Tradicionalno srečanje invalidov: “Že 44 let pomagamo in smo radi skupaj”

Vsakokratnega začetka septembra se že vrsto let posebej veselijo člani in članice Medobčinskega društva invalidov Domžale, kar 1310 jih je, ob njih pa še 380 podpornih članov, ki so kljub delitvi na posamezne občine vse do danes na območju nekdaj »velike« občine Domžale ostali skupaj. S številnimi aktivnostmi pomagajo drug drugemu in krepijo niti tako med društvom kot med posamezniki, pri čemer so posebno ponosni na številne srčne prostovoljce, ki vsak na svojem območju, v posamezni občini (Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče, Trzin), kraju ali vasi,  poskrbijo, da invalidi ne ostanejo brez najnujnejše pomoči. Posebno skrb namenjajo preventivnim dejavnostim, v osrčju njihovega prizadevnega dela pa so predvsem najstarejši in najtežji invalidi, ki so še posebej hvaležni za pomoč.  

Ena najbolj prijetnih oblik srečevanja vseh članov je prav tradicionalno  srečanje, s katerim zaznamujejo praznik invalidov občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin, hkrati pa se ob vsakokratnem srečanju v Športni dvorani Domžale spomnijo tudi uspešnih let skupnega sodelovanja – doslej 44.

Tudi letos je bilo tako, na kar  je v prijetnem sobotnem dopoldnevu na medobčinski praznik pred športno dvorano opozarjala s svojim igranjem Godba Domžale, ki na tovrstnih srečanjih nikoli ne manjka. Godbeniki so s svojim igranjem popestrili tudi začetek prireditve ter z Zdravljico najavili njen začetek. Še kar nekaj prijetnih melodij so zaigrali, preden so se ob glasnem aplavzu poslovili. Povezovalka programa Karin Lisjak je nato k mikrofonu povabila predsednico Vido Perne, ki svojo funkcijo uspešno in v veliko zadovoljstvo vseh članov in  članic opravlja že četrti mandat. Ob pozdravu vseh prisotnih je posebej izrekla dobrodošlico vsem prostovoljcem pa tudi gostom. Posebej je pozdravila: Tonija Dragarja, župana Občine Domžale, mag. Olgo Urankar, županjo Občine Lukovica, Franca Jeriča, župana Občine Mengeš,  Nušo Repše, podžupanjo Občine Trzin in Stanislava Ravnikarja, podžupana Občine Moravče, z izbranimi besedami pa opozorila posebej na pridne prostovoljce, ki opravijo v posameznem letu kar 15.000 ur prostovoljnega dela,  svoj slavnostni govor pa izkoristila tudi za opozorilo širši družbi, posebej pa lokalnim skupnostim na vsakodnevne probleme, s katerimi se društvo uspešno ukvarja ter bi za njihovo reševanje potrebovali več finančne pomoči.

Župani in podžupana vseh petih občin so se vsem v MDI Domžale zahvalili za opravljeno prostovoljno delo.

Med drugim je poudarila: »Glede na status društvo izvaja posebne socialne programe, ki imajo za naše člane invalide poseben pomen. Kar in ko izgubijo aktivno vlogo v delovnem procesu jih družba izloči iz vsakodnevnega okolja. Mi vse bolj poudarjamo, da imajo invalidi pravico do družine in življenja v občinah in običajnih življenjskih okoljih, za katere se usposobijo. V življenju niso zadosti le zapisane besede, pravila in sprejete smernice. Vsi mislimo, da smo sposobni marsikaj in tudi smo, ampak zavedati se moramo dejstva, da ima vsek človek svoj prag sposobnosti Pa ne samo sposobnosti tudi pristojnosti. V življenju nastopi čas, ko potrebujemo pomoč in bližino nekoga, ki nam je pripravljen pomagati.«

Opozorila je na potrebne sistemske rešitve invalidskega področja, na premajhna finančna sredstva, tako s strani države kot lokalnih skupnosti, posebej pa je izpostavila svoja prizadevanja za dosego pravic invalidov, enakopravno obravnavanje in preprečevanje diskriminacije, ki se kaže tudi v številu članov, ki predvsem zaradi skromnih pokojnin živijo pod pragom revščine. Ob koncu je poudarila, da je družba, v kateri živimo, dolžna poskrbeti tudi za dostojanstvo invalidov in upoštevati veljavno zakonodajo in konvencijo o pravicah invalidov. Svoj nagovor je zaključila z zahvalo največjim donatorjem, iskreno se je zahvalila nastopajočim, vsem pa želela, da bi na prireditvi uživali in preživeli čim več lepih trenutkov.

Glasbeni band iz bivalne enote Naša hiša.

S pozdravi in besedami, ki so govorili o zahvali vsem za opravljeno prostovoljno delo, še posebej predsednici Vidi Perne, so se oglasili tudi vsi župani oz. podžupana vseh petih občin. Poudarili so, da bi se lahko sami veliko naučili od društva in invalidov ter zaželeli prijetno soboto, veliko uspešnega dela in sodelovanja, ge. Vidi Perne pa je župan Občine Domžale Toni Dragar izročil tudi spominsko darilo.

Sledil je res pester in z glasnimi aplavzi sprejet kulturni program, v katerem se je najprej predstavil glasbeni bend iz bivalne enote Naša hiša; za njimi smo zaploskal dekletom ženskega pevskega zbora, ki so organizirane v okviru Medobčinskega društva invalidov Domžale pod vodstvom Erike Rode, posebno prijetno presenečenje je bil nastop Bande citrarske iz Ihana, s katero je prepeval Klemen Torkar, vse prisotne v dvorani pa je na noge in še v prijetnejše razpoloženje spravila znana slovenska pevka Tanja Žagar.

Vse zbrane je v prijetnejše razpoloženje dvignila Tanja Žagar.

Prijetno razpoloženje je ostalo tudi po res čudovitem kulturnem programu, saj je bil na vrsti družabni del, v katerem je bilo dovolj prostora za klepet pa tudi ples ob zvokih ansambla Javor.

»V življenju si, da sam si sonce,« je delček pesmi Toneta Pavčka, ki je še kako veljal tudi prijetno soboto, 14. septembra 2019.  Sonce, katerega žarki so v Športni dvorani Domžale ogreli vse obiskovalce, so namreč prav vsem prinesli veliko energije, sreče in veselja ter prepričanja, da člani in članice Medobčinskega društva Invalidov Domžale, ko rabijo, pomoč, vedno lahko dobijo.

Avtor: Vera Vojska; Foto, video: Simona Pivar

Tagi