitatorja Janez Gubanc in Mira Smrkolj, častna enota Združenja slovenskih častnikov Domžale in praporščaki. Slavnostni govornik je bil Janko Kos, župan Občine Žalec.

Avtor: Igor Lipovšek; Foto: Igor Lipovšek

Komentarji uporabnikov
Tagi