Skupina za samopomoč svojcev oseb obolelih za demenco tudi v Domžalah

Spominčica Domžale vsako drugo sredo v mesecu v Domu upokojencev Domžale vodi Skupino za samopomoč za občane. Skupino za samopomoč vodijo strokovnjaki z večletnimi izkušnjami s področja demence in je namenjena svojcem, ki skrbijo za osebe z demenco v domačem okolju.

Sodelovanje v skupini še posebej priporočajo svojcem takoj po diagnozi, da se pripravijo na dolgoletno skrb za osebo z demenco. V dragoceno pomoč so praktični nasveti, kako pravočasno urediti finančne in pravne zadeve, dokler oseba z demenco sploh še zmore komunicirati in pisati.

Skupine za samopomoč potekajo v sejni sobi Doma upokojencev Domžale, Karantanska ul. 5, Domžale vsako 2. sredo v mesecu ob 17. uri. Skupina je namenjena izmenjavi izkušenj in reševanju dilem, ki se porajajo ob skrbi za osebo z demenco. Priporočena je redna udeležba a vsekakor neobvezna.

Informacije:

Dom upokojencev Domžale
Estera Bartulac
telefon: 01 724 12 30
e-mail: estera.bartulac@ssz-slo.si

Demenca postaja v svetu vse večji izziv

Demenca postaja v svetu vse večji izziv – ne samo za strokovnjake, temveč tudi za družine in družbo v celoti. Po podatkih WHO (Svetovne zdravstvene organizacije) živi na svetu 50 milijonov ljudi, ki imajo demenco. Ta številka naj bi se vsakih 20 let podvojila, kar pomeni da naj bi živelo leta 2050 že 152 milijonov ljudi z demenco. V Sloveniji živi okrog 40.000 ljudi z demenco. Ker se bolezen pojavlja večinoma pri starejših od 65 let, bo do leta 2030 ob enakem trendu narasel delež iz 20% na 30%.

Ljudje z demenco živijo v domačem okolju in v institucijah, kot so domovi za starejše, saj svojci ne zmorejo sami skrbi za človeka z demenco, temveč potrebujejo tudi strokovno pomoč – za obolelega, pa tudi zase.

Za demenco je značilen postopen in napredujoč upad kognitivnih sposobnosti (pozabljivost, zmanjšana zmožnost orientacije, razumevanja, govornega izražanja, presoje in opravljanja vsakodnevnih dejavnosti ter obvladovanja čustev in socialnega vedenja), ki je večji od pričakovanega v normalnem procesu staranja. Prvi znaki so izguba spomina, težave pri opravljanju vsakodnevnih opravil, težave z govorom in spremembe v obnašanju. Razširjenost te bolezni, ki ne pozna socialnih, ekonomskih in etničnih meja, strmo narašča predvsem zaradi staranja prebivalstva.

Demenca spada med bolezni, ki jo pogosto prikrivajo, o njej ne govorijo ali pa jo skušajo prezreti, čeprav dementni bolniki in njihovi skrbniki potrebujejo veliko podpore in razumevanja. Družbena stigma je posledica pomanjkljivega znanja o demenci, povzroči pa lahko različne posledice, med drugim dehumanizacijo bolnika, pomanjkanje ustrezne oskrbe za bolnika in njegove skrbnike, zapoznelo diagnozo in pomanjkljivo podporo.

Zgodnje prepoznavanje oziroma odkrivanje bolezni je ključno za uspešno zdravljenje. Alzheimerjeva bolezen je ena od oblik demence, ki je sicer ne moremo ozdraviti, s sodobnimi zdravili pa lahko bistveno upočasnimo njeno napredovanje.

10 opozorilnih znamenj pri demenci

1. pozabljanje
2. težave pri opravljanju znanih nalog
3. težave pri govoru
4. dezorientiranost v času in prostoru
5. slabša presoja
6. okrnjeno abstraktno razmišljanje
7. zalaganje stvari
8. spremembe vedenja in čustvovanja
9. spremembe osebnosti
10. izguba volje

Miha Ulčar; Foto: ALZ.org, 2017

 

Tagi