Prvi občni zbor gasilcev PGD Krašnja v novem Društvenem domu Krašnja

Gasilci in gasilke Prostovoljnega gasilskega društva Krašnja so se v mesecu januarju razveselili vabila na 93. redni občni zbor PGD Krašnja, na katerem je pisalo, da so 1. februarja ob 19. uri vabljeni v večnamenske prostore v Društveni dom Krašnja. Gre za pomembno obnovo, ki je bila v ospredju njihovih lanskoletnih aktivnosti in bo povsem dokončana v letošnjem letu. Dogodka v večnamenski dvorani s pripadajočimi prostori v mansardi so se poleg članov gasilskega društva in ostalih društev, ki združujejo krajane Krašnje in okolice, udeležili še županja mag. Olga Vrankar, podžupan Vincenc Dragar, predsednik Gasilske zveze Lukovica Robert Maselj, predstavnik poveljstva GZ Lukovica Domen Razpotnik, poveljnik civilne zaščite Milan Dernulovec, predstavniki ostalih štirih gasilskih društev PGD Trojane, PGD Blagovica, PGD Lukovica in PGD Prevoje, med udeleženci so bili tudi predstavniki pobratenega društva PGD Gozd Martuljek.

Na dnevnem redu 93. rednega občnega zbora PGD Krašnja je bilo navedenih 11 točk. Za delovne organe občnega zbora so bili izvoljeni člani v naslednji zasedbi: delovni predsednik Gorazd Urbanija, člana Albin Pevec in Damjan Urbanija ter zapisnikar Jure Jamšek. Verifikacijsko komisijo so sestavljali Franci Žavbi mlajši, Robert Pervinšek in Metka Jamšek, zapisnik pa sta overila Ciril Podmiljšak in Brane Močnik. Člani društva so se po soglasni izvolitvi delovnih organov občnega zbora seznanili z različnimi poročili o delu društva za minulo leto. Naprej je poročilo o delu društva za leto 2019 predstavil predsednik PGD Krašnja Gregor Rožič: »V letu 2019 smo se odzvali na vse intervencije, na katere smo bili klicani, udeležili smo se raznih slovesnosti, pogrebov, maš v čast zavetniku gasilcev Svetemu Florjanu, tekmovanj, članice so se udeležile izleta in delavnic v organizaciji GZ Lukovica, prav tako so se v njihovi organizaciji udeležili izletov in srečanj tudi veterani. Operativni člani društva so se redno izobraževali in delovali na vajah.«

V letu 2019 so se gasilci PGD Krašnja odzvali na 16 intervencij, na katere so bili klicani, udeležili raznih slovesnosti, pogrebov, maš v čast zavetniku gasilcev Svetemu Florjanu, tekmovanj, članice so se udeležile izleta in delavnic v organizaciji GZ Lukovica, prav tako so se v njihovi organizaciji udeležili izletov in srečanj tudi veterani.

V letu 2019 zabeležili 16 intervencij

Predsednik PGD Krašnja je izpostavil zgledno sodelovanje s sosednjimi društvi, Občino Lukovica, Podružnično šolo Krašnja, Športnim društvom, Kulturno umetniškim društvom Fran Maselj Podlimbarski in ostalimi organizacijami v krajevni skupnosti Krašnja. Rožič se je obenem zahvalil Antonu Pervinšku, ki je v začetku meseca julija podal odstopno izjavo z mesta poveljnika društva, za njegovo dolgoletno delo na mestu poveljnika in doprinos k društvu, do konca njegovega mandata pa ga je nadomestil namestnik poveljnika Damjan Urbanija.

Za Rožičem je Anton Pervinšek predstavil delovanje z vidika operativnih gasilcev. V svojem govoru se je zahvalil gradbenemu odboru, ki se je trudil in se trudi omogočiti čim boljše pogoje za delovanje PGD Krašnja. Na kratko je predstavil 16 intervencij, ki so se jih gasilci udeležili v minulem letu. Razen na eni jih je v povprečju sodelovalo 4,8 gasilcev na intervencijo. V poročilu je naštel izobraževanja, ki so se jih udeležili operativni gasilci in se zahvalil GZ Lukovica za pomoč vsem društvom pri pridobivanju usposobljenih šoferjev gasilskih vozil. V nadaljevanju so poročila predstavili še tajnik Jure Jamšek, blagajničarka Katarina Čebulj, predsednik komisije za mladino Franci Žavbi, predsednica komisije za članice Simona Pervinšek, predsednik komisije za veterane Brane Močnik, gospodar in orodjar Janez Rode, predsednik disciplinske komisije Marjan Čebulj in predsednica nadzornega odbora Romana Močnik Žavbi.

Zbrano občinstvoje za županjo občine Lukovica mag. Olgo Vrankar nagovoril predsednik Gasilske zveze Lukovica Robert Maselj.

Županja pohvalila prizadevanja in doprinos vseh gasilcev

Zbrano občinstvo je med prvimi nagovorila županja občine Lukovica mag. Olga Vrankar. »Leto je naokoli, vesela in ponosna sem, da ta občni zbor lahko poteka v novem prostoru ne glede na to, da še ni povsem dokončan in zaključen. Občina Lukovica bo v najkrajšem možnem času naredila, kar je še za postoriti na njeni strani po svojih najboljših močeh. Kot sem že večkrat poudarila, biti gasilec je častno, tradicionalno in nepogrešljivo poslanstvo tudi v današnji moderni dobri. Rešujete premoženje, življenja in pri tem znova prejemate zlato medaljo dela, ki je zapisana v narodni zgodovini vsake slovenske vasi. Če pravimo, da dimnikar prinaša srečo. Je gasilec dan in noč zavezan svoji plemeniti obljubi za pomoč. Gasilni dom je v vsakem večjem naselju mesto zbiranja, obveščanja, hrambe opreme in prostor nepogrešljivega gasilskega društva. Pohvalila bi, ker v svoje vrste privabljate nove najmlajše člane in jih vzgajate v nesebični pripravljenosti za skupnost. S tem se gradi pravo tovarištvo in zdravi družbeni odnosi.«

V letu 2020 bo okrogli jubilej praznovalo kar 24 članov PGD Krašnja od skupno 184 članov, med katerimi je 116 moških in 68 žensk. Na občnem zboru so gasilci podelili tudi priznanja z značko.

V drugem delu občnega zbora so gasilci predstavili plan dela in finančni plan za leto 2020 ter nadaljnje načrte o gradnji Društvenega doma Krašnja. Znan je tudi že datum za gasilsko veselico, in sicer bo potekala 13. junija, igral pa bo ansambel Pogum. V letu 2020 bodo gasilci organizirali meddruštveno vajo, se udeležili občinskega tekmovanja z vsaj štirimi ekipami. Gasilci nameravajo nuditi maksimalno podporo najmlajšim in mladim gasilcem, in sicer pionirjem, mladincem in pripravnikom, v jesenskem času organizirati tekmovanje s staro brizgalno, oktobra bo potekal dan odprtih vrat in vsakoletna gasilska vaja v sodelovanju s PŠ Krašnja in vrtcem Medo. Še naprej bodo sodelovali s pobratenim gasilskim društvom Gozd Martuljek, s krajevno skupnostjo in ostalimi društvi v kraju. Za člane bodo izvedli strokovno ekskurzijo za člane, ki je dve leti zapored odpadel zaradi gradnje Društvenega doma.

Podelili tudi priznanja z značko

V letu 2020 bo okrogli jubilej praznovalo kar 24 članov PGD Krašnja od skupno 184 članov, med katerimi je 116 moških in 68 žensk. Na občnem zboru so gasilci podelili tudi priznanja, in sicer najprej pionirjem Jonu Jutršku, Emi Jutršek in Lari Štrubelj. Priznanje za deset let operativnega dela je prejel Gregor Rožič, priznanja za 20 let društvenega dela so bila podeljena Brigiti Avbelj, Marku in Romanu Pestotniku, Gregorju Cerarju, Gorazdu Urbaniji in Dragici Umek. Za 30 let društvenega dela sta se priznanj razveselila Boštjan Burja in Janez Štefančič, 40 let društvenega delovanja so zabeležili Viktorijan Dragar, Marinka Pervinšek, Marinka Rode in Mitja Štolfa. Med gasilci, ki so v društvu že 50 let so Franc Grilj, Franc Pervinšek, Roman Podmiljšak  in Marijan Štrukelj, za častitljivih 60 let pa je priznanje prejel Franc Dragar.

93. redni občni zboru PGD Krašnja je bil dogodek, ki je odlična popotnica vsem nadaljnjim v Društveni dvorani Krašnja. Po koncu uradnega dela so se gasilci, gasilke in gostje zadržali na neformalnem druženju, kjer ni manjkalo smeha in dobre volje.

Večnamenski prostori v Društveni dvorani Krašnja temelji za prihodnja desetletja kraja

S projektom Društveni dom Krašnja bodo oziroma so gasilci in gasilke PGD Krašnja ohranili obstoječi stavbni fond. Z novim naborom vsebin, pripravljenih s strani različnih društev, bodo dvignili kakovost vaškega središča in kulturnega življenja. 93. redni občni zboru PGD Krašnja je bil odlična popotnica vsem nadaljnjim dogodkom v Društveni dvorani Krašnja. Po koncu uradnega dela so se gasilci, gasilke in gostje zadržali na neformalnem druženju, kjer ni manjkalo smeha in dobre volje. V mansardnem delu se lahko nadejamo številnih dogodkov, ki bodo doprinesli k utripu kraja ter privabili marsikaterega gosta tudi izven meja Črnega grabna.

Avtor: Lea Smrkolj; Foto: Lea Smrkolj, arhiv PGD Krašnja

 

Tagi