Publikus bi v Študi odpadke shranjeval začasno, a krajani so jasni: »Dovolj imamo vseh smeti in odpadkov«

Družba Publikus d.o.o. je po pozivu Občine Domžale in civilne iniciative začasno, do uskladitve z inšpektoratom in lokalno skupnostjo, ustavila dovažanje novih bal z odpadki na zemljišče, na katerem je uredilo skladišče. Civilna iniciativa Mala loka in Študa ter krajevne skupnosti Simona Jenka, Slavka Šlandra, Venclja Perka in Ihan pa zahtevajo takojšen umik bal z odpadki, ureditev zemljišča v prvotno stanje in takojšnje ukrepanje vseh pristojnih služb.

Včeraj smo na našem portalu poročali (Preplah med občani: Je v neposredni bližini Domžal začela tiktakati ekološka bomba?), da so se krajani Štude in Male loke zaradi na novo nastalega odlagališča odpadkov neznanega izvora, ki se nahaja neposredno v njihovi bližini, združili v civilno iniciativo. V tem času so si večkrat ogledali odlagališče, zaradi varnosti postavili tudi požarno stražo ter od pristojnih in od podjetja zahtevali določena pojasnila in ukrepe. Na omenjeno problematiko so se odzvali tudi na Občini Domžale in občinski inšpektorat, ki je obiskal lokacijo ter na podlagi ugotovitev podal prijavo na pristojne službe. Aktivnosti civilne iniciative in krajevnih skupnosti so potekale tudi včeraj tekom celotnega dneva, so se pa danes na naša vprašanja odzvali tudi v družbi Publikus d.o.o., kjer so dejali, da so začasno, do uskladitve z inšpektoratom in lokalno skupnostjo, ustavili dovažanje bal na omenjeno lokacijo.

Predstavniki civilne iniciative Mala loka in Študa ter krajevnih skupnosti Simona Jenka, Slavka Šlandra, Venclja Perka in Ihan so včeraj popoldan opravili ogled stanja na terenu ter nato organizirali skupno izredno sejo, kamor so povabili tudi predstavnike občine. Na skupni seji so sprejeli nekaj sklepov, ki so jih nato predstavili tudi na večernem zboru krajanov v Študi, ki se jo je udeležila tudi podžupanja mag. Renata Kosec, ki je povedala, da Občina Domžale izvaja vse aktivnosti v zvezi z reševanjem te problematike, obenem pa je Občina odredila, da se od 24. maja do 4. junija 2018, izvaja požarna straža, ki jo bosta izvajala Center za zaščito in reševanje Domžale ter Gasilska zveza Domžale.

Civilna iniciativa in krajevne skupnosti zahtevajo takojšnje ukrepanje podjetja in pristojnih

Na skupni seji so s sklepi od Občine Domžale in njenih služb zahtevali, da mora družba Publikus d.o.o. takoj ustaviti dovoz bal na zemljišče ob Bioplinarni v Študi. Prav tako mora takoj pričeti z odvozom bal na drugo lokacijo, ker na tem prostoru ne dovolijo nobeno deponiranje nevarnih odpadkov, zemljišče pa naj se takoj povrne v prvotno stanje. Občina Domžale naj takoj uvede požarno stražo na lokaciji, saj so odpadki nevarni in lahko pride do samovžiga. Inšpektorat RS za okolje in prostor naj takoj prioritetno obravnava omenjeni problem in vse ostale pritožbe, ki so bile podane na Inšpektorat. Prav tako naj se pregleda vsa dokumentacija, ki je potrebna za tak poseg v prostor. Ob tem so izpostavili, da zaradi odcednih vod v nevarnosti tudi bližnja Kamniška Bistrica in Mlinščica. »Prosimo, da takoj vsi vpleteni pristopijo k reševanju problematike ter zagotovijo varnost v južnem delu Domžal. Dovolj imamo vseh smeti in odpadkov, ki se jih prevaža po ozki in težko dostopni cesti mimo hiš na koncu Štude, saj je območje že močno degradirano in ne dovolimo več, da se vsi odpadki vozijo na jug Domžal,« so še sprejeli na skupni seji.

Krajani pravijo, da ne dovolijo več, da se vsi odpadki vozijo na jug Domžal.

V družbi Publikus d.o.o. bi odpadke v Študi shranjevali začasno

Na naša vprašanja, ki smo jih pred dvema dnevoma naslovili na družbo Publikus d.o.o., so se danes odzvali z izjavo za javnost, v kateri so navedli, da je družba Publikus d.o.o. lastnica zemljišča s parcelno številko št. 183/97, ki se nahaja v neposredni bližini Bioplinarne in CČN Domžale-Kamnik. Družba je zemljišče kupila z namenom bodoče izgradnje gospodarske infrastrukture, kot to dovoljuje Potrdilo o namenski rabi zemljišča. »Ker konkretneje investicija še ni zasnovana, smo lokacijo trenutno nameravali koristiti za potrebe začasnega skladiščenja bal lahke frakcije. Gre za interen, nenevaren material, kateri je z vidika preprečevanja kakršnih koli morebitnih emisij v okolje še dodatno ovit v folijo. Zaradi zaskrbljenosti nekaterih občanov in na željo Občine Domžale se je vodstvo družbe odločilo, da dovoze bal lahko frakcije na omenjeno zemljišče začasno prekine – do uskladitve z inšpektoratom in lokalno skupnostjo,« so zapisali v izjavi za javnost.

Družba Publikus do.o.o. bi v Študi odpadke shranjevala začasno.

V družbi Publikus d.o.o. pravijo, da so odpadki zaščiteni in niso nevarni okolju. Pa je res tako?

V nadaljevanju navajajo, da na omenjeno zemljišče dovažajo bale lahko frakcije z namenom začasnega skladiščenja in da gre za plastične materiale, ki niso primerni za predelavo/recikliranje in nastajajo pri sortiranju mešane odpadne embalaže. »Edina možnost končne oskrbe tovrstnih odpadkov je njihova energetska izraba, pri čemer nastajata toplotna in električna energija. Ponovno poudarjamo, da gre za popolnoma inerten, nenevaren material, kateri je z vidika preprečevanja kakršnihkoli morebitnih emisij v okolje še dodatno ovit v folijo. S tem je v celoti preprečen stik padavinskih voda z odpadki in posledično nastanek izcednih voda, izhajanje morebitnih emisij vonjav v okolje in raznašanje odpadkov v okolje zaradi vetra. Potencialno možnost zaradi samovžiga lahko zaradi strukture materiala v celoti izključimo. Bale smo nameravali na omenjeni lokaciji zgolj začasno skladiščiti, za čas do njihove dokončne energetske izrabe,« pojasnjujejo v družbi Publikus d.o.o.

Po pojasnilu družbe Publikus d.o.o. so odpadki v balah zaščiteni s folijo. Bala na fotografiji je razrezana, po mnenju družbe Publikus d.o.o, je bila bala razrezana namenoma s strani tretje osebe, da je dobila vpogled vanjo.

Z zgornjim odgovorom zagotovo ne bodo zadovoljni v civilni iniciativi, saj so na kraju samem ugotovili, da se tam nahajajo tudi strgane bale, s tem pa je omogočen stik s padavinskimi vodami. Prav tako se ne bodo strinjali glede nespuščanja vonjav v okolje ter potencialne možnosti samovžiga, da ne govorimo o kakšnem požigu, saj je lokacija na kateri se nahaja deponija dostopna neposredno.

V nadaljevanju so v družbi Publikus d.o.o. še pojasnili, da se je v Sloveniji v zadnjih letih sicer veliko naredilo na področju ločenega zbiranja odpadkov, premalo pa na segmentu njihove nadaljnje obdelave in predelave. »Vodstvo družbe Publikus d.o.o. se je v želji po zagotovitvi ustrezne rešitve za končno oskrbo lahke frakcije in zaradi izgubljenega upanja, da se bo le-to v bližnji prihodnosti zagotovilo na državnem nivoju (termična obdelava komunalnih odpadkov je skladno z Zakonom o varstvu okolja nenazadnje opredeljena kot državna gospodarska javna služba), odločilo investirati v izgradnjo termičnega objekta, ki pa se ne bo nahajal na zgoraj navedeni lokaciji,« še pojasnjujejo v družbi Publikus d.o.o.

Avtor: Miha Ulčar; Foto, video: Miro Pivar

Tagi