Razširitev Litijske ceste na Viru

Te dni so se na Litijski cesti na Viru pričela dela na cesti, saj jo bodo razširili. Obstoječa cesta je preozka, zaradi česar je oteženo srečevanje nasproti vozečih vozil, razširitev pa bo zagotovila, da bo vožnja po tej cesti varnejša. Dela potekajo ob polovični zapori vozišča, promet je urejen s semaforji. Z deli naj bi predvidoma zaključili do 18. marca 2020.

V zvezi s širitvijo Litijske ceste na Viru so nam na Občini Domžale povedali, da so zaradi preozkega vozišča po vsakem deževju na bankini nastajale udarne jame, ki jih je bilo potrebno sanirati, kar je predstavljalo precej visok strošek, saj je znesek enega nasipanja 600 EUR: “Pri preverjanju širine Litijske ceste v Domžalah smo ugotovili, da je od roba le te do parcelne meje zemljišče še občinsko (v širini 1,7m), zaradi česar smo se odločili za širitev v širini 0,8 metra. Dela, ki naj bi se predvidoma zaključila do 18. marca 2020, potekajo ob polovični zapori vozišča, promet je prav tako urejen s semaforji. Preko koncesionarja HNG d.o.o. pa dela izvaja OKZ.“

Miha Ulčar; Foto: Anton Dimc

Komentarji uporabnikov
Tagi